Velg riktig bordkledning

Velg riktig bordkledning

Velg riktig bordkledning

Share

Velger du for eksempel tremateriale fra Kebony, vil trevirket etterhvert som det blir utsatt for ytre påkjenninger utvikle en vakker sølvgrå-patina farge.

Har du planer om å bytte bordkledning? Eller skal du bygge nytt og lurer på hva slags materiale du bør bruke til yttersiden av huset? I dag finnes det utallige måter å behandle treverk på, og dette resulterer ofte i usikre boligeiere som finner det vanskelig å navigere seg i en jungel av produkter for kledning. Noen ønsker at det skal være miljøvennlig, og andre ønsker at det skal være vedlikeholdsfritt. Og de aller fleste ønsker at bordkledningen skal ha en estetisk viktig oppgave. Til syvende og sist er den viktigste oppgaven bordkledningen har på de aller fleste hus og bygg er å beskytte veggene mot blant annet mekaniske skader og klimapåkjenninger.

En bordkledning bør vare i minst 30 år, og har du planer om å bo i huset lenge, er det ønskelig om en ikke behøver å gå over med vedlikehold utallige ganger i løpet av disse årene. Spørsmålet om vedlikehold er derfor noe du bør vurdere nøye når du skal kle huset ditt, og for mange huseiere kan vedlikeholdet av bordkledningen oppleves som den største og mest tidskonsumerende oppgaven de har. På sikt vil det derfor lønne seg å ha et høyere budsjett på bordkledningen for å unngå unødvendige kostnader i årene etterpå.

Hva bør du tenke på når du skal se etter riktig materiale?

I dag finnes det mange produkter å velge mellom, og derfor er det ikke enkelt å vite hvilken bordkledning en bør velge for å finne det som passer sitt behov. Det som bør være avgjørende derimot er en seriøs forhandler og leverandør, slik at du ikke havner i uforutsette situasjoner som kan bli vanskelige å løse.

Du bør også tenke gjennom hvilke oppgaver bordkledningen har. Det vil si at dersom huset befinner seg i et værutsatt område, er det større behov for en kledning som tåler slagregn, kulde, vær og vind.

Hvilken tresort ønsker du? Skal du for eksempel sette opp en bordkledning i et værutsatt område, anbefales det at en benytter seg av impregnert trevirke som tåler et værhardt klima. Tresorten som blir brukt da er som oftest furu.

Hus med bordkledning fra Kebony
Her ser du en miljøvennlig villa omringet av furuskog. Kledningen av furu kompletterer omgivelsene rundt, og gir villaen et harmonisk uttrykk.

Deretter må du finne ut av hvilket utseende eller profil du ønsker å ha på bordkledningen. Ønsker du å ha en stående eller liggende kledning? Tradisjonelt sett har en liggende kledning vært mer sett ved kysten og i områder som er mer utsatt for slagregn mens en stående kledning har vært mer vanlig i innlandet. Grunnen til dette er at det ofte er lettere å bytte ut et trebord i en liggende kledning enn i stående hvis det skulle være fuktskadet, i tillegg til at endeveden i en stående kledning kan ofte være utsatt for råteskader grunnet slagregn.

Bordkledning fra Kebony

Stående kledning har tradisjonelt sett vært mer vanlig i innlandet mens liggende kledning har vært vanligst å se i kystområder og på mer værutsatte områder. Dette er fordi de ulike bordkledningene har ulike egenskaper som egner seg bedre i hvert sitt klima. I dag ser vi derimot at disse to profilene ikke har så stor betydning lenger, og dette kan ha mye med at dagens materiale kan være mer holdbart. I tillegg ser vi at mange føler arkitektoniske trender.  

Hvilken farge vil du at bordkledningen skal ha? Velger du trykkimpregnert tremateriale vil du få et mer naturlig utseende da denne typen ikke bør etterbehandles når den leveres for å ikke påvirke de holdbarhetsegenskapene. Velger du for eksempel tremateriale fra Kebony, vil trevirket etterhvert som det blir utsatt for ytre påkjenninger utvikle en vakker sølvgrå-patina farge. Dermed vil du ha en bordkledning som blir penere med årene uten at du behøver å behandle det.

Bordkledning fra Kebony passer perfekt til naturlige omgivelser
Bordkledningen på for eksempel en hytte i et værutsatt område bør være motstandsdyktig. Det var det denne familien ønsket at ytterveggen skulle være da de bygde denne vakre hytta kledd i Kebony-tre. Her ser vi at bordkledningen har begynt å endre farge som følger av ytre påkjenninger. Kebony leveres i brunt, og utvikler etterhvert en veldig pen og sølvgrå farge. Her har de brukt produktet Kebony Character, som er et produkt som inneholder kvister.

Når du skal montere bordkledningen

Det kan være en stor jobb å installere bordkledningen om man ikke er faglært, men en kan spare mye på å gjøre det selv. Likevel anbefales det at du får en faglært til å sjekke underveis i prosessen og etter jobben er gjort, slik at du er helt sikker på at installasjonen ikke setter ytterveggen i fare for fukt- og råteskader. Ved feilinstallasjon kan du risikere å måtte bytte ut bordkledningen etter noen få år, på et produkt som i utgangspunktet skulle hatt en lang livsgaranti. Dette skyldes at treverket ikke får nok luft eller ikke har noen mulighet for å tørke skikkelig, slik at fukten blir sperret inne og får lov til å sette seg. Bordkledningen skal og bør vare i mange år dersom installasjonen er utført korrekt og etter produktanvisningen.

Eksempler på en dårlig utført montering av bordkledningen kan være:

  • Feilspikring: Det skal alltid spikres slik at bordkledningen får beveget seg fritt, og spikerne skal heller aldri gå igjennom to overlappende bord. Det skal heller ikke være så lange spikere at de treffer vindsperren (med visse unntak). Spikerhodet bør ikke gå for langt inn, da dette kan være med på å samle vann slik at misfarging kan forekomme. I noen tilfeller kan det anbefales treskruer. Feil spiker kan også gi store skader på trebordene. Du unngår sprekker ved å ikke spikre for nær kanter og ender.

  • Skjøting: Det anbefales at en ikke skjøter kledningen på grunn av fuktskader. Noen impregnerte produkter (slik som Kebony) er faren mindre for fukt- og råteskader.

  • Feilmontering av vannbrett: Vannbrett sikrer at eventuell fukt som havner på baksiden av vindsperren eller kledningen renner ut.

  • For liten avstand mellom vannbrett og kledningen kan føre til at luftinntak ikke blir sikret.

  • For lite luftrom. Luftrommet må være sammenhengende med åpning i topp og bunn for drenering og gjennomlufting.

  • Plass: Et godt tips er å grunne kledningen før den monteres. Dette krever vel og merke en del plass.

  • Lagring og jordkontakt: Trebordene har vært lagret på et fuktig sted, noe som kan ha påført skader allerede før monteringen. I tillegg er det viktig at en sørger for at trebordene ikke har noen jordkontakt både før og etter montering. Dette kan også gå utover garantien.

Disse eksemplene gjelder for tradisjonelle profiler som stående og liggende kledning. Det finnes også andre måter å montere på, men i disse tilfellene er det desto viktigere at en velger trebord som tåler vær og vind, og at materialet som skal ligge under er montert på korrekt måte slik at innsiden av huset ikke pådrar seg skader fra ytre påkjenninger. Og for å ta deg med tilbake til det vi innledet dette avsnittet med: Les alltid produktanvisningen. Ved korrekt utførelse vil du som regel alltid ha garantien ved din side.

Bordkledning brukt på en spennende måte
Denne bordkledningen avviker fra tradisjonelle kledningsprofiler. Det er ikke noe i veien å eksperimentere med husets yttervegger så lenge alt er utført på korrekt måte. Da setter du hverken kledning eller hus i fare for å ta skade av et kreativt ytre.

Hvorfor du bør tenke på miljøet når du skal velge riktig bordkledning

Mange trevirkeprodusenter reklamerer i dag med at de tilbyr trykkimpregnert tre som har lang holdbarhet og er vedlikeholdsfritt. Problemet med mange av disse er at produktet dessverre ikke er miljøvennlig. Disse inneholder ofte tungmetaller og giftstoffer som er skadelige for miljøet etterhvert renner av kledningen og ned i jorda. Dette vil påvirke omgivelsene, slik at det etterhvert kan forstyrre økosystemer. Deretter vil det også være verre å kvitte seg med disse produktene den dagen kledningen er klar for en utskiftning. Det vil si at du må behandle trebordene forsiktig på grunn av kjemikaliene de består av istedenfor å kaste de for eksempel i peisen. Disse produktene må brennes ved godkjente anlegg for å unngå å slippe ut giftstoffer i miljøet.

Miljøvennlig bordkledning
Dette energieffektive huset er det arkitektene i Fernau & Hartman som står bak. Her var ønsket at huset skulle være miljøvennlig i tillegg til energieffektivt, og dermed falt valget på det miljøvennlige tremateriale fra norske Kebony da de skulle kle huset. Dermed har de nå et hus som ikke vil gjøre noen store skader på omgivelsene.  

I tillegg er det viktig at vi velger bærekraftig tremateriale når vi skal montere en ny bordkledning. Et eksempel på en bærekraftig tresort kan være furu, da denne modner raskere enn mange andre tresorter. Eksempler på tresorter som ikke er bærekraftige er de du finner i regnskogen. Benytter man seg av tremateriale som stammer fra regnskogen er man med på å avskoge en viktig del av det som bremser klimaendringer i tillegg til at destruerer hjemmet til unike dyr, planter og urbefolkninger. Det bidrar til at verden blir varmere og været mer ustabilt i tillegg til at det øker klimagassutslipp.  

Bærekraftig bordkledning
Da det danske firmaet Jakobsen Huse bygde dette huset, var ønsket at alt skulle være bærekraftig tversgjennom. Dermed var det naturlig at husets bordkledning skulle være tremateriale fra Kebony.

Ønsker du å tenke på miljøet når du skal legge ny bordkledning, er tremateriale fra Kebony å anbefale. Vi har blant annet blitt merket med det nordiske miljømerket “Svanemerket” som signaliserer til forbrukere at de er nå i ferd med å velge et produkt som er miljøvennlig. Visjonen til “Svanemerket” er et bærekraftig samfunn der fremtidige generasjoner vil ha muligheten til å nyte av de samme forutsetningene vi har i dag.

Våre produkter er miljøvennlige fra produksjon til endestasjon. Produktet kommer fra bærekraftige furuskoger. Når det ankommer fabrikken, blir det foredlet med en miljøvennlig biobasert væske som gjør det motstandsdyktig og ugjennomtrengelig for fukt og insekter. Når treet skal transporteres skjer dette via sjøen og minst mulig via land. Dette er fordi vi ønsker å bidra til minst mulig Co2-utslipp gjennom hele prosessen.

Kebony sammenligning med tradisjonelt trykkimpregnert tre

Her ser du Kebony-tre sammenlignet med tradisjonelt trykkimpregnert tre.

Den patenterte prosessen trevirket fra Kebony går gjennom fører til at vi ender opp med et miljøvennlig, motstandsdyktig og holdbart produkt, som utover vanlig rengjøring, er vedlikeholdsfritt, og ugjennomtrengelig for sopp og råte. Her kan det også være lurt å vite at de aller fleste husforsikringer ikke dekker råteskader i bordkledningen, da dette regnes som en vanlig slitasjeskade, og ikke som noe uforutsett. Derfor har du enda en grunn til å legge mer i budsjettet når det er på tide med en utskiftning, slik at du ikke behøver å påkoste kledningen i fremtiden. Hos Kebony har vi en garanti på minst 30 år på forråtnelse over bakkenivå, og på denne måten vet du at utsiden av huset ditt er kvalitetssikret.

(Vi minner igjen om at en alltid skal være nøye med å vite at installasjonen har blitt utført på korrekt måte for å kunne utnytte produktets fulle verdi i tillegg til å ikke etterbehandle det med produkter som kan forstyrre treets originale egenskaper.)

bordkledning som ikke er skadelig for miljøet
I dette prosjektet ønsket arkitektene i
Een til een å bygge et hus som er biologisk tvers igjennom. Det betyr at en ikke vil se noe spor etter dette huset om det eventuelt skulle flyttes. Derfor valgte de å kle huset i Kebony. Trematerialet har vært gjennom en patentert tremodifiseringprosess der treverket blir impregnert med en bioalkohol, som er naturlig og derfor ikke skadelig for miljøet.

Her kan du lese mer om hvordan dy bygger terrasse selv

Hvem er Kebony?

Vi er et et norsk selskap som ble grunnlagt i 1997 med et mål og ønske om å bli ledende innenfor treindustri. Dette gjør vi ved å tilby tremateriale av overlegen kvalitet takket være en patentert tremodifiseringsprosess som vi har utviklet. Dette er både miljøvennlig, kostnadseffektivt og bærekraftig. Kebony overholder også alle EUs krav for regulering av tømmerhogst.

Med vår teknologi blir bærekraftige tresorter som furu endret permanent, og gir dermed de samme egenskapene og utseende som tropisk tre. Dette gir et godt alternativ til den tresorten vi finner i regnskogen og avleder deretter etterspørselen for tropisk tre, slik at vi er med på å skåne den for fremtidig avskogning som kan endre klimaet negativt.

Tremodifiseringsprosessen går ut på å behandle treet med en væske basert på furfurylalkohol, som er et organisk og giftfritt biprodukt fra landbruket. Treet blir dermed varmet opp så mye at væsken permanent vil sitte i treverkets cellevegger. Dette fører til at treet blir motstandsdyktig mot harde værforhold som høy fuktighet i et tropisk klima eller våte og kalde vintre, og mot biologisk nedbryting, samtidig som at det er skånsomt mot miljøet. Det vil heller ikke bli forringet over tid. Istedet utvikler det en naturlig sølvgrå farge, som blir vakrere med årene.

Denne unike måten å behandle tre på har ført til at Kebony har mottatt utallige priser for vår grønne tilnærming, og vi har blant annet blitt nevnt som en av verdens mest lovende teknologibedrifter.

Mange arkitekter har valgt å ta i bruk Kebony i sine prosjekter for å kunne overholde økologiske retningslinjer uten at det har gått utover utseende og estetikk. Vi er ledende på å skape bærekraftige materialer for byggenæringen, og er også en pioner innen dette arbeidet i mange deler av verden.

Dermed vil du ved å velge en Kebony-bordkledning få et miljøvennlig, holdbart, vedlikeholdsfritt og bærekraftig ytre. Du vil være med på å støtte arbeidet mot å stoppe avskogingen som skjer i regnskogen, som gir liv til 260 millioner mennesker, og trolig 80 prosent av landjordas dyre- og plantearter.

Ønsker du å vite mer om oss, kan du klikke her.

Vil du ha flere tips og inspirasjon, kan du hente det her.

Lykke til!