Forvaltning, drift & vedlikehold

1. Prinsipp og bruksområder                            

Kebony er det riktige valg til all utvendig bruk av trevirke, der det kreves lang holdbarhet, god miljøprofil og lavt vedlikeholdsbehov. Kebony er basert på bærekraftig trevirke og bio-baserte kjemikalier som herdes til et fast stoff inne i trefibrene. Kebony har lang levetid utendørs.

2. Miljøhensyn

Kebony er ikke giftig for mennesker eller miljøet, verken i bruk eller som avfall.

Kebony kan brennes eller deponeres og er like miljøvennlig og ufarlig som ubehandlet trevirke.

3. Maskinering / bearbeiding

Kebony kan bearbeides med vanlig trebearbeidings-verktøy. Bredsidene av bordene skal ikke slipes eller høvles.

  • Kebony Character kan kappes på samme måte som tradisjonelle treprodukter, men kuttflatene må behandles. Produktet bør ikke høvles da dette vil avdekke ubehandlet kjerneved.
  • Kebony Clear er gjennombehandlet og kan kappes og bearbeides på samme måte som tradisjonelle harde treprodukter.

4. Dimensjons-stabilitet

Dimensjonsstabiliteten for Kebony er bedre enn for ubehandlet treverk, men Kebony vil likevel svelle og krympe noe ved fuktendringer. Svelling i bordets bredde fra absolutt tørt til helt mettet av fuktighet er ca. 6 % for Kebony Character og ca. 4 % for Kebony Clear. For ubehandlet trevirke er tilsvarende svelling ca. 8 %.

5. Utseende, overflatebehandling og etterbehandling

Kebony er et naturlig treprodukt. For utendørs anvendelse vil overflaten til treverk over tid bli påvirket av det vær og miljø som råder utendørs. Fargeforandringer og overflatesprekker vil oppstå som en konsekvens av naturlig værslitasje. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for slike naturlige endringer. Dette vil ikke påvirke holdbarheten eller produktets generelle egenskaper.

Kebony har en brun farge som over tid vil blekne og kan går over til en sølvgrå patina. Brunfargen kan variere noe fra bord til bord. Ved utendørs bruk vil variasjonene bli jevnet ut over en viss tid. Tak vil lysne relativt raskt og få en sølvgrå patina. Hvor raskt denne fargeendringen vil skje avhenger av hvordan bordene blir utsatt for både regn og sollys. Normalt vil det skje en gradvis overgang i løpet av noen få måneder. Gråningen har ingen innflytelse på holdbarhet eller andre produktegenskaper, bortsett fra selve utseendet. Ønsker man å forsinke gråningen eller forandre utseendet kan Kebony overflatebehandles: 

Alle Kebony-produkter kan overflatebehandles med olje eller beis hvis man ønsker å beholde den opprinnelige fargen så lenge som mulig, og Kebony kan males eller beises hvis man ønsker å forandre fargen.

Ved all overflatebehandling er det viktig å følge produsentens anvisninger.

6. Kebony i kombinasjon med metall

Avrenning fra Kebony-bord kan gi misfarging og tilløp til korrosjon av for eksempel sink-beslag og sink-takrenner. Ved bruk av sink og patinert sink sammen med Kebony må vi henvise til dokumentasjon fra produsenten av sink-produktene.

Avrenning fra Kebony på kobber-beslag kan gi fargevariasjoner i kobberet, fordi kobber i kontakt med avrenning vil holde seg blankt, mens øvrige kobber-deler vil anta en mørk grønn eller svart farge fra overflateoksidering.

Kebony kan kombineres med aluminiums-beslag uten at det oppstår misfarging av beslagene.

Kebony fraskriver seg ethvert ansvar for produkter som ikke er produsert av Kebony Norge AS.

7. Vedlikehold av ubehandlet Kebony

Sikkerhet ved bruk av rengjøringsprodukter

Følg anvisninger på rengjøringsmidlenes emballasje for riktig bruk av midlene, sikkerhetsregler og avfallshåndtering.  Sørg for egnet sikkerhetsutstyr som briller, hansker og bekledning ved håndtering av etsende rengjøringsmidler. Ikke bland hypokloritt (klorin) med andre rengjøringsmidler.

Anbefalinger for bruk av høytrykksvasker

Kebony kan vaskes med høytrykksvasker med egnet børste, men ikke benytt høytrykksspyling direkte på treverket. 

Smuss, svertesopp og alger

For å fjerne støv, sand og pollen er det tilstrekkelig med en regelmessig rengjøring med kost og vann.  Det er viktig å fjerne nedfall av løv og barnåler slik at dette ikke får mulig til å feste seg over tid. På overflater med innslag av mugg og svertesopp benyttes milde vaskemidler som husvask eller husholdningssåpe.  Følg produsentens anvisninger og skyll godt med vann.

Ved sterkt skitne og svarte overflater som har stått ute flere år uten rengjøring, bør det benyttes produkter som inneholder alkaliske midler eller oksalsyre.  Det er viktig å følge produsentens anvisninger.  Benytter man seg av de sterkeste rengjøringsmidlene, kan bordene bli lysere en opprinnelig, og enkelte steder kan bordets overflate bli skjoldete.  Det samme gjelder ved bruk av hypokloritt (klorin).

Rustflekker og misfarging fra skruer og beslag

Kebony skal monteres med festemidler av rustfritt eller syrefast stål. Ved bruk av andre typer festemidler kan det dannes misfarging, f eks sorte flekker eller render, på bordenes overflate i nærheten av festemidlene. Slike flekker kan fjernes med rengjøringsmidler som inneholder oksalsyre.

8. Lagring

Kebony-bord bør lagres luftig og tørt. Bordene bør holdes tildekket før bruk, for å unngå fargevariasjoner. 

9. Avfallshåndtering

Kebony trevirke kan avhendes som ubehandlet treverk. Kebony kan brennes som ubehandlet trevirke, og avgir ingen andre røkgasskomponenter enn forbrenning av ubehandlet trevirke.

10. Henvisninger

I tillegg til dette FDV-dokumentet, kan følgende dokumenter lastes ned:

  • Produktdatablad
  • Monteringsanvising
  • Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad
  • Environmental Product Declaration