Dette må du tenke på når du skal bygge hus selv

Dette må du tenke på når du skal bygge hus selv

Dette må du tenke på når du skal bygge hus selv

Share

Slik kan du bygge hus selv
Mange drømmer om å bygge hus selv. Med et egendesignet hus kan man tilpasse hjemmet egne behov og estetiske ønsker. I tillegg får man et hjem som skiller seg ut. Dersom du har et ønske om å sette ditt eget preg på boligen, vil det i mange tilfeller lønne seg å bygge nytt. Når huset først er ferdigstilt, slipper du også å tenke på renovering i flere år fremover.

Ønsker du i tillegg å ta del av byggearbeidet selv, har du gode muligheter til å redusere den totale kostnaden på byggeprosjektet. Vær likevel forberedt på at det å bygge hus selv tar tid, og at man er avhengig av fagekspertise til blant annet rørlegger- og elektrikerarbeid. En annen ting man må ha i bakhodet er at det alltid dukker opp uforutsette utfordringer underveis. Jo mer du planlegger på forhånd, desto bedre rustet er du til å holde budsjettet.

I denne artikkelen skal vi ta for oss noen av de viktigste tingene du må huske på når du skal bygge hus selv.

Vi starter med en enkel sjekkliste du bør gå gjennom i planleggingsfasen:

 1. Hvordan er solforholdene på tomten?

 2. Hvordan er vindforholdene på tomten?

 3. Hvor er nabogrensene? Ta hensyn til naboen når du plasserer boligen.

 4. Har tomten god utsikt? Utnytt denne!

 5. Bygg fundament etter tomtens underlag. Er det bratt, bør du bruke sokkel.

 6. Sjekk reguleringsbestemmelsene for tomta.

 7. Hvordan lever dere? Planlegg og prioriter rom og løsninger etter behov og livsstil. Få en oversikt over alle rom og planlegg deretter.

 8. Hvilken stil foretrekker dere?

 9. Planlegg huset for fremtiden. Hvilke løsninger vil dere få behov for når dere blir eldre?

 10. Vurder vedlikeholdsbehov når dere velger materialer.

 11. Ønsker du å supplere huset med en utleiedel eller garasje?

 12. Sett opp et budsjett. Hent tilbud fra ulike aktører og sørg for en ekstra buffer når dere skal bygge hus selv. Det dukker alltid opp uforutsette utgifter.

Når disse tingene er på plass, kan man gå mer praktisk til verks.

Hvor skal dere bygge?

Sjekk tomten før du bygger hus selv
Valg av tomt: Når du skal bygge hus selv, vil selve tomten avgjøre hvilke byggemuligheter du har. I tillegg bør du velge et område du kan se for deg å bo på i lang tid fremover.

Det aller første man bør ta stilling til når man skal bygge hus selv er plassering. Hvor ønsker dere å kjøpe tomt? Og ikke minst, hva er viktigst: tomt eller hustype? Tomten vil i de fleste tilfeller sette rammene for utforming av boligen. Her er det lurt å gjøre grundige undersøkelser - både med tanke på personlige ønsker og behov for selve tomten, men også når det gjelder hvilke servicetilbud som finnes i nærheten.

Dersom du har et ønske om å bygge drømmehjemmet, har du gjerne også planer om å bli boende i huset en stund. Derfor er det lurt å tenke fremover når du skal i gang med å bygge hus selv. Hvilke skoler, kulturtilbud og butikker er i nærheten? Videre bør du undersøke hvordan reguleringsplanene for tomten ser ut. Disse kan du enkelt hente ut hos kommunen og viser deg hvilke byggemuligheter du faktisk har. Sjekk også reguleringsplanene for selve området. Kanskje har kommunen planer om å bygge boligblokker i nærheten som potensielt kan ødelegge utsikten du er forelsket i her og nå.

Når dere har funnet en tomt som oppfyller alle ønsker og krav, og er klare for å starte byggeprosessen, er det på tide å søke kommunen om byggetillatelse. Å få denne søknaden godkjent kan gjerne ta noen måneder, så sett av god tid til dette. En søknad om byggetillatelse bør også skrives med hjelp av en profesjonell. De vet hvilke reguleringer som gjelder og hva du bør ha med i søknaden.

Hvilke fagfolk skal jeg hente inn?

Sjekk fagfolk du må bruke når du skal bygge hus selv
Bygge hus selv: Selv om mye av byggeprosjektet kan gjøres på egenhånd, er det likevel lurt å få faghjelp til å utføre elektriker- og rørleggerarbeid. Her må man ha sertifiserte papirer for å få godkjent garanti.

Når du skal bygge hus selv, har du i utgangspunktet to valg: Du kan velge å kjøpe et ferdighus eller du kan få en arkitekt til å tegne et helt nytt hus til deg. Videre har du valget om å ansette andre til å gjøre bygningsarbeidet for deg, eller ta på deg rollen som selvbygger av egen bolig. Lovverket åpner i dag for at man kan stille med personlig ansvarsrett dersom man ønsker å bygge hus selv. Det betyr i teorien at hvem som helst kan søke om å stå ansvarlig for byggeprosessen. I praksis bør du ha et fagbrev som blant annet snekker eller murer for å få godkjent søknaden. Det er kommunen som avgjør hvorvidt søknaden godkjennes eller ei.

Hovedregelen er at det kun er foretak som får ansvarsrett, men det finnes noen unntak. For å være selvbygger må du oppfylle følgende krav:

 • Tiltaket må være innenfor tiltaksklasse 1, altså må byggearbeidet være av liten vanskelighetsgrad.

 • Bygget må være til eget bruk. Det innebærer at tomannsboliger faller utenfor.

 • Det må sannsynliggjøres at arbeidet utføres i samsvar med plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften, byggteknisk forskrift og gjeldende planbestemmelser. Å søke om personlig ansvarsrett betyr ikke at du må utføre alle arbeidsoppgaver selv. Kan du ikke stille med nødvendig kompetanse på egenhånd, kan du hente inn hjelp utenfra.

Har du mulighet til å stå ansvarlig som selvbygger, kan det være mye penger å spare. Et foretak tar gjerne egne gebyrer for å påta seg det offentligrettslige ansvaret for prosjektet. I tillegg vil ofte flere aktører være interessert i å komme med et tilbud dersom de slipper dokumentasjonskravene fra ansvarlige foretak. Hvilke krav som stilles til deg som selvbygger varierer noe fra kommune til kommune. Ønsker du å bygge hus selv, bør du derfor undersøke på forhånd hvilke regler som gjelder i din kommune.

Bygge hus selv: Skriv kontrakt
Skriv kontrakt: Dersom du skal bygge hus selv, bør du passe på å skrive gode kontrakter med alle fagfolk du ansetter i prosessen.

Selv om mye av byggeprosjektet kan gjøres på egenhånd, er det likevel visse ting du må ha profesjonell hjelp til, som elektriker- og rørleggerarbeid. Har du ikke denne faglige kompetansen selv, bør du hente inn hjelp utenfra. Den største feilen mange gjør når de skal bygge hus selv er nemlig å overvurdere egen evne til å gjennomføre arbeidet. Du kan heller ikke reklamere på arbeid utført uten fagbrev.

Uavhengig av hvilke fagfolk du ønsker å hente inn utenfra, bør du skrive gode og utfyllende kontrakter med alle som skal jobbe på huset ditt. Det sparer deg for misforståelser underveis i prosessen - og disse dukker alltid opp på et eller annet tidspunkt. Det kan også være en fordel å gjøre litt research på forhånd. Forhør deg blant bekjente og velg seriøse aktører med gode referanser.

Videre kan arkitekter og annet fagpersonell hjelpe deg med å fylle ut de riktige søknadene. Plan- og bygningsloven stiller krav til at man sender inn en søknad om byggetillatelse. I tillegg skal byggeprosjektet være godkjent av kommunen og naboer. En annen fordel med å benytte fagpersonell når du skal bygge hus selv er at de kan hjelpe deg med å finne gode og tilpassede løsninger for hjemmet ditt - enten det gjelder materialer eller utforming og romfordeling.

Utnytt utsikten

Bygge hus selv: Nyt utsikten
Drømmeutsikt: Mange drømmer om en spektakulær utsikt over sjøen eller fjellet. Skal du kjøpe en tomt for å bygge hus selv, kan det være lurt å sjekke forhold som sol og vind samt byggereguleringer før du legger inn et bud.

Mange velger å kjøpe en tomt med en fantastisk utsikt når de skal bygge hus selv. I dag finnes det mange kreative måter man kan utnytte utsikten på, og beliggenhet er som vi alle vet alfa og omega i eiendomsbransjen. Samtidig vil areal og omgivelser alltid påvirke hvilke byggemuligheter man har.

Slik utnytter du tomten på en effektiv måte:

 • Sjekk lys- og vindforholdene på tomten.

 • Utnytt utsikten ved å plassere vinduer strategisk. Dette kan også heve verdien på boligen din.

 • Plasser uteområder som veranda og terrasse med tanke på både ettermiddagssol og innsyn fra naboene.

 • Dersom du ønsker en garasje, bør denne også tas hensyn til i utformingen av huset.

Selv om havutsikten for eksempel er mot sør, er det ikke sikkert at det er her ettermiddagssola befinner seg. Solforholdene er kanskje én av de viktigste faktorene når man skal kjøpe hus eller tomt, nettopp fordi de kan være avgjørende for bruksverdien på tomten. Likevel kan det for mange være vanskelig å beregne hvor sola står mesteparten av dagen.

Heldigvis finnes det enkle verktøy man kan benytte seg av i jakten på ettermiddagssola. Er du godt kjent i området har du kanskje allerede en god pekepinn, men det finnes også egne apper som gjør solforholdene på stedet tilgjengelig for selv en utenforstående. Bruk disse når du er på befaring på tomten. Egne apper viser deg også hvordan solforholdene er på hver enkelt tomt, og om trær og nabohus eventuelt stenger for sola.

Skal du bygge hus selv? Her kan du lese mer om hvordan du kan bruke stående kledning som designelement.

Bygg hus i naturlige materialer

Bygge hus selv: Fin kledning
Naturtro: Kledning fra Kebony har et naturlig og vakkert utseende, som utvikler seg fra en mørkebrun farge til en sølvgrå patina over tid. Ved å velge Kebony når du skal bygge hus selv, får du et resultat som glir sømløst i ett med omgivelsene.

Å bygge et hus selv er en investering som bør tjene deg i mange år. For å sikre at boligen holder seg uten renovering i lang tid, gjelder det å velge materialer av god kvalitet. Alle investeringer i byggefasen vil tjene deg i det lange løp, så velg materialer med omhu

Hvilke materialer man bør gå for avhenger av livsstil og budsjett. De vanligste materialene er lettbetong, tegl og leca-betong. Betong er blant de eldste materialene, og ble brukt for første gang for tusener av år siden. Fordelen med betong er at det er et holdbart materiale, ulempen derimot er at det er tungt og kaldt. Det er grunnen til at betong senere har blitt byttet ut med en lettbetong som består av sement, sand, flyveaske, kalk, vann og hevemiddel. Takket være produksjonsprosessen er dette materialet både lett, pustende og billig - i tillegg til at det har gode varmeisolerende egenskaper. Denne kombinasjonen av kvaliteter har gjort lettbetong til et populært byggemateriale, særlig på fuktige og våte områder som er utsatt for oversvømmelser.

Ulempen med betong er at produksjonen påvirker miljøet negativt med store CO2-utslipp. Tre derimot binder CO2 så lenge bygget blir stående. Tre produseres også av sol, vann og CO2. Bygg i tre blir derfor sett på som fornybare bygg, i motsetning til bygg i betong og stål. Videre kan trehus bygges dobbelt så raskt som betonghus. Les mer om hvordan du velger riktig bordkledning her.

Andre grunner til å bygge hus i tre er:

 • Byggeprosessen er stille.

 • Trehus er lettere enn betong. På områder med ustabil byggegrunn betyr det mindre graving og fundamentering.

 • Tre er et naturmateriale uten giftige tilsetningsstoffer.

 • Trematerialer er lette å transportere.

 • Tre er en ressurs Norge har mye av. Skogvolumet har økt med 60% siden 1990.

 • Tre er et fornybart materiale.

 • Hus i tre er svært holdbare.

 • Moderne trehus er brannsikre. Takket være nye reguleringer brenner ikke konstruksjonene i massivtrehus. I stedet forkulles de, i motsetning til stål som smelter ved høye nok temperaturer. Følg derfor TEK10 når du skal bygge hus selv.

 • Sist men ikke minst: Tre er et estetisk vakkert materiale som passer svært godt til den moderne byggestilen.

Velger du i tillegg vedlikeholdsfrie terrassebord vil du spare deg for mye unødvendig vedlikeholdsarbeid i fremtiden. Dermed kan du nyte feriedagene med familien så snart hus og hage er ferdigstilt, i stedet for å stri med jevnlig vedlikeholdsarbeid. Kledning fra Kebony har en garantert utendørs levetid på 30 år.

Vær miljøbevisst når du velger materialer

Bygge hus selv: Vær miljøbevisst
Miljøvennlige materialer: Ved å velge kvalitetstre fra Kebony når du skal bygge hus selv kan du være sikker på å få en miljøvennlig kledning som holder seg godt i lang tid fremover.

Vi ser at stadig flere velger å tenke miljøbevisst når de skal bygge hus selv. Dette er en trend som er kommet for å bli, og gjenspeiler holdningen ellers i samfunnet. Men miljøbevisste materialer gir deg ikke bare fordelen av at de tar vare på miljøet, ofte er disse også utformet med tanke på holdbarhet og lave vedlikeholdskostnader.

Å investere litt mer der og da når du skal bygge hus selv, kan med andre ord spare deg for betydelige summer i fremtiden. Her er trevirke fra Kebony i en klasse for seg selv. Teknologien bak Kebony er en miljøvennlig, patentert trebehandlingsprosess utviklet i Norge. Ved hjelp av en biologisk væske er treets cellestruktur endret, noe som gir trematerialene enestående egenskaper som miljøvennlighet og lave vedlikeholdskrav. Materialene passer like godt til terrasser som utvendig kledning.

Du kan lese mer om fordelene ved å velge miljøvennlige materialer fra Kebony her.

Åpen løsning

Bygge hus selv: Åpen løsning
Åpen kjøkkenløsning: Stadig flere velger å gå for en åpen løsning for kjøkken og stue. Skal du bygge hus selv, er dette en av flere ting du må ta stilling til i planleggingsfasen.

Mange moderne hjem har en åpen kjøkkenløsning. Fordelen med en slik planløsning er at du kan utnytte plassen på en svært effektiv måte. I tillegg får du en luftig atmosfære i hjemmet. Mange velger også en åpen løsning for å åpne opp til mer sosialt samvær i hjemmet. Stuen og kjøkkenet er to av de desidert viktigste rommene i ethvert hjem. Det er her familien samles til middager, lekser og kveldskos. Derfor bør du planlegge disse rommene først når du skal bygge hus selv.

I dag har det også blitt vanlig å ta med seg denne åpne og luftige atmosfæren ut på terrassen. Stadig flere velger en åpen løsning mellom stue og terrassen, enten ved å benytte seg av store glassflater og terrassedører eller bygge deler av terrassen inn i stuen som en vinterhage. Mulighetene er mange, og det er stort sett bare fantasi og budsjett som setter stopper for prosjektet.

Ønsker du å utvide boligen med en terrasse? Her kan du lese mer om terrassetrender for 2018.

Gå for et energieffektivt hjem

Energieffektiv hus
Passivhus: En annen økende trend på boligmarkedet er passivhus, eller energieffektive boliger. Dersom du skal bygge hus selv, kan det være verdt å tenke på at fornybare energikilder som solcellepanel vil øke verdien på huset.

Klimautslippene fra oppvarming av bygg i Norge er lave i forhold til mange andre land. Grunnen til dette er at en stor andel av energibehovet dekkes av elektrisitet, som hovedsakelig produseres av fornybar energi. Mange velger også å bruke fjernvarme til oppvarming av hjemmene sine.

I takt med det generelle fokuset på miljø og miljøvennlige alternativer, velger stadig flere å gå for et passivhus når de skal bygge hus selv. Passivhus er et begrep som opprinnelig kommer fra Tyskland, hvor man siden 80-tallet har bygget boliger og leiligheter med et betydelig lavere energibehov enn myndighetenes minstekrav. Et passivhus har et energibehov på rundt 25% av normen for tradisjonelle boliger. Vanlige måter å redusere energibehovet på er ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet, gode vinduer, utnytting av solenergi og varmegjenvinning.

Dersom du skal bygge hus selv, kan det være verdt å tenke på at det er lettere å velge gode energieffektive løsninger når du bygger et hus fra bunnen av enn ved senere rehabiliteringer. Ønsker du å få mest mulig ut av ditt energieffektive hus bør du også vurdere fornybare energikilder som solcellepanel på taket. Å tenke fornybart vil mest sannsynlig heve verdien på boligen din betraktelig.

Fant du noen gode tips og ideer som du kan bruke i ditt byggeprosjekt? Du kan også besøke bloggen vår for enda mer inspirasjon til hvordan du kan bygge hus selv.