FAQ

Hvad er Kebony?

Kebony er en meget holdbar, bæredygtig træ-type med samme æstetik og ydelse som det bedste tropiske hårdttræ. Det kræver et minimum af vedligeholdelse og har lave levetidsomkostninger.

Hvad med holdbarheden af Kebony?

Kebonys holdbarhed mod råd og henfald overholder Holdbarhedsklasse 1 for Kebony Clear, som er den mest holdbare kategori i den europæiske norm EN 350.

Kebony Character indeholder noget kernetræ, som ikke kan behandles og har derfor Holdbarhedsklasse 1-2 (kun behandlet splint træ). 

Holdbarhedsklassen sikrer at Kebony har lang levetid. På grund af sin hårdhed vil Kebony også være mere robust over for slid end de fleste andre træsorter.

Er Kebony formstabilt?

Kebony-processen forbedrer væsentligt træets dimensionsstabilitet fra modertræet med 50 %.

Hvad er Kebonys mekaniske egenskaber?

Kebonys bøjestyrke er stort set uændret fra det oprindelige træ, mens stivheden forbedres med 10-20 %. Hårdheden forbedres typisk med 30-50 % i forhold til forælder træet.

Hvad er Kebonys fysiske egenskaber?

Kebony er et naturprodukt. Vores proces ændrer træfibrenes evne til at holde fugt som følge af celle modifikation. Kebony har lavere fugtindhold end ubehandlet træ, når det er i ligevægt med det omgivende klima. Denne virkning skyldes dannelsen af polymer inde i træfibrene. Processen reducerer også svind og svulmen af Kebony i forhold til forælder træet med 50%. Dimensionsstabiliteten ved fugtpåvirkninger er derfor stærkt forbedret.

Er Kebony vedligeholdelsesfri?

Kebony træ kræver ikke vedligeholdelse ud over normal rengøring.

Er Kebony certificeret?

Kebony er fremstillet af certificeret FSC®-træ, der er trykimprægneret med en biobaseret væske afledt fra sukker eller majskolbe produktion.

Hvad er Kebonys kulstof fodaftryk sammenlignet med andet tropisk hårdttræ?

Kebony har et væsentligt lavere kulstof fodaftryk end ubæredygtigt skovet tropisk hårdttræ.

Fås Kebony i forskellige farver?

Kebony leveres i en mørk brun farve, som er et resultat af Kebony teknologien.

Bliver Kebony gråt af at være udenfor?

Kebony vil udvikle en grå patina over tid, hvis det udsættes for vind og vejr. Kebony er et naturligt produkt. Ved anvendelse udendørs vil træets overflade med tiden blive påvirket af vejr og vind. Farveforandringer og overfladesprækker vil opstå som konsekvens af naturlig vejrslidtage. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for sådanne ændringer. Dette vil ikke påvirke holdbarheden eller produktets generelle egenskaber.  

Kan Kebony overfladebehandles?

Kebony kan overfladebehandles ligesom alt andet hårdttræ. Vi anbefaler træolie eller vandbaseret akryl maling.

Hvilke fastgørelsesanordninger skal jeg bruge til Kebony produkter?

Vi anbefaler at bruge syrefaste eller rustfri stål skruer eller søm på Kebony produkter.

Hvad er forskellen på Kebony og varmebehandlet træ?

Kebonys teknologi er en kombination af en infusion af en biobaseret væske og udsættelse for varme over 100° C, der gør cellevæggen på træet permanent tykkere. Modsat, er termo-behandlede tømmer processer blot en ren højtemperatur behandling (170° C - 215° C), som ikke ændrer cellestrukturen af tømmeret, men udelukkende afstiver og gør cellevæggene mere sprøde.

Hvordan bortskaffes Kebony ved slutningen af sin levetid?

Kebony træ er fritaget for EUs biocid direktiv (76/769/EØF) og kan håndteres som almindeligt træ.

Hvilke anvendelser har Kebony?

Kebony kan bruges både internt og eksternt, herunder udsmykning, beklædning, gulve, tagdækning, konstruktionstræ, vinduer, døre, møbler og designobjekter.

Hvordan slider det på mine snedkeri maskiner?

Kebony bearbejdes som du ville gøre med tropisk hårdttræ, som kræver at produktionslinjer med opskæringsudstyr af hærdet stål kører langsommere.

Er der garanti på Kebony?

Kebony kan tilbyde en 30 års garanti mod råd over jordkontakt. 

Hvor bliver Kebony produceret?

Kebony produceres i Norge og sælges via internationale distributionspartnere.

Hvem sælger Kebony?

Se venligst KØB sektionen på vores hjemmeside.

Jeg vil gerne modtage prøver på Kebony, hvad gør jeg?

Send venligst din forespørgsel til @email eller kontakt din nærmeste forhandler.

Jeg vil gerne afgive en bestilling, hvem skal jeg kontakte?

Kontakt din nærmeste forhandler.