Derfor bør du bruge modificeret træ i stedet for traditionelt imprægneret træværk

Derfor bør du bruge modificeret træ i stedet for traditionelt imprægneret træværk

Share

I dag findes der en række forskellige alternativer inden for imprægneret træværk. Fordelen ved at vælge imprægneret træværk til udendørs brug kan blandt andet være, at det kræver mindre vedligeholdelse, hvilket betyder mindre arbejde for dig i årenes løb. Andre fordele er, at imprægneret træværk beskytter mod svampe, råd og bakterier. Alligevel er det ikke alt imprægneret træværk på markedet i dag, du bør bruge, hvis du ønsker at være miljøbevidst og samtidig sikre en bæredygtig fremtid.

Hvis du ønsker at vælge et miljøvenligt og bæredygtigt produkt, kan det modificerede Kebony-træ være et godt valg. I dette blogindlæg giver vi dig svar på, hvorfor Kebony-træ er unikt, hvorfor du skal tænke på miljøet ved valg af det rette træ, og hvad imprægneret træ egentlig er.

træværk
Kebonys unikke
modifikationsproces gør træværket meget holdbart og miljøvenligt, og det har ejerne af dette vejreksponerede hus nydt godt af. Kebony-træet har også en garanti på mindst 30 år og derfor er det et rigtig godt alternativ til traditionelt imprægneret træværk.

Hvad er imprægneret træværk?

Imprægneret træværk vælges for det meste til udendørs brug såsom til opførelsen af terrasser, hegn, legestativer og udvendig beklædning. Hovedformålet med imprægneringen er at beskytte træværket mod svamp og råd, så det tåler både vejr og vind. Desuden kræver imprægneret træ mindre vedligeholdelse.

Trykimprægneret træværk, CCA-imprægneret træværk og kreosotbehandlet træværk er de profiler man oftest ser, hvoraf CCA-behandling og især kreosotbehandling anses for at være de mest miljøskadelige behandlingsmetoder. I dag må denne type træværk kun håndteres af fagfolk, og det er forbudt at bruge træværket indendørs i bygninger, til legetøj eller på legepladser, i parker og andre fritidsanlæg, til havemøbler og til alle andre formål, hvor træværket kan komme i kontakt med hud eller fødevarer. Kreosotimprægneret træ kan være kræftfremkaldende, og derfor har EU gjort det forbudt at sælge det. Denne type træ er derfor forbeholdt industriel brug såsom telefonpæle og jernbaneanlæg, hvor der er mindst mulig fare for menneskelig kontakt. Kreosotimprægneret træ er derfor ikke aktuelt, når det gælder privat brug, men kan være værd at kende til, da det er en type behandlet træværk, som blev brugt meget før i tiden.

Til trykimprægneret træ bruger producenten som regel træsorten fyrretræ. Træværket imprægneres i vidt omfang med kobberholdige imprægneringsmidler for at gøre træet mere holdbart. Imprægneringen "presses ind" i træværket under højt tryk. Det bliver derfor meget mere holdbart, og processen giver ofte træværkets overflade en grønlig farve, som skal efterbehandles. Det er også muligt at få trykimprægnerede brædder, som allerede er færdigbehandlet i forskellige farver. Ulempen ved denne behandlingsmetode er, at kobberet ikke er miljøvenligt. Der er ingen garanti for, at plante- og dyreliv efterfølgende kan trives der, hvor træet har stået, eftersom kobbersaltet løber ned i jorden.

Det imprægnerede træværk skal behandles som farligt affald, da det ikke er muligt at se forskel på nyere træværk og det træværk, der er blevet behandlet med en ældre og mere miljøskadelig metode. Det betyder, at træværket skal indleveres til godkendte modtagere. Desuden skal traditionelt imprægneret træværk ofte efterbehandles på grund af den imprægnering, der lækker ud af træværket.

Dette leder os til modificeret Kebony-træ. Kebony-træ adskiller sig fra traditionelt imprægneret træværk ved, at træværkets cellestruktur på permanent vis ændres, så det får helt unikke egenskaber, og dermed er der ikke behov for efterbehandling. Det er det, der adskiller Kebony-træ fra de andre produkter på markedet. Træværket gennemgår en miljøvenlig og patenteret træmodifikationsproces, hvor der bruges en bioalkohol baseret på plantemateriale. På den måde undgår du efterbehandling i de følgende år, hvilket ikke er tilfældet med traditionelt imprægneret træværk.

træværk
Her ser du en terrasse i miljøvenligt træ fra Kebony, som er et godt alternativ til traditionelt imprægneret træ. På billedet er terrassen allerede fire år gammel, og selvom den befinder sig i et vejrudsat område, er den lige så pæn som ny. Det skyldes de bemærkelsesværdige egenskaber, træværket får som følge af Kebony-processen. Det omkringliggende område og miljø vil heller ikke tage skade af træværket, som det ellers ville have været tilfældet, hvis ejerne havde brugt traditionelt imprægneret træværk.

Derfor er Kebony-træ unikt

Vi bruger den bæredygtige træsort fyrretræ. Træværket forbehandles med furfurylalkohol, som er en alkohol, der kommer fra spaltet affald af plantemateriale. I produktionen "udfyldes" træet altså med denne biobaserede væske, lavet af genanvendte sukker- og majsprodukter, under højt tryk, så cellestrukturen ændres permanent. Derefter tørres træet i et tørrekammer. Resultatet er et miljøvenligt og modificeret træværk, som ikke skader det omgivende miljø.

Furfurylalkohol er en væske, som går fra at være brun til mørk, når den udsættes for lys og luft, og dermed giver den træmaterialet en unik farve efter behandling. Furfurylalkoholen er ligeledes med til at forbedre træets cellestruktur, og resultatet er dermed et vedligeholdelsesfrit og bæredygtigt materiale med gode og holdbare egenskaber. Hertil kommer, at processen gør at træet ikke kræver særlig vedligeholdelse udover normal rengøring.

Modifikationsproccesen behandler altså træet med en væske baseret på furfurylalkohol, som er et organisk og giftfrit biprodukt fra landbruget. Træet opvarmes så meget, at væsken kommer til at sidde permanent i træværkets cellevægge. Det betyder, at træet bliver modstandsdygtigt over for barske vejrforhold såsom høj luftfugtighed i et tropisk klima eller våde og kolde vintre. Træet er skånsomt for miljøet og kan nedbrydes på biologisk vis. Det forringes ikke med tiden som det ofte er tilfældet med traditionelt imprægneret træværk. Træet udvikler i stedet en naturlig sølvgrå farve, som bliver pænere med tiden.

Træværk

En terrasse er ofte tæt på jorden og påvirker derfor også jorden i højere grad end andre dele af huset. Når en traditionelt imprægneret terrasse skal fjernes, er der ingen garanti for, at hverken planter eller dyr kan leve normalt i det område, hvor terrassen har stået. Det skyldes kobbersalt fra det imprægnerede træværk, som kan have påvirket jorden. Hvis du bruger modificeret træværk fra Kebony, behøver du dog ikke bekymre dig om det. Det er nemlig træværket, som er blevet modificeret sammen med miljøvenlig bioalkohol. Desuden får træværket en flot brun farve som vist på billedet, og efterhånden som det udsættes for vejr og vind, opnår det en sølvgrå patina.

Den biobaserede væske gør det også lettere for dig, når det bliver tid til at udskifte træværket. Fordi det er miljøvenligt og ikke kan gøre skade på hverken mennesker, planter, dyr eller miljøet, kan du smide brædderne i pejsen. Du behøver med andre ord ikke at behandle det på samme måde som traditionelt imprægneret træ, fordi det ikke er til skade for miljøet.

Hertil kommer, at den unikke Kebony-proces gør træværket modstandsdygtigt over for svamp, råd og bakterier, så du får et træværk, der kan holde i mange år. Det modificerede træværk kræver heller ingen efterbehandling eller maling og ingen vedligeholdelse udover normal rengøring. Det betyder mindre arbejde for dig de kommende år, hvilket er noget, mange husejere kun kan drømme om.

Et alternativ til tropisk træ

Ønsker du træværk med et tropisk udseende, men har hørt, at du ikke bør bruge træ, der stammer fra regnskoven? Efterspørgslen på tropisk træ er en af de primære årsager til rydningen af regnskoven. Hvis vi vil være med til at stoppe skovrydningen, er vi også nødt til at stoppe efterspørgslen.

Regnskoven fungerer som et kæmpe kulstoflager, og den er derfor en vigtig aktør i kampen for at stoppe de globale klimaændringer. Hertil kommer, at regnskoven er hjem til vigtige dyre- og plantearter og over 260 millioner urfolk.

Kebony-træ er et godt alternativ til dig, der ønsker de samme egenskaber og det samme udseende som tropisk træ. Den bæredygtige træsort fyrretræ vokser relativt hurtigt i modsætning til tropisk træ. Samtidig kan fyrretræet modificeres, så det bliver holdbart og vedligeholdelsesfrit.

Kebony træværk
Træværk fra Kebony er ikke bare miljøvenligt, men også et godt alternativ til tropisk træ på grund af sine unikke egenskaber og flotte udseende. Her ser du en privat terrasse i Sandnes, udført i vedligeholdelsesfrit træ fra Kebony.

Vi er miljøvenlige igennem hele processen

I modsætning til traditionelt imprægneret træværk er træ fra Kebony miljøvenligt og bæredygtigt fra det øjeblik, hvor træet plantes til det fragtes og modificeres. Det vil sige, at træet kommer fra bæredygtige fyrreskove, transporteres om muligt til søs for at minimere CO2-udslippet, og på fabrikken behandles det med en miljøvenlig, biobaseret væske.

Når du anvender modificeret træ fra Kebony til udendørs brug, vil det ikke påvirke omgivelserne. Dermed adskiller Kebony-træ sig fra traditionelt imprægneret træværk, der kan indeholde giftstoffer og tungmetaller, som kan påvirke miljøet, så plante- og dyrelivet ikke kan trives i det område, hvor træet har stået.

 

I denne illustration sammenligner vi modificeret Kebony-træ med traditionelt imprægneret (CU-imprægneret) træværk. Her ser du blandt andet, at Kebony-træ kommer fra bæredygtige fyrreskove, kan behandles som almindeligt affald, ikke kræver nogen vedligeholdelse udover almindelig rengøring og ikke indeholder giftstoffer, som kan påvirke dig eller miljøet omkring dig.

Træ fra Kebony bærer ligeledes det nordiske Svanemærke. Dette mærke signalerer over for forbrugerne, at de har at gøre med et miljøvenligt produkt. Produktet skal opfylde en række miljøvenlige krav for at opnå Svanemærket.

Terrasse og beklædning

Med vores modificerede træværk har vi været så heldige at deltage i alt fra kunstprojekter og arkitektprojekter til traditionelle terrasser og facadebeklædninger. Kebony-træ er en favorit blandt arkitekter, da det er meget anvendeligt og kan bruges til de fleste formål i modsætning til traditionelt imprægneret træværk.

Ikke desto mindre er modificeret Kebony-træ mest blevet brugt til terrassebyggeri og til udvendig beklædning. Nogle af de primære årsager til, at husejere ønsker at bruge det modificerede træ fra Kebony til udendørs brug, er træets vedligeholdelsesfri egenskaber samt det unikke udseende. Dette udseende bevares lige fra træet monteres og hele vejen op igennem tiden, hvor det patineres som følge af sol og vind.

Kebony-træ fås i to forskellige modeller: Character og Clear. Brædderne i Character har et karakteristisk udseende med knaster. Brædderne i Clear har et knastfrit og "glat" udseende. Disse to modeller kan både bruges til terrassedæk og til facadebeklædning.

Beklædning af typen Character:

Kebony træværk
Når du bygger hus i et
vejreksponeret område, er det vigtigt at vælge en facadebeklædning, der tåler sol, vind og regn. Det gjorde disse husejere, da de beklædte huset med Kebony-træ. Resultatet er et hus med et vedligeholdelsesfrit ydre, hvor husejerne ikke behøver at bekymre sig om svamp og råd som følge af det nordiske klima.

Kebony trævrl
Dette hus kaldes det "Biologiske hus". Her ønskede arkitekterne at skabe et miljøvenligt hus, som kan fjernes uden at efterlade sig spor. Derfor faldt valget
på miljøvenligt og modificeret træ fra Kebony til facadebeklædningen.

Terrasser i typen Character:

Kebony træværk
Også her ønskede boligejerne at tage hensyn til miljøet, da de skulle bygge drømmehuset. Dette hus kaldes "Villa Sval". Her er terrassen bygget med modificeret træværk af typen Character. Knasterne i brædderne får terrassen til at gå i ét med omgivelserne.

Kebony  træværk
Træværk af typen Character giver et naturligt udseende. Dermed kan du skabe et naturligt miljø midt inde i byen.

Beklædning i typen Clear:

Træværl
Træværk af typen Clear har et knastfrit udseende, som minder meget om udseendet på tropisk træ. I dette projekt indrammer facadebeklædningen på flottestes vis de store vinduer. Store vinduespartier kombineret med træbeklædning giver dig indtryk af at være i ét med naturen.

Træværk
Her ser
du også, at det knastfri udseende kan minde om tropisk træ. Efterhånden som træet udsættes for vejr og vind, udvikler det en sølvgrå patina, som giver et endnu mere unikt udseende.

Terrasser i typen Clear:

Træværk
Her ser du, hvordan vejret har påvirket denne terrasse bygget i modificeret træværk af typen Clear.

Kebony træværk
Her har vejret også sat sine spor på det modificerede træværk.

Hvis du er på udkig efter inspiration til terrassen, kan du læse om terrassetrends i 2018 her.

Kebonys historie

Kebony er en norsk virksomhed, som ønsker at være førende i træindustrien. Vores historie startede i 1997, og som følge af forskning og en lang række test har vi i dag et holdbart og vedligeholdelsesfrit træværk, som kan bruges i alle typer byggeprojekter. Vi kan dermed tilbyder træmateriale af overlegen kvalitet. Vores modifikationsproces er patenteret, og derfor er det kun os, der tilbyder denne type træværk.

Denne grønne tilgang og unikke måde at behandle træ på har medført, at Kebony har modtaget utallige priser, og vi er blandt andet blevet udnævnt til en af verdens mest lovende teknologivirksomheder.

Mange arkitekter har valgt at bruge Kebony-træ til deres projekter, så de kan følge de økologiske retningslinjer uden at gå på kompromis med udseende og æstetik. Vi er førende, når det gælder om at skabe bæredygtige materialer til byggeindustrien, og vi er også en pioner inden for dette arbejde i store dele af verden.

Dermed vil du ved at vælge Kebony-træ opnå et miljøvenligt, holdbart, vedligeholdelsesfrit og bæredygtigt resultat. Du er med til at bremse rydningen af regnskovene, som er hjemsted for 260 millioner mennesker og sandsynligvis 80 procent af landjordens dyre- og plantearter.

Hvis du vil vide mere om os, kan du klikke her, og hvis du vil have flere tips og inspiration, kan du finde det her.