Kebony dobler produksjonskapasiteten med nytt anlegg

Kebony dobler produksjonskapasiteten med nytt anlegg

Kebony dobler produksjonskapasiteten med nytt anlegg

Share

Fra venstre mot høyre: Roald Borré, from PMV, Bruno Van den Branden, CEO of Kebony, Ingrid Schulerud, Norwegian Ambassador in Belgium and Philippe Muyters, Flemish Minister for Employment, Economy, Innovation and Sports 

Markedslederen innenfor bærekraftig trevirke har åpnet ny fabrikk i Flandern i Belgia.

Bærekraftspioneren Kebony har åpnet en ny fabrikk og signaliserer dermed at de har planer om å vokse både nasjonalt og internasjonalt. Åpningen av fabrikken i Belgia markerer starten på et spennende kapittel for trelastprodusenten, som er mest kjent for miljøvennlig trevirke med forbedrede egenskaper og en overlegen kvalitet som skriver seg fra selskapets patentbeskyttede produksjonsprosess.  Det nye produksjonsanlegget ble offisielt åpnet i går kveld av den flamske ministeren for sysselsetting, økonomi, innovasjon og idrett, Philippe Muyters, ved et arrangement internt i selskapet.

Kebony har vokst kontinuerlig, og internasjonalt har omsetningen de sju siste årene økt med gjennomsnittlig 30 % per år. For å dekke den økende etterspørselen åpnes nå den nye fabrikken, noe som innebærer en dobling av produksjonskapasiteten til 20 000 m³ Kebony Clear-virke per år. Kebonys fabrikk i Norge vil fortsatt spesialisere seg på produksjon av Kebony Character og beholder dessuten statusen som selskapets senter for forskning og utvikling.

 

Den nye fabrikkens beliggenhet sentralt i Europa er perfekt med tanke på forbindelsen til resten av kontinentet og til verden for øvrig. Nærheten til havnebyen Antwerpen betyr at Kebonys produkter kan eksporteres på en raskere og mer kostnadseffektiv måte til markeder i Europa og resten av verden, inkludert USA. Den nye fabrikken ligger dessuten i nærheten av Kebonys maskinpartner Rudy De Keyser i Kruibeke og furfurylalkohol-leverandøren TFC i Geel. Den ligger også rett ved siden av kjemibedriften LANXESS i Scheldt kjemi- og industripark (ScCIP) i Kallo, som skal levere forbruksvarer og tjenester til den nye fabrikken. 

Fra venstre mot høyre: Roald Borré, from PMV, Thomas Hoegh, Chairman of the board of Kebony, Philippe Muyters, Flemish Minister for Employment, Economy, Innovation and Sports and Ingrid Schulerud, Norwegian Ambassador in Belgium

Fabrikken er finansiert med midler fra europeiske investorer, deriblant det flamske investeringsselskapet PMV og SFPI-FPIM, og ble ferdigstilt innenfor budsjettet. Med kun moderate tilleggsinvesteringer har den nye fabrikken potensial til å firedoble den nåværende produksjonen til rundt 80 000 m³ Kebony-virke årlig. Fabrikken er et bidrag til arbeidet med å øke Kebonys omsetning i årene som kommer, og får en katalysatorfunksjon for en større internasjonal ekspansjon på viktige europeiske markeder som Frankrike og Tyskland.

Den patentbeskyttede Kebony-teknologien er et resultat av årelang forskning og utvikling i Norge og går ut på å behandle bærekraftige, myke tresorter med en miljøvennlig, biobasert væske som forbedrer trevirkets egenskaper. Prosessen endrer celleveggene i treet permanent og gjør Kebony betydelig mer robust og stabilt med egenskaper som minner om eksklusive harde tresorter. I tillegg til å ha oppnådd stor anerkjennelse blant internasjonale arkitekter, designere og utbyggere har Kebony blitt kåret til «teknologipioner» av World Economic Forum. Selskapet har vært inne på Cleantech 100-listen hele sju ganger.

I en kommentar til åpningen av fabrikken sier den flamske ministeren for sysselsetting, økonomi, innovasjon og idrett, Philippe Muyters, det slik: «Jeg setter stor pris på at jeg fikk være til stede som æresgjest ved den offisielle åpningen av Kebonys belgiske fabrikk i går kveld. Nye arbeidsplasser og nye muligheter for lokalbefolkningen samt betydelige investeringer vil i stor grad bidra til en blomstrende økonomi i området. Det er en glede å ønske Kebony velkommen til Flandern, og jeg ønsker selskapet lykke til med arbeidet.»

Kebonys administrerende direktør Bruno Van den Branden fulgte opp med følgende kommentar: «Åpningen av vår andre fabrikk er en milepæl i Kebonys historie og blir avgjørende for fortsatt vekst i mange år framover. Vi er svært fornøyd med at vi nå kan øke produksjonskapasiteten betydelig for miljøvennlige produkter. Dette vil gjøre det enklere å fortsette å påvirke den bærekraftige byggebransjen i positiv retning verden over.»

Photos: Jack Tillmans