Kebony ansetter Dirk Schilmöller som CCO

Kebony appoints Dirk Schilmoeller as CCO

Kebony ønsker å informere om at de har ansatt Dirk Schilmöller i stillingen som Chief Commercial Officer (CCO) med tiltredelse 1. juni 2018. Som CCO kommer han til å ha en viktig rolle når det gjelder å styrke selskapets internasjonale salgs- og markedsføringsarbeid. 
 Dirk Schilmöller kommer fra stillingen som markedssjef i Hansgrohe SE, en av verdens ledende leverandører av baderomsarmaturer. Han har vært ansvarlig for selskapets virksomhet i Midtøsten, Afrika, Sentral-Asia og Russland, med særlig fokus på å utvikle og gjennomføre gode flerkanalsstrategier for å sikre lønnsom vekst i disse områdene. I lys av Kebonys vekst internasjonalt, og da særlig åpningen av det nye produksjonsanlegget i Belgia, vil Dirk Schilmöller ha ansvar for å øke Kebonys omsetning ved alle avdelinger, samtidig som han har det overordnede økonomiske ansvaret for alle markeder. 
 
Som kommentar til ansettelsen sier Kebonys CCO Dirk Schilmöller: “Det er en stor glede for meg å tiltre denne rollen på et tidspunkt som er så viktig for Kebony. Jeg ser virkelig frem til å starte arbeidet og følge selskapets videre vekst, samtidig som vi fortsetter å vektlegge Kebonys grunnverdier ærlighet og bærekraft.” 
 

 

 

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Global tokens will be replaced with their respective token values (e.g. [site:name] or [current-page:title]).
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Global tokens will be replaced with their respective token values (e.g. [site:name] or [current-page:title]).
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.