Disclaimer en privacybeleid

Disclaimer website

Kebony AS

Hoffsveien 48

0377 Oslo

Noorwegen

Telefoon: +47 06125

E-mail: [email protected]

Internet: www.kebony.com

Kebony AS wordt vertegenwoordigd door: Norman Willemsen, CEO

BTW-nummer: NO 997 870 719 

 

Verantwoordelijke voor de inhoud van deze website: Norman Willemsen, CEO, Hoffsveien 48, 0377 Oslo, Noorwegen. 

De in deze website verstrekte informatie is alleen voor algemene doeleinden bedoeld. De informatie is door Kebony AS en zijn dochterondernemingen verstrekt en hoewel we er naar streven de informatie actueel en juist te houden, kunnen we geen toezeggingen doen of garanties geven van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid voor elk doel ten aanzien van de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website. Elk vertrouwen dat u aan zulke informatie hecht, is daarom uitsluitend voor uw eigen risico.

Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor elk verlies of elke schade, daaronder zonder enige beperking indirecte of gevolgschade of -verlies of elk verlies of elke schade in welke vorm ook die voortvloeit uit verlies van gegevens of winsten als gevolg van of in verband met het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u een koppeling maken naar andere websites die niet onder beheer van Kebony AS en zijn dochterondernemingen staan. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. Het opnemen van links houdt niet in dat we deze sites aanbevelen of dat we de geformuleerde meningen met hen delen.

Er wordt alles aan gedaan om de website soepel te laten werken. Echter Kebony AS en zijn dochterondernemingen nemen geen verantwoordelijkheid voor en zijn niet aansprakelijk voor het feit dat de website tijdelijk onbereikbaar is door technische problemen waarop wij geen invloed hebben.

 

 

Privacybeleid van Kebony AS

Laatst bijgewerkt: 03.07.2018

Verantwoordelijk voor het privacybeleid van het bedrijf conform de voorschriften van de AVG is Kebony AS, Norman Willemsen, CEO, Hoffsveien 48, 0377 Oslo, Noorwegen. 

 

Introductie

Kebony AS neemt uw privacy zeer serieus. Dit privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU. De AVG draagt bij aan eerlijkheid en transparantie voor iedereen met betrekking tot hun persoonsgegevens. Dit privacybeleid geldt voor alle gegevens die we verwerken en door Kebony AS te gebruiken, stemt u in met onze verzameling en gebruik van deze gegevens. Als u contact wil opnemen over iets in dit beleid of over uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via het formulier op onze website of zend een e-mail naar @email

 

Inhoud

1.      Gegevens die we verzamelen

2.      Welke persoonsgegevens delen we met derden en wie zijn dat?

3.      Waarom delen we gegevens buiten de EU/EER?

4.      Hoe houden we uw persoonsgegevens veilig?

5.      Wijzigingen in ons privacybeleid en het beheer

6.      Uw rechten

7.      Over ons

 

1. Gegevens die we verzamelen

Als verwerkingsverantwoordelijke verzamelen we diverse gegevens om onze diensten te kunnen leveren. Wanneer we persoonsgegevens van u verzamelen, laten we u dat weten en heeft u toegang tot de volgende exacte informatie.

- gegevens die we over u hebben verzameld

- de basis waarop we deze bewaren (bijv. omdat u toestemming heeft gegeven)

- wat we daarmee zullen doen

- hoe lang we het zullen bewaren

- waar het is opgeslagen

- met wie we het wellicht delen

- uw rechten met betrekking tot de gegevens, en

- informatie over hoe u toegang tot deze gegevens hebt en hoe u dit kan beheren.

We hebben hieronder nadere details vermeld over de specifieke typen gegevens die we verzamelen en onze redenen om dit te doen.

 

1.1. Welke gegevens vragen we u aan ons te verstrekken en waarom?

Afhankelijk van de diensten die u gebruikt, zoals een contactformulier op de website, vragen we persoonsgegevens van u, zoals uw naam, e-mailadres, locatie, adressen en/of (mobiel) telefoonnummer. Wij hebben deze informatie van u nodig om contact met u op te nemen, onze diensten of producten aan u te leveren en/of andere zaken tussen ons te regelen, waarvoor u ten tijde van het verstrekken van uw persoonsgegevens toestemming hebt gegeven.

Wij kunnen ook extra informatie van u of over u verzamelen als u met ons communiceert, contact opneemt met onze klantenservice of op een enquête reageert

Wij kunnen ook extra informatie van u verzamelen, zoals uw geboortedatum, geslacht, geschiedenis van aankoop Kebony-producten, aankoopnota's, gebruik Kebony-producten enz.

Wij kunnen deze informatie gebruiken om contact met u op te nemen voor doeleinden zoals:

- Registratie garantie: wij verzamelen persoonsgegevens zoals naam, adres en aankoopgeschiedenis om de garantie op uw Kebony-project te registreren.

- Marketing: wij kunnen u via diverse communicatiekanalen marketingberichten sturen over onze projecten, gebeurtenissen, diensten, producten en diensten van derden die we als onze partners of leden van de Kebony AS bedrijvenfamilie beschouwen.

- Informatief en overig: wij zullen mededelingen naar u verzenden die vereist of noodzakelijk zijn om naar gebruikers van onze diensten te zenden, meldingen die belangrijke informatie bevatten en andere mededelingen die u van ons verlangt. U kunt zich afmelden voor ontvangst van deze mededelingen door met ons contact op te nemen en te verzoeken dat uw persoonsgegevens uit onze bestanden worden verwijderd.

 

1.2. Welke gegevens verzamelen we als u onze website bezoekt en waarom?

Wij verzamelen cookies. Cookies zijn kleine stukjes gegevens die websites naar de computer van een gebruiker verzenden en worden in de webbrowser van de gebruiker opgeslagen. Ze zijn zo gemaakt dat de website informatie kan herinneren, bijvoorbeeld wat een gebruiker in een winkelwagentje heeft gedaan.

Wij werken samen met partners en externe dienstverleners om u advertenties aan te bieden met behulp van advertentiegerelateerde cookies en webbakens. U kunt zich afmelden voor advertentiegerelateerde cookies van derden en webbakens, waarna onze advertenties niet op u gericht zullen zijn. U blijft advertenties zien die ook niet speciaal op u zijn gericht, op websites van derden die niet onder ons beheer staan.

 

2. Welke persoonsgegevens delen we met derden en wie zijn dat?

Wij delen persoonsgegevens met de volgende derden om onze verplichtingen richting u uit te voeren. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan deze of andere derden.

Kebony-kantoren in Denemarken, Zweden en België - de gegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte overgedragen.

Kebony-vertegenwoordiging in de Verenigde Staten via Biewer Lumber - de gegevens worden buiten de EER naar de VS overgedragen onder de bescherming van het EU/VS-privacyschild.

Amazon AWS, NVDS AS, Xledger, Axapta Dynamics 6.0, Planday, Stamina Interaktiv, SuperOffice, 24/7 Office - de gegevens worden niet buiten de EER overgedragen.

Hubspot CRM, Emma Inc., Facebook Inc., Google Analytics, Google Adwords - de gegevens worden buiten de EER naar de VS overgedragen onder de bescherming van het EU/VS-privacyschild.

Er zijn bepaalde situaties waarin we de toegang tot uw persoonsgegevens zonder uw toestemming kunnen delen, bijvoorbeeld indien dit wettelijk vereist is, om het leven van een persoon te beschermen of om aan elke geldige juridische procedure, overheidsverzoek, regel of verordening te voldoen.

 

3. Waarom delen we gegevens buiten de EU/EER?

Wij kunnen persoonsgegevens naar een land buiten de EER overdragen, bijvoorbeeld als een derde waar we gegevens mee delen, servers buiten de EER heeft. Als dit het geval is, zullen we uw toestemming vragen of op een andere wijze verzekeren dat de overdracht legaal is en dat uw gegevens veilig zijn door de EU-richtlijnen te volgen.

U kunt hierboven zien waar we gegevens buiten de EER verzenden en op welke basis we dat doen.

 

4. Hoe houden we uw persoonsgegevens veilig?

Wij houden uw gegevens veilig:

- door het interne beleid van best practices te volgen en personeel te trainen

- door gevoelige persoonsgegevens te versleutelen

- door Secure Socket Layer (SSL) technologie te gebruiken als informatie online aan ons wordt verstrekt.

In het onwaarschijnlijke geval van een criminele inbreuk op onze beveiliging, zullen wij de betreffende regelgevende autoriteit binnen 72 uur inlichten en als uw persoonsgegevens hierbij betrokken waren, zullen we u ook inlichten.

 

5. Wijzigingen in ons privacybeleid en het beheer

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Als we dat doen laten we u dat weten door klanten, waar we dat kunnen, in te lichten en meldingen op onze website toe te voegen. Door onze diensten te blijven openen of gebruiken nadat deze wijzigingen van kracht zijn geworden, accepteert u dat u gebonden bent aan het gewijzigde privacybeleid.

 

6. Uw rechten

- het recht te worden ingelicht over de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens

- het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en alle aanvullende informatie

- het recht om fouten in uw persoonsgegevens te laten corrigeren

- het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen

- het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te blokkeren of te beperken

- het recht om uw persoonsgegevens van een IT-omgeving naar een andere te verplaatsen, kopiëren of verzenden

- het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, en

- rechten met betrekking tot automatische besluitvorming (d.w.z. als er geen mensen bij betrokken zijn) en profilering (d.w.z. als bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt om een persoon te evalueren).

Wij geven u tevens de optie om uw gegevens te beheren via:

- een online-account als u zich als klant hebt geregistreerd en logingegevens hebt ontvangen

- telefoon

- door naar ons te schrijven

De tijd dat we uw persoonsgegevens bewaren, hangt af van uw relatie met ons, maar is nooit langer dan voor ons nodig is.

 

7. Over ons

Wij zijn Kebony AS en ons adres is Hoffsveien 48, 0377 Oslo, Noorwegen. U kunt contact met ons opnemen via [email protected] / door het contactformulier op de website te gebruiken.