Gebruik en onderhoud

1. Hoofdtoepassingen                             

Kebony is de beste materiaalkeuze voor externe toepassingen waarbij duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en lage onderhoudskosten belangrijk zijn.

Kebony wordt geproduceerd uit duurzaam geproduceerd hout en geïmpregneerd met een biologische, niet giftige vloeistof. De chemicaliën worden gepolymeriseerd tot in de houtvezels, waardoor een stabiel, hard en duurzaam houtmateriaal ontstaat.

2. Productveiligheid

Kebony is milieuvriendelijk en niet-giftig, zowel in het gebruik als bij verwijdering als afval.

3. Bewerking/verdere verwerking

Kebony-hout kan met normale gereedschappen en machines voor hardhout worden verwerkt.

 • Het is niet de bedoeling dat het oppervlak van Kebony Character verder wordt bewerkt.
 • Kebony Clear kan worden geschuurd, geborsteld, geschaafd en geprofileerd zonder de duurzaamheid te verminderd.

4. Maatvastheid

Kebony is een natuurlijk product wat betekent dat er enige uitzetting en krimp door veranderingen in de vochtigheid zal optreden. Het Kebony-proces verbetert echter de maatvastheid van het hout aanzienlijk. De maximale uitzetting van de planken vanaf volledig droog tot volledig met water verzadigd is:

 • 6% van de plankbreedte voor Kebony Character
 • 4% voor Kebony Clear
 • Uitzetting van onbehandeld hout onder dezelfde omstandigheden is circa 8% van de plankbreedte.

5. Uiterlijk en oppervlaktebehandeling (na installatie)

Kebony is een natuurlijk houtproduct. Bij buitentoepassingen wordt het uiterlijk in de loop der tijd door de plaatselijke omstandigheden beïnvloed. Door natuurlijke verwering zullen kleurveranderingen en oppervlaktescheuren ontstaan. Er zullen variaties in kleur zijn en hoe de kleur in de loop der tijd verandert. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gehouden voor dit soort variaties in kleur en uiterlijk van het oppervlakte. Dit zal de duurzaamheid en algemene eigenschappen van het product niet aantasten.

Kebony-hout heeft een diepbruine kleur die na verloop van tijd in een natuurlijke zilvergrijze patina zal veranderen. De snelheid van dit vergrijzingsproces hangt af van de intensiteit van blootstelling aan zon en regen en het type toepassing. Gewoonlijk gebeurt dit geleidelijk in een aantal maanden, maar intense blootstelling aan zon en regen zal het proces versnellen. De wijziging van het uiterlijk heeft geen invloed op de weerstand tegen verrotting of andere technische producteigenschappen.

Oppervlaktebehandeling met olie, beits of verf vermindert de vergrijzing of wijzigt de kleur van de toepassing:

 • Het oppervlak van alle Kebony-producten kan worden gecoat als het zolang mogelijk behouden van de originele kleur of het wijzigen van de kleur en uiterlijk met verf gewenst is.
 • Als een oppervlaktecoating wordt aangebracht, moeten de aanwijzingen van de coatingfabrikant nauwkeurig worden opgevolgd.

6. Kebony-planken gecombineerd met metalen

Aflopend water vanaf Kebony op zinken onderdelen kan verkleuring van de zinkoppervlakken tot gevolg hebben, bijvoorbeeld op dakgoten, zinken vensterbanken of andere details met zink. Daar waar zinken producten samen met Kebony zijn gemonteerd, moet de documentatie van de leverancier van de zinken producten in acht worden genomen.

Aflopend water vanaf Kebony op koperen onderdelen kan kleurafwijkingen van de koperoppervlakken tot gevolg hebben. Kebony houdt koper glanzend terwijl koper normaal een oxidatie van het oppervlakte tot een donkergroene of zwarte kleur kent.

Kebony kan zonder enige verkleuringseffecten met aluminium onderdelen worden gecombineerd.

Kebony aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor producten die niet door Kebony zijn gemaakt.

7. Onderhoud van onbehandeld Kebony

Veiligheid bij het gebruik van reinigingsmiddelen

Instructies die op de etiketten van reinigingsmiddelen zijn afgedrukt, moeten met betrekking tot gebruik, veiligheidsmaatregelen en afvalverwijdering nauwkeurig worden opgevolgd. Zie de richtlijnen voor behandeling en toepassing van de fabrikant, indien u reinigingsmiddelen gebruikt.

Gebruik van hogedrukreinigers

Kebony adviseert om zijn producten niet onder hoge druk te reinigen. Echter Kebony-planken kunnen met hogedrukreinigers worden gereinigd als deze met geschikte borstels zijn uitgerust. De waterstraal van een hogedrukreiniger mag nooit direct op het houtoppervlak worden gericht.

Oppervlaktereiniging

Verontreinigingen door vuil, zand en andere deeltjes worden eenvoudig met een borstel en water verwijderd.

Oppervlakteverontreinigingen van schimmel of algen kunnen door schrobben met water met gewone huishoudelijke reinigingsmiddelen of middelen geschikt voor buitenreiniging worden verwijderd. 

De richtlijnen van fabrikanten van reinigingsmiddelen moeten in acht worden genomen. Kebony adviseert spoelen met schoon water, nadat alle verontreinigingen zijn verwijderd.

Zwaar vervuilde oppervlakken kunnen met alkalische reinigingsmiddelen of middelen met oxaalzuur of hypochloriet worden schoongemaakt. De aanwijzingen van de fabrikant moeten in acht worden genomen. Zulke sterke reinigingsmiddelen kunnen de kleur van de Kebony-bekleding lichter maken naar een iets helderder uiterlijk dan het oorspronkelijke.

Vlekken en verkleuring door onverenigbare metalen onderdelen

Roest of zwarte vlekken door het gebruik van bevestigingsmiddelen die niet van rvs zijn, of andere onverenigbare metalen onderdelen kunnen met een reinigingsoplossing met oxaalzuur worden verwijderd.

8. Opslag

Kebony-planken moeten vóór de montage onder een dekzeil worden opgeslagen, zodat verweringseffecten worden voorkomen die kleurafwijkingen vóór de montage tot gevolg hebben.

9. Afvalverwijdering

Afval van Kebony-planken kan op dezelfde manier als onbehandeld hout worden verwijderd. Kebony kan net zoals als onbehandeld hout worden verbrand en zal geen andere rookgassen dan bij de verbranding van onbehandeld hout, afgeven.

10. Referenties

Andere documenten van Kebony kunnen worden gedownload:

 • Productgegevensbladen
 • Installatierichtlijnen
 • Veiligheidsinformatiebladen
 • Milieuverklaring voor producten