Kebony og materialers livscyklus

Kebony Character er fremstillet af Pinus sylvestris fra Sverige, mens Kebony Clear er fremstillet af Pinus Radiata fra New Zealand. Emissionerne pr. ton-kilometer er lavere ved søtransport end landtransport, og dermed er det globale opvarmningspotentiale ved transport af de to forskellige trætyper næsten ens.

Råmaterialer

Kebony Character og Kebony Clear er fremstillet af FSC®-certificeret træ.

Kebony Character og Kebony Clear er fremstillet af FSC®-certificeret træ.

Transport

Kebony Character er fremstillet af Pinus sylvestris fra Sverige, mens Kebony Clear er fremstillet af Pinus Radiata fra New Zealand. Emissionerne pr. ton-kilometer er lavere ved søtransport end landtransport, og dermed er det globale opvarmningspotentiale ved transport af de to forskellige trætyper næsten ens.

Den præcise transportafstand for Kebony Character afhænger af, hvilken skov tømmeret kommer fra, men det bliver i gennemsnit transporteret ca. 600 km med lastvogn. Kebony Clear transporteres med skib fra New Zealand, via Hongkong og Rotterdam, til Kebony i Skien i Sydnorge – en rejse på næsten 28.000 km. Beregning af emissionerne ved hjælp af EcoInvent 3.1-datasættene for land- og søtransport og en vurdering af emissionerne ved hjælp af vurderingsmetoden IPCC 2013 giver ca. 0,2 kg CO2-ækvivalenter pr. løbende meter trædæk for begge materialer.

Den præcise transportafstand for Kebony Character afhænger af, hvilken skov tømmeret kommer fra, men det bliver i gennemsnit transporteret ca. 600 km med lastvogn. Kebony Clear transporteres med skib fra New Zealand, via Hongkong og Rotterdam, til Kebony i Skien i Sydnorge – en rejse på næsten 28.000 km. Beregning af emissionerne ved hjælp af EcoInvent 3.1-datasættene for land- og søtransport og en vurdering af emissionerne ved hjælp af vurderingsmetoden IPCC 2013 giver ca. 0,2 kg CO2-ækvivalenter pr. løbende meter trædæk for begge materialer.

Bearbejdning

Kebony bearbejdes ved at mætte træet med 100 % biobaseret imprægnering, der primært er baseret på furfurylalkoholer, et biprodukt fra produktionen af sukkerrør. Det betyder, at Kebony er et helt igennem ugiftigt og sikkert materiale, der opfylder kravene til Svanemærket. Kebony er vedligeholdelsesfrit med tekniske funktioner, der kan sammenlignes med andre typer holdbart træ.

Til sammenligning imprægneres konventionelt behandlet træ normalt med kobberforbindelser. Disse forbindelser er ikke specielt farlige for mennesker, men er meget giftige for organismer, der lever i vand. Mange kobberimprægnerede produkter er behandlet med biocider for at gøre dem mere modstandsdygtige over for svampeangreb. Der bruges bl.a. biocider som chlorinerede triazoler, der er akut giftige og farlige for organismer, der lever i vand. De kan også forårsage allergi og skade forplantningsevnen. Imprægneret træ, der er behandlet med disse stoffer, må hverken bruges til drikkevand eller komme i kontakt med madvarer eller dyrefoder og må kun afbrændes på godkendte forbrændingsanlæg.

Kebony bearbejdes ved at mætte træet med 100 % biobaseret imprægnering, der primært er baseret på furfurylalkoholer, et biprodukt fra produktionen af sukkerrør. Det betyder, at Kebony er et helt igennem ugiftigt og sikkert materiale, der opfylder kravene til Svanemærket. Kebony er vedligeholdelsesfrit med tekniske funktioner, der kan sammenlignes med andre typer holdbart træ.

Brug

Kebony er vedligeholdelsesfri og holdbar. Monteringsomkostningerne kan være lidt højere end for visse alternativer, men omkostningerne kan ofte tjenes ind igen i løbet af produktets levetid. Følgende eksempel sammenligner Kebony Cladding med konventionelt malede træpaneler på et hus med 200 m² beklædning over en periode på 60 år. Vi baserer beregningen på en pris på Kebony Character-beklædning på 350 kr,-/m² og fabriksgrundet konventionel beklædning til 182 kr,-/m2. Materialeomkostningerne er således ca. 70 000 kr,-inkl. moms for Kebony og 36 500 kr,- inkl moms for grundmalet gran. Den fabriksgrundede beklædning skal dog også males efter montering. Hvis man hyrer en maler til dette arbejde, bliver de samlede monteringsomkostninger omtrent ens.

Begge typer beklædning bør renses fra tid til anden, men derudover skal det konventionelle panel males regelmæssigt, mens Kebony er vedligeholdelsesfri. Hvor ofte konventionel beklædning skal males, afhænger af en række faktorer, såsom malingtype, vejr osv., men ifølge almindelige anbefalinger, fx på www.ifi.no, er det normalt at male hvert 10. år. Man kan vælge at hyre en maler eller selv gøre det. En maler kan måske gøre det for ca. 27 500 kr, inkl. moms, mens maling og redskaber koster ca. 7 000 kr, hvis man vælger selv at male. Ud fra disse tal koster konventionel beklædning mellem 64 000 kr og 201 500 kr over en periode på 60 år sammenlignet med 70 000 kr til Kebony-beklædningen. Hvis man vælger selv at male, skal man forvente at bruge ca. 500 arbejdstimer i beklædningens levetid.

 Kebony er vedligeholdelsesfri og holdbar. Monteringsomkostningerne kan være lidt højere end for visse alternativer, men omkostningerne kan ofte tjenes ind igen i løbet af produktets levetid. Følgende eksempel sammenligner Kebony Cladding med konventionelt malede træpaneler på et hus med 200 m² beklædning over en periode på 60 år.

Bortskaffelse

Eftersom Kebony ikke er giftigt og hverken skal males eller behandles med kemikalier, er det lige så rent og sikkert som naturligt træ i hele sin levetid. Man kan endda bruge det som brænde, når det skal bortskaffes. Til sammenligning skal kobberimprægneret og malet træ bortskaffes på specialiserede forbrændingsanlæg, og det kan forårsage miljøproblemer, hvis det bortskaffes i naturen.

Eftersom Kebony ikke er giftigt og hverken skal males eller behandles med kemikalier, er det lige så rent og sikkert som naturligt træ i hele sin levetid. Man kan endda bruge det som brænde, når det skal bortskaffes. Til sammenligning skal kobberimprægneret og malet træ bortskaffes på specialiserede forbrændingsanlæg, og det kan forårsage miljøproblemer, hvis det bortskaffes i naturen.