FAQ

Kebony er en meget holdbar, bæredygtig træ-type med samme æstetik og ydelse som det bedste tropiske hårdttræ. Det kræver et minimum af vedligeholdelse og har lave levetidsomkostninger.

Kebonys teknologi er en kombination af en infusion af en biobaseret væske og udsættelse for varme over 100° C, der gør cellevæggen på træet permanent tykkere. Modsat, er termo-behandlede tømmer processer blot en ren højtemperatur behandling (170° C - 215° C), som ikke ændrer cellestrukturen af tømmeret, men udelukkende afstiver og gør cellevæggene mere sprøde.

Kebony træ er fritaget for EUs biocid direktiv (76/769/EØF) og kan håndteres som almindeligt træ.

Kebony kan bruges både internt og eksternt, herunder udsmykning, beklædning, gulve, tagdækning, konstruktionstræ, vinduer, døre, møbler og designobjekter.

Kebony bearbejdes som du ville gøre med tropisk hårdttræ, som kræver at produktionslinjer med opskæringsudstyr af hærdet stål kører langsommere.

Kebony produceres i Norge og Belgien, og sælges via internationale distributionspartnere.

Se venligst KØB sektionen på vores hjemmeside.

Send venligst din forespørgsel til [email protected] eller kontakt din nærmeste forhandler.

Vi anbefaler at bruge syrefaste eller rustfri stål skruer eller søm på Kebony produkter.

Kebony kan overfladebehandles ligesom alt andet hårdttræ. Vi anbefaler træolie eller vandbaseret akryl maling.

Kebony vil udvikle en grå patina over tid, hvis det udsættes for vind og vejr. Kebony er et naturligt produkt. Ved anvendelse udendørs vil træets overflade med tiden blive påvirket af vejr og vind. Farveforandringer og overfladesprækker vil opstå som konsekvens af naturlig vejrslidtage. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for sådanne ændringer. Dette vil ikke påvirke holdbarheden eller produktets generelle egenskaber.  

Kebonys holdbarhed mod råd og henfald overholder Holdbarhedsklasse 1 for Kebony Clear, som er den mest holdbare kategori i den europæiske norm EN 350. Kebony Character indeholder noget kernetræ, som ikke kan behandles og har derfor Holdbarhedsklasse 1-2 (kun behandlet splint træ).  Holdbarhedsklassen sikrer at Kebony har lang levetid. På grund af sin hårdhed vil Kebony også være mere robust over for slid end de fleste andre træsorter.

Kebony-processen forbedrer væsentligt træets dimensionsstabilitet fra modertræet med 50 %.

Kebonys bøjestyrke er stort set uændret fra det oprindelige træ, mens stivheden forbedres med 10-20 %. Hårdheden forbedres typisk med 30-50 % i forhold til forælder træet.

Kebony er et naturprodukt. Vores proces ændrer træfibrenes evne til at holde fugt som følge af celle modifikation. Kebony har lavere fugtindhold end ubehandlet træ, når det er i ligevægt med det omgivende klima. Denne virkning skyldes dannelsen af polymer inde i træfibrene. Processen reducerer også svind og svulmen af Kebony i forhold til forælder træet med 50%. Dimensionsstabiliteten ved fugtpåvirkninger er derfor stærkt forbedret.

Kebony træ kræver ikke vedligeholdelse ud over normal rengøring.

Kebony er fremstillet af certificeret FSC®-træ, der er trykimprægneret med en biobaseret væske afledt fra sukker eller majskolbe produktion.

Kebony har et væsentligt lavere kulstof fodaftryk end ubæredygtigt skovet tropisk hårdttræ.

Kebony leveres i en mørk brun farve, som er et resultat af Kebony teknologien.