Hvordan bortskaffes Kebony ved slutningen af sin levetid?

Submitted by Anonymous (not verified) on Thu, 02/21/2019 - 05:01

Kebony træ er fritaget for EUs biocid direktiv (76/769/EØF) og kan håndteres som almindeligt træ.