Vælg den rigtige vedligeholdelsesfrie beklædning

Vælg den rigtige vedligeholdelsesfrie beklædning

Vælg den rigtige vedligeholdelsesfrie beklædning

Share

Vedligeholdelsesfri beklædning

Har du planer om at udskifte din facadebeklædning? Eller skal du til at bygge nyt og er i tvivl om, hvilket materiale du bør bruge til husets yderside? I dag findes der utallige måder at behandle træværk på, og det resulterer ofte i usikre boligejere, som synes, at det er svært at navigere rundt i junglen af produkter til beklædning. Nogle ønsker, at facadebeklædningen skal være miljøvenlig, mens andre ønsker, at den skal være vedligeholdelsesfri. Og langt de fleste ønsker, at den skal have en æstetisk funktion. Til syvende og sidst er beklædningens vigtigste opgave på langt de fleste huse og bygninger at beskytte væggene mod blandt andet mekaniske skader og klimapåvirkninger.

En god beklædning bør holde i mindst 30 år, og hvis du har planer om at bo i huset i mange år, bør du vælge en beklædning, som ikke kræver løbende vedligeholdelse og regelmæssig udskiftning. Spørgsmålet om vedligeholdelse er derfor noget, du bør overveje nøje, når du skal vælge facadebeklædning dit hus. For mange husejere kan vedligeholdelse af facadebeklædningen føles som en tidskrævende og dyr opgave. Derfor  kan det betale sig at investere et større budget i vedligeholdelsesfri beklædning, så du undgår unødvendige ekstraomkostninger i årene derefter.

Hvad skal du være opmærksom på, når du skal vælge det rigtige materiale?

I dag er der mange produkter at vælge imellem, og det er derfor ikke helt ligetil at gennemskue, hvilken beklædning der passer bedst til dine behov. Det er afgørende at finde en seriøs forhandler og leverandør, så du ikke havner i uforudsete situationer, som kan blive vanskelige at løse.

Du bør også overveje, hvilke funktioner beklædningen skal opfylde. For eksempel, hvis huset befinder sig i et udsat område med kraftigt vejr, er der større behov for en beklædning, der tåler slagregn, kulde, vejr og vind.

Hvilken træsort vil du have? Hvis du for eksempel skal montere beklædning i et vejrudsat område, anbefales det at bruge imprægneret træværk, som tåler et barsk klima. Den træsort, der bruges oftest, er fyrretræ.

Vedligeholdelsesfri beklædning
Her ser du en miljøvenlig villa omgivet af fyrreskov. Fyrretræsbeklædningen supplerer omgivelserne og giver villaen et harmonisk udtryk.

Derefter skal du beslutte, hvilket udseende eller hvilken profil, beklædningen skal have. Ønsker du stående eller liggende beklædning? Traditionelt bruger man primært liggende beklædning ved kysten og i områder, der er mere udsatte for slagregn, mens stående beklædning er mere almindeligt inde i landet. Det skyldes, at hvis træet skulle blive fugtskadet, så er det lettere at udskifte træbrædderne i liggende beklædning. Desuden kan træets ender i stående beklædning ofte blive udsat for rådskader på grund af slagregn.

beklædning

 

Stående beklædning har traditionelt været mere almindeligt inde i landet, mens liggende beklædning har været det mest almindelige valg i kystområderne og i mere udsatte områder. Det skyldes, at de forskellige typer beklædning har forskellige egenskaber, som passer til forskellige klimaer. I dag ser vi dog, at dette skel er ved at forsvinde, og det kan i vidt omfang skyldes, at de moderne materialer er mere holdbare.  

Hvilken farve skal din beklædning have? Hvis du vælger trykimprægneret træ, får du et mere naturligt udseende, fordi dette materiale ikke skal efterbehandles, når den leveres, da det kan påvirke træets holdbarhed. Hvis du for eksempel vælger træ fra Kebony, vil det udvikle en flot sølvgrå patina, efterhånden som det udsættes for vind og vejr. Dermed får du en vedligeholdelsesfri beklædning, som bliver pænere med tiden, uden at du behøver behandle den.

Beklædning
Beklædningen på et hus i et vejrmæssigt udsat område bør være modstandsdygtig. Det var det krav, denne familie stillede til ydervæggen på dette flot hus beklædt i Kebony-træ. Her kan vi se, at den vedligeholdelsesfri beklædning er begyndt at ændre farve som følge af ydre påvirkninger. Kebony-træet er brunt når det leveres og udvikler med tiden en flot sølvgrå patina. Til dette hus er der brugt Kebony Character, som er et produkt med knaster.

Når du skal montere den vedligeholdelsesfri beklædning

Det kan være et stort arbejde at installere facadebeklædningen, hvis ikke du er fagmand, men du kan spare meget ved at gøre det selv. Det anbefales dog, at du får en fagmand til at tjekke løbende, så du er helt sikker på, at installationen ikke skaber risiko for fugt- og rådskader i ydervæggen. Selvom produktet har lang livsgaranti, kan du ved forkert installation risikere at skulle udskifte den vedligeholdelsesfri beklædning efter nogle få år. Forkert installation kan forårsage at træet ikke får nok luft eller ikke har mulighed for at tørre ordentligt, hvormed fugten indespærres og får lov til at sætte sig. Vedligeholdelsesfri beklædning skal og bør holde i mange år, såfremt installationen er foretaget korrekt og i overensstemmelse med produktvejledningen.

Eksempler på en dårligt udført montering af facadebeklædningen kan være:

  • Forkert montering med søm: Når der monteres ved hjælp af søm er det vigtigt, at sømmene sættes således at beklædningen kan bevæge sig en smule, og derfor må sømmene heller aldrig gå gennem to overlappende brædder. Der bør heller ikke bruges så lange søm, at de rammer vindspærren (med visse undtagelser). Sømhovedet bør ikke gå for langt ind, da det kan bevirke, at der samles vand, så misfarvning kan forekomme. I visse tilfælde kan det anbefales at bruge træskruer i stedet. Forkerte søm kan også forårsage store skader på brædderne. Du undgår sprækker ved ikke at sømme for tæt på kanter og ender.

  • Sammenføjning: Det anbefales, at man ikke sammenføjer beklædningen på grund af fugtskader. Ved visse imprægnerede produkter (såsom træ fra Kebony) er der mindre fare for fugt- og rådskader.

  • Forkert montering af vandbræt: Vandbrættet sikrer, at eventuel fugt, der havner på bagsiden af vindspærren eller beklædningen, løber ud.

  • For lidt afstand mellem vandbræt og beklædning kan medføre, at der ikke er tilstrækkeligt luftindtag.

  • For lidt luftrum. Luftrummet skal være sammenhængende med åbning i top og bund til dræning og gennemluftning.

  • Plads: Et godt tip er at grunde beklædningen, før den monteres. Det kræver vel at mærke en del plads.

  • Opbevaring og jordkontakt: Brædderne kan have været opbevaret et fugtigt sted, hvilket kan have påført skader allerede før monteringen. Desuden er det vigtigt at sikre, at brædderne ikke er i kontakt med jorden både før og efter montering. Dette kan også gå ud over garantien.

Ovenstående eksempler gælder for traditionelle profiler som stående og liggende beklædning, men der er naturligvis også andre måder at montere. I alle tilfælde gælder det om at vælge træbrædder, der tåler vejr og vind, ligesom det er vigtigt, at materialet under brædderne er monteret korrekt, så indersiden af huset ikke påføres skader fra ydre belastninger. Og husk altid at læse produktvejledningen. Ved korrekt udførelse er du som regel sikker på at være omfattet af garantien.

Vedligeholdelsesfri beklædning
Denne vedligeholdelsesfri beklædning adskiller sig fra traditionelle beklædningsprofiler. Der er intet i vejen for at eksperimentere med husets ydervægge, så længe alt gøres korrekt. Så bringer du hverken beklædningen eller huset i fare.

Derfor bør du tænke på miljøet, når du skal vælge den rette vedligeholdelsesfrie beklædning

Mange træproducenter reklamerer i dag med, at de tilbyder trykimprægneret træ, som er vedligeholdelsesfrit og har lang holdbarhed. Problemet med meget af dette er, at produkterne desværre ikke er miljøvenlige. Produkterne indeholder ofte tungmetaller og giftstoffer, som er skadelige for miljøet og med tiden overføres fra beklædningen og ned i jorden. Det vil påvirke omgivelserne, så økosystemer efterfølgende kan blive ødelagt. Det bliver ligeledes vanskeligere at bortskaffe disse produkter den dag, beklædningen er moden til udskiftning. For eksempel kan du ikke smide brædderne i pejsen, fordi de indeholder kemikalier. Disse produkter skal brændes på godkendte anlæg for at undgå, at der trænger giftstoffer ud i miljøet.

Miljøvennlig beklædning
Arkitekterne fra Fernau & Hartman står bag dette energieffektive hus. Her var ønsket, at huset skulle være både miljøvenligt og energieffektivt, og derfor faldt valget af materiale til facadebeklædningen på det miljøvenlige træ fra Kebony. Resultatet er et hus, der ikke gør skade på omgivelserne.  

Desuden er det vigtigt, at du vælger bæredygtigt træ, når du skal montere ny vedligeholdelsesfri beklædning. Et eksempel på en bæredygtig træsort kan være fyrretræ, fordi det vokser hurtigere end mange andre træsorter. Eksempler på træsorter, der ikke er bæredygtige, er dem, man finder i regnskoven. Hvis du bruger træ, der stammer fra regnskoven, understøtter du fældningen af regnskoven og ødelægger hjemstedet for unikke dyr, planter og urfolk. Fældning af regnskoven bidrager ligeledes til, at verden bliver varmere og vejret mere ustabilt, og derudover øger det udledningen af drivhusgasser.  

Bærekraftig vedligeholdelsesfri beklædning
Da det danske firma Jakobsen Huse byggede dette hus, var ønsket, at det hele skulle være bæredygtigt. Dermed var det naturligt at vælge træ fra Kebony til husets vedligeholdelsesfri facadebeklædning.

Hvis du ønsker at passe på miljøet, når du skal montere ny vedligeholdelsesfri facadebeklædning, kan træ fra Kebony være et oplagt valg. Træet bærer blandt andet det nordiske miljømærke "Svanemærket", som signalerer over for forbrugerne, at produktet er miljøvenligt. Visionen for "Svanemærket" er et bæredygtigt samfund, hvor fremtidige generationer får mulighed for at få de samme forudsætninger som dem, vi har i dag.

Kebonys produkter er miljøvenlige over hele linjen. Træet kommer fra bæredygtige fyrreskove. Når træet ankommer til fabrikken, bliver det behandlet med en miljøvenlig biobaseret væske, der gør det modstandsdygtigt over for fugt og insekter. Når træet skal transporteres, sker det i vid udstrækning til søs. Dermed mindskes CO2-udslippet gennem hele processen.

 

Vedligeholdelsesfri beklædning
Her ser du Kebony-træ sammenlignet med traditionelt trykimprægneret træ.

Den patenterede proces, som Kebony-træet gennemgår, resulterer i et miljøvenligt, modstandsdygtigt og holdbart slutprodukt, som, bortset fra normal rengøring, er vedligeholdelsesfrit og modstandsdygtigt over for svamp og råd. Du bør ligeledes overveje, at de fleste husforsikringer ikke dækker rådskader i beklædningen, da det anses for at være en almindelig slitage og ikke noget uforudset. Det er endnu en grund til, at det er værd at investerer i en god beklædning, så du undgår uforudsete udgifter til reparation og udskiftning. Kebony-træet har en garanti på mindst 30 år på forrådnelse over jordniveau, og dermed kan du være sikker på, at ydersiden af dit hus er kvalitetssikret.
Vi minder endnu en gang om, at du altid skal være omhyggelig med at tjekke, om installationen er korrekt, så du kan udnytte træets fulde værdi og undgå at efterbehandle det med produkter, der kan forstyrre træets oprindelige egenskaber.

Vedligeholdelsesfri beklædning
I dette projekt ønskede arkitekterne hos Een til een at bygge et hus, som er biologisk fra ende til anden. Det betyder, at der ikke vil være nogen spor tilbage fra huset, hvis det eventuelt flyttes. Derfor valgte de at beklæde huset med træ fra Kebony. Træet har gennemgået en patenteret modifikationsproces, hvor det imprægneres med en bioalkohol, som er naturlig og derfor ikke skadelig for miljøet.

Hvem er Kebony?

Kebony er en norsk virksomhed, som blev grundlagt i 1997 med det mål og ønske at blive førende inden for træindustrien. Det gør vi ved at tilbyde træmaterialer af fineste kvalitet takket være en patenteret træmodifikationsproces, som vi har udviklet. Processen er både miljøvenlig, omkostningseffektiv og bæredygtig. Kebony overholder også alle EU-krav vedrørende regulering af skovhugst.

Med vores teknologi bliver bæredygtige træsorter som fyrretræ ændret permanent og får dermed de samme egenskaber og det samme udseende som tropisk træ. Det giver et godt alternativ til de træsorter, vi finder i regnskoven, og mindsker dermed efterspørgslen på tropisk træ, hvormed vi hjælper med at skåne regnskoven for fremtidig skovrydning, der kan påvirke klimaet negativt.

Træmodifikationsproccesen behandler træet med en væske baseret på furfurylalkohol, som er et organisk og giftfrit biprodukt fra landbruget. Træet opvarmes således, at væsken kommer til at sidde permanent i træværkets cellevægge. Det betyder, at træet bliver modstandsdygtigt over for barske vejrforhold, såsom høj luftfugtighed i et tropisk klima eller våde og kolde vintre, og mod biologisk nedbrydning samtidig med, at det er skånsomt for miljøet. Det vil heller ikke blive forringet med tiden. I stedet udvikler det en naturlig sølvgrå patina, som bliver pænere med årene.

Denne grønne tilgang og unikke måde at behandle træ på har medført, at Kebony har modtaget utallige priser, og vi er blandt andet blevet udnævnt til en af verdens mest lovende teknologivirksomheder.

Mange arkitekter har valgt at bruge træ fra Kebony til deres projekter, så de kan følge de økologiske retningslinjer uden at gå på kompromis med udseende og æstetik. Vi er førende, når det gælder om at skabe bæredygtige materialer til byggeindustrien, og vi er også en pioner inden for dette arbejde i store dele af verden.

Dermed vil du, ved at vælge Kebony-træ til din facadebeklædning, få et miljøvenligt, holdbart, vedligeholdelsesfrit og bæredygtigt ydre. Du er med til at bremse skovrydningen af regnskovene, som er hjemsted for 260 millioner mennesker og sandsynligvis 80 procent af landjordens dyre- og plantearter.

Hvis du vil vide mere om Kebony, kan du klikke her.

Hvis du vil have flere tips og inspiration, kan du finde det her.

Held og lykke!