Derfor bør du bruke modifisert tre istedenfor tradisjonelt impregnert treverk

Derfor bør du bruke modifisert tre istedenfor tradisjonelt impregnert treverk

Derfor bør du bruke modifisert tre istedenfor tradisjonelt impregnert treverk

Share

På markedet i dag finnes det en rekke ulike alternativer av impregnert treverk. Fordelen ved å bruke impregnert treverk til utvendig bruk kan blant annet være at det krever noe mindre vedlikehold, noe som betyr litt mindre arbeid for deg gjennom årene. Andre fordeler er at det skal beskytte mot sopp, råte og bakterier. Likevel er det ikke alt av impregnert treverk på markedet i dag du bør benytte dersom du ønsker å være miljøbevisst og samtidig tenke på en bærekraftig fremtid.

Dersom du ønsker å velge miljøvennlig og bærekraftig, kan vi anbefale vårt modifiserte Kebony-tre. Videre i denne bloggartikkelen skal vi gi deg svar på hvorfor Kebony-produsert treverk er unikt, hvorfor du bør tenke på miljøet når du skal velge riktig trebord, og på hva impregnert treverk egentlig er.

Impregnert treverk
Kebonys unike tremodifiseringsprosess gjør treverket svært holdbart og miljøvennlig, og det har eierne av denne værutsatte hytta fått erfare. Kebony har også en livsgaranti på minst 30 år, og er derfor et svært godt alternativ til tradisjonelt impregnert treverk.

Dette betyr impregnert treverk

Impregnert treverk brukes for det meste til utvendig bruk som ved bygging av terrasser, gjerder, lekestativ og utvendig kledning. Hovedpoenget med impregneringen er å beskytte treverket mot sopp og råte slik at det kan tåle både vær og vind. I tillegg ønsker man også ofte at treverket skal være impregnert slik at det krever mindre vedlikehold.

Trykkimpregnert treverk, CCA-impregnert og kreosotbehandlet treverk har tradisjonelt vært de metodene som har blitt mest brukt til treimpregnering der CCA-behandling (fra før i tiden) og aller helst kreosotbehandling anses som den mest miljøskadelige behandlingsmetoden. I dag skal denne typen treverk kun behandles av yrkesutlærte, og treverket er forbudt å bruke inne i bygninger, i leker eller på lekeplasser, i parker og i andre fritidsanlegg, i utemøbler, og til andre formål der treverket kan komme i kontakt med hud eller mat. Kreosotimpregnert tre kan være kreftfremkallende, og derfor har EU gjort det forbudt å selge dette. Denne typen tre er derfor kun forbeholdt industrielt bruk som i telefonstolper og jernbaneverk der faren for menneskelig kontakt er minst mulig. Kreosotimpregnert er derfor ikke aktuelt når det kommer til privatbruk, men kan være nevneverdig da dette er en type behandlet treverk som ble mye brukt før i tiden. Vi visste kun om de positive egenskapene som for eksempel holdbarhet og mindre om de farlige egenskapene treverket fikk som følger av denne behandlingsmetoden.

Impregnert treverk som trykkimpregnert tre bruker produsenten som oftest tresorten furu. Treverket impregneres i stor grad med kobberholdige impregneringsmidler for å gjøre treet mer holdbart. Impregneringsmiddelet blir “presset inn” i treverket under høyt trykk. Dette gjør det derfor mer holdbart, og prosessen gir ofte overflaten på treverket en grønnaktig farge som må etterbehandles. Det er også mulig å få tak i trykkimpregnerte trebord som allerede er ferdigbehandlet i ulike farger. Ulempen med denne behandlingsmetoden er at kobberet ikke er miljøvennlig. Det er ingen garanti for at plante- og dyreliv kan gro der treverket har stått i ettertid dersom kobbersaltet renner ned i overflaten av jorda.

I tillegg må det impregnerte treverket behandles som farlig avfall, da det ikke er mulig å se forskjell på dette treverket og det treverket som har blitt behandlet med en eldre metode der treverket er mer miljøskadelig. Dermed må treverket leveres til godkjente mottak. I tillegg må tradisjonelt impregnert treverk ofte etterbehandles på grunn av impregneringen som lekker ut av treverket.

Dette fører oss til modifisert Kebony-tre. Kebony-tre skiller seg fra tradisjonelt impregnert treverk da prinsippet her er at vi permanent forandrer cellestrukturen i treverket slik at det får helt unike egenskaper, og slik at det ikke er noe behov for etterbehanlding. Det er dette som skiller oss fra de andre på markedet. Treverket går gjennom en miljøvennlig og patentert tremodifiseringsprosess der det brukes en bioalkohol basert på plantemateriale. På denne måten slipper du å måtte etterbehandle i årene som kommer, slik du må med tradisjonelt impregnert treverk.

Dette betyr impregnert treverk
Her ser du en terrasse av miljøvennlige Kebony, som er et godt alternativ til tradisjonelt impregnert treverk. På bildet er terrassen allerede fire år gammel, og til tross for at den befinner seg i et værutsatt område, er den like fin som ny. Dette skyldes de merkverdige egenskapene treverket får som følger av Kebony-prosessen. Området og miljøet under vil heller ikke ta noe skade av treverket slik det ville ha gjort dersom eierne hadde brukt tradisjonelt impregnert treverk. Hvorfor det er slik skal vi ta en nærmere titt på.

Derfor er Kebony-tre unikt

Vi benytter oss av den bærekraftige tresorten furu. Treverket blir preppet i en furfurylalkohol, en alkohol som kommer fra spaltet avfall av plantemateriale. I produksjonen blir altså treverket “proppet” med denne biobaserte væsken av resirkulerte sukker- og maisprodukter under høyt trykk slik at cellestrukturen forandres permanent. Deretter tørkes det i et tørkekammer helt til treverket er tørt. Dermed blir ikke resultatet et impregnert treverk som er basert på miljøfarlige stoffer, men heller et miljøvennlig og modifisert treverk som ikke vil gjøre noen form for skade på miljøet rundt.

Furfurylalkohol er en væske som blir brun til mørk når den utsettes for lys og luft, og dermed gir den fra seg en unik farge på trematerialet etter behandling, hvor da også cellestrukturen i trematerialet vil bli forbedret. På denne måten sitter vi igjen med et vedlikeholdsfritt og bærekraftig materiale med gode og holdbare egenskaper. I tillegg gjør prosessen treverket så og si vedlikeholdsfritt (bortsett fra normal rengjøring).

Tremodifiseringsprosessen går altså ut på å behandle treet med en væske basert på furfurylalkohol som er et organisk og giftfritt biprodukt fra landbruket. Treet blir dermed varmet opp så mye at væsken permanent vil sitte i treverkets cellevegger. Dette fører til at treet blir motstandsdyktig mot harde værforhold som høy fuktighet i et tropisk klima eller våte og kalde vintre, og mot biologisk nedbryting, samtidig som at det er skånsomt mot miljøet. Det vil heller ikke bli forringet over tid, slik tradisjonelt impregnert treverk ofte blir. Treverket utvikler istedenfor en naturlig sølvgrå farge, som blir vakrere med årene.

Impregnert treverk som er mijøvennlig

En terrasse ligger ofte nær bakken og påvirker derfor også miljøet under i en større grad enn andre deler av huset. Den dagen en tradisjonelt impregnert terrasse skal fjernes, er det ingen garanti for at verken planter eller dyr kan vokse normalt på det området terrassen har stått. Dette skyldes kobbersalt fra det impregnerte treverket som kan ha påvirket jorden under. Bruker du modifisert treverk fra Kebony derimot vil ikke dette være en bekymring. Dette er nemlig treverk som har blitt modifisert sammen med en miljøvennlig bioalkohol. I tillegg vil treverket få en vakker brunfarge som du ser på bildet, og etterhvert som det blir værutsatt vil det endres til en sølvgrå patinafarge.

Den biobaserte væsken gjør det også enklere for deg den dagen treverket er modent for utskiftning. Fordi det er miljøvennlig og ikke kan føre til noe skade på verken mennesker, planter, dyr eller miljøet, kan du hive trebordene i peisen. Du behøver med andre ord ikke å behandle det på samme måte som tradisjonelt impregnert treverk da det ikke har noen risiko for omgivelsene.

I tillegg gjør den unike Kebony-prosessen treverket ugjennomtrengelig for sopp, råte og bakterier, slik at du har et treverk som vil holde i mange år. Det modifiserte treverket krever heller ingen etterbehandling eller maling, og ingen vedlikehold bortsett fra normal rengjøring. Dette betyr mindre arbeid for deg i årene fremover noe som mange huseiere bare kan drømme om.

Et alternativ til tropisk tre

Ønsker du treverk med et tropisk utseende, men har hørt at du ikke burde bruke tremateriale som stammer fra regnskogen? Etterspørselen etter tropisk tømmer er nemlig en av de største årsakene til at avskogingen i regnskogen skjer. Dersom vi ønsker å stanse dette, må vi også stanse etterspørselen.

Regnskogen fungerer som et gigantisk karbonlager, og den er derfor en viktig aktør i det å stanse de globale klimaendringene. I tillegg er regnskogen et hjem for essensielle dyre- og plantearter, og til over 260 millioner urfolk.

Kebony-tre er et godt alternativ til deg som ønsker de samme egenskapene og utseendet som det tropisk tre har. Den bærekraftige tresorten furu gror relativt raskt i motsetning til tropisk tre, og det kan også modifiseres slik at det blir tildelt egenskaper som det å være holdbart og vedlikeholdsfritt.

Alternativ til impregnert treverk
Treverk fra Kebony er ikke bare miljøvennlig, men det er også et godt alternativ til tropisk tre på grunn av de unike egenskapene og utseende. Her ser du en privat terrasse i Sandnes der huseierne ønsket en vedlikeholdsfri terrasse med et vakkert utseende.

Vi er miljøvennlige gjennom hele prosesse

Treverket fra Kebony er miljøvennlig og bærekraftig fra treet blir plantet, fraktet, og ferdig-produsert, i motsetning til tradisjonelt impregnert treverk. Det vil si at treet kommer fra bærekraftige furuskoger, blir fraktet over sjøen og minst mulig på land for å bidra til minst mulig CO2-utslipp, og når det kommer til fabrikken blir det foredlet i en miljøvennlig biobasert væske.

Når du benytter modifisert treverk fra Kebony til utvendig bruk, vil ikke treverket ha noen påvirkning på omgivelsene rundt. Dette er unikt sammenlignet med tradisjonelt impregnert treverk som kan inneholde giftstoffer og tungmetaller som kan påvirke miljøet slik at plante- og dyreliv ikke kan vokse på det området det tradisjonelt impregnerte trevirket har vært.

 

Impregnert treverk vs modifisert treverk

I denne illustrasjon viser vi modifisert Kebony-tre sammenlignet med tradisjonelt impregnert (CU-impregnert) treverk. Her ser du blant annet at Kebony-tre kommer fra bærekraftige furuskoger, kan behandles som vanlig avfall, krever ingen vedlikehold (bortsett fra normal rengjøring), og inneholder ingen giftstoffer som kan påvirke deg eller miljøet rundt deg.

Vi har også blitt merket med det nordiske Svanemerket. Dette merket signaliserer at forbrukeren er nå i ferd med å velge et miljøvennlig alternativ. For å bli merket med dette, må produktet oppfylle en rekke miljøvennlige retningslinjer

Terrasse og bordkledning

Med vårt modifiserte treverk har vi vært heldige deltakere i alt fra kunstprosjekter, arkitektprosjekter og til tradisjonelle terrasser og bordkledninger. Kebony er en favoritt blant arkitekter da treverket er veldig anvendelig og kan brukes til det meste, i motsetning til tradisjonelt impregnert treverk.

Likevel har vårt modifiserte treverk vært mest brukt til terrassebygging og til utvendige kledninger med fantastiske resultater. Som oftest er hovedgrunnen til at huseiere ønsker å bruke det modifiserte treverket til utvendig bruk de vedlikeholdsfrie egenskapene treverket har samt det unike utseendet det har fra det er helt nytt til det endrer farge etterhvert som det blir værpåvirket.

Kebony-treverk kommer i to forskjellige modeller: Character og Clear. Trebordene i Character har et karakteristisk utseende (derav navnet) som inneholder kvister. Trebordene i Clear har et kvistfritt og “glatt” utseende. Videre skal vi vise både bordkledninger og terrasser i disse to typene.

Bordkledninger i typen Character:

Kebony vs impregnert treverk
Når du skal bygge hytte på et værutsatt område, er det viktig å velge en bordkledning som tåler vær og vind. Det var det disse hytteierne gjorde da de kledde huset i Kebony-tre. På denne måten har de nå et så og si vedlikeholdsfritt ytre der de ikke behøver å bekymre seg for sopp og råte som følger av det nordiske klimaet

Kebony treverk vs impregnert treverk
Dette huset blir kalt for det “Biologiske huset”. Her ønsket arkitektene å skape et miljøvennlig hus som kan fjernes uten at det setter spor. Derfor falt valget naturlig på Kebony da de skulle kle huset i miljøvennlig og modifisert treverk.

Terrasser i typen Character:

Terrasse i Kebony treverk
Også her ønsket huseierne å tenke på miljøet da de skulle bygge drømmehuset. Dette huset kalles for “Villa sval”. Her er terrassen bygget med modifisert treverk av typen Character. Kvistene i trebordene får terrassen til å gå i ett med omgivelsene.

Terrasse i Kebony treverk vs impregnert treverk
Treverk av typen Character gir et naturlig utseende hvor du for eksempel på en takterrasse midt i byen kan skape en illusjon av at du er ute i naturen.

Bordkledning i typen Clear:

Kebony treverk
Treverk av typen Clear har et kvistfritt utseende som gjør at det kan minne om et tropisk utseende. I denne bordkledningen gir treverket liv til de store vinduene. Store og luftige vinduer kombinert med tre av et naturlig utseende gir et uttrykk av å være i ett med naturen, både fra utsiden og innsiden av huset.

Kvistfritt treverk
Her ser man også at det kvistfrie utseendet kan minne om tropisk tre. Etterhvert som treverket blir utsatt for vær og vind, vil det også utvikle en sølvgrå patinafarge som vil føre til et enda mer unikt utseende.

Terrasser i typen Clear:

Kebony treverk vs impregnert treverk
Her ser du hvordan været har påvirket denne terrassen bygget i det modifiserte treverket av typen Clear.

Kebony treverk
Her har også været satt sine spor i det modifiserte treverket, men på en litt annerledes måte enn terrassen ovenfor.

Ønsker du inspirasjon til en unik utvendig kledning, har vi samlet 15 unike tips for deg. Er du på jakt etter terrasseinspirasjon, kan du lese om terrassetrender for 2018 her.

Kebonys historie

Vi er et norsk selskap som har et ønske om å være ledende innenfor treindustrien. Vår historie startet i 1997, og med mye forskning og testing, har vi i dag slitesterkt og vedlikeholdsfritt treverk som kan brukes i alle byggeprosjekter der det er naturlig å bruke treverk. Dermed kan vi tilby tremateriale av overlegen kvalitet. Dette er en patentert tremodifiserinsgsprosess, og derfor er det også kun vi som tilbyr denne typen treverk.

Denne unike måten å behandle tre på har ført til at Kebony har mottatt utallige priser for vår grønne tilnærming, og vi har blant annet blitt nevnt som en av verdens mest lovende teknologibedrifter.

Mange arkitekter har valgt å ta i bruk Kebony i sine prosjekter for å kunne overholde økologiske retningslinjer uten at det har gått utover utseende og estetikk. Vi er ledende på å skape bærekraftige materialer for byggenæringen, og er også en pioner innen dette arbeidet i mange deler av verden.

Dermed vil du ved å velge en Kebony-bordkledning få et miljøvennlig, holdbart, vedlikeholdsfritt og bærekraftig ytre. Du vil være med på å støtte arbeidet mot å stoppe avskogingen som skjer i regnskogen, som gir liv til 260 millioner mennesker, og trolig 80 prosent av landjordas dyre- og plantearter.

Ønsker du å vite mer om oss, kan du klikke her, og vil du ha flere tips og inspirasjon, kan du hente det her.