Vestvolden Legeplads
VEGA Landskab
København, Danmark
2014

Vestvolden Legeplads

© VEGA Allesandro Merati

Projektet ligger i knækket på den 14 km lange Vestvold mellem Tingbjerg og Husum. Legepladsen skal formidle Vestvoldens særlige historie og samtidig skal den motivere til bevægelse. Historien bringes i spil som den gulerod, der skal få folk op, ned og henover Vestvoldens stejle skrænter. Trædæk er Kebony character.

Projektet er inddelt i tematiske legestationer, der fortolker områdets historie til legeredskaber for helt små børn, deres forældre og områdets institutioner. Området er designet, så det igennem legen er muligt at forestille sig det liv der har været omkring Vestvolden, og historien bliver levende. Legepladsen er tematiseret efter de funktioner, som dette særlige sted ‘Bystævnet’ rummer.

Related projects

Find en forhandler i nærheden af dig