Forvaltning, drift & vedligehold

1. PRINCIP OG BRUGSOMRÅDER

Kebony er det rigtige valg til al udvendig brug af træværk, hvor der kræves lang holdbarhed, god miljøprofil og lavt vedligeholdelsesbehov. Kebony er baseret på bæredygtigt træ og biobaserede kemikalier som hærdes til et fast stof inde i træfibrene. Kebony har lang levetid udendørs.

2. MILJØHENSYN

Kebony er ikke giftig for mennesker eller miljøet, hverken i brug eller som affald.
Kebony kan brændes eller deponeres og er lige så miljøvenlig og ufarlig som ubehandlet træ.

3. MASKINERING / BEARBEJDNING

Kebony kan bearbejdes med almindeligt træbearbejdningsværktøj. Kebony Character kan kun længdekappes. Kebony Clear kan pudses eller høvles uden at dette påvirker holdbarheden.

4. DIMENSIONSSTABILITET

Dimensionsstabiliteten for Kebony er bedre end for ubehandlet træ, men Kebony vil stadig svelle og krympe lidt ved fugtændringer. Svelling af brættets bredde fra absolut tørt til helt mættet af fugt er:

  • ca. 6% for Kebony Character
  • ca. 4% for Kebony Clear
  • For ubehandlet træ er tilsvarende svelling ca. 8%.

6. UDSEENDE, OVERFLADEBEHANDLING OG EFTERBEHANDLING

Kebony har en brun farve som over tid vil blegne og gå over til en sølvgrå patina. Den brune farve kan variere noget fra bræt til bræt. Ved udendørs brug vil variationerne blive udjævnet over en vis tid. Tag vil lysne relativt hurtigt og få en sølvgrå patina. Hvor hurtigt denne farveændring vil ske afhænger af hvordan produktet blir udsat for både regn og sollys. Normalt vil det ske i en gradvis overgang i løbet af nogen måneder. Gråningen har ingen indflydelse på holdbarhed eller andre produktegenskaber, bortset fra selve udseendet.

Ønsker man at forsinke gråningen eller forandre udseendet kan Kebony overfladebehandles:

  • Alle Kebony-produkter kan overfladebehandles med olie eller maling hvis man ønsker at beholde den oprindelige farve så længe som mulig, og Kebony kan males hvis man ønsker at forandre farven.
  • Ved alle overfladebehandlinger er det vigtigt at følge producentens anvisninger.

Kebony er et naturligt produkt. Ved anvendelse udendørs vil træets overflade med tiden blive påvirket af vejr og vind. Farveforandringer og overfladesprækker vil opstå som konsekvens af naturlig vejrslidtage. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for sådanne ændringer. Dette vil ikke påvirke holdbarheden eller produktets generelle egenskaber.

6. KEBONY KOMBINERT MED METALLER

Afvanding fra Kebonytræ kan give misfarving og tilløb til korrosjon af for eksempel zinkbeslag og zinktagrender. Ved brug af zink og patineret zink sammen med Kebony må vi henvise til dokumentation
fra producenten af zinktagrenderne.

Afvanding fra Kebony på kobberbeslag kan give farvevariationer i kobberet, fordi kobber i kontakt med afvanding vil holde sig blankt, mens øvrige kobberdele vil antage en mørk grøn eller sort farve fra
overfladeoxidering.

Vi fraskriver os imidlertid ethvert ansvar for produkter som ikke er produceret af Kebony.

7. VEDLIGEHOLD AF UBEHANDLET KEBONY

Sikkerhed ved brug af rengøringsprodukter

Følg anvisninger på rengøringsmidlernes emballage for rigtig brug af midlerne, sikkerhedsregler, og affaldshåndtering. Sørg for egnet sikkerhedsudstyr som briller, handsker og beklædning ved håndtering
af ætsende rengøringsmidler. Bland ikke hypokloritt (klorin) med andre rengøringsmidler.

Anbefalinger for brug af højtryksrenser

Kebony kan vaskes med højtryksspuler med egnet børste, men ikke højtryksspuling direkte på træet.

Smuds, skimmelsvamp og alger

For at fjerne støv, sand og pollen er det tilstrækkeligt med en regelmæssig rengøring med kost og vand. Det er vigtigt at fjerne nedfald af løv og nåle sådan at dette ikke får mulighed for at sætte sig fast over
tid. På overflader med angreb af mug og skimmelsvamp benyttes milde vaskemidler som husvask eller husholdningssæbe. Følg producentens anvisninger og skyld godt med vand.

Ved stærkt snavsede og sorte overflader som har stået ude flere år uden rengøring, bør der benyttes produkter som indeholder alkaliske midler eller oxalsyre. Det er vigtigt at følge producentens
anvisninger. Benytter man sig af de stærkeste rengøringsmidler, kan brædderne blive lysere end oprindeligt, og enkelte steder kan brættets overflade bliver skjoldet. Det samme gælder ved brugen af
hypokloritt (klorin).

Rustpletter og misfarvning fra skruer og beslag

Kebony skal monteres med befæstigelse af rustfrit eller syrefast stål. Ved brug af andre typer befæstigelse kan der dannes misfarvning, f. eks sorte pletter eller løbestriber på bræddernes overflade.
Disse pletter kan fjernes med rengøringsmidler som indeholder oxalsyre.

8. LAGRING

Kebony bør lagres luftig og tørt. Brædderne bør holdes tildækket før brug for at undgå farvevariationer.

9. AFFALDSHÅNDTERING

Kebony træ kan afhændes som ubehandlet træ. Kebony kan brændes som ubehandlet træ, og afgiver ingen andre røggaskomponenter end forbrænding af ubehandlet træ.

10. HENVISNINGER

I tillæg til dette FDV-dokument, kan følgende dokumenter downloades:

  • Produktdatablad
  • Monteringsanvisning
  • Helse-, miljø- og sikkerhed
  • Environmental Produkt Declaration