•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Vestvolden Legeplads

Om

Legepladsen, som er tegnet af VEGA arkitekter, ligger i knækket på den 14 km lange Vestvold mellem Tingbjerg og Husum. Den skal formidle Vestvoldens særlige historie og samtidig motivere til bevægelse. Historien bringes i spil som den gulerod, der skal få brugerne op, ned og henover Vestvoldens stejle skrænter.

Legepladsen er inddelt i tre tematiske stationer, der gør områdets historie til et legeredskab for børn, deres forældre og institutioner. Gennem legen bliver historien levende, og det bliver muligt at forestille sig det liv, der har været omkring Vestvolden. Legepladsen er designet til at bygge bro mellem fortiden og nutiden blandt andet gennem brugen af traditionelle materialer, såsom træ fra Kebony, i en moderne økologisk sammenhæng.

Hvem
VEGA Landskab
Hvor
København, Danmark
Hvornår
2014
Billeder
© VEGA Allesandro Merati