Ansvarsfraskrivelse og Personvernerklæring

Ansvarsfraskrivelse for nettstedet

Kebony AS
Hoffsveien 48
0377 Oslo
Norge
Telefon: +47 06125
E-post: @email
Internett: www.kebony.com

Kebony AS representeres av: Norman Willemsen, administrerende direktør
MVA-nummer: NO 997 870 719 
Ansvarlig for innholdet på dette nettstedet: Bruno Van den Branden, administrerende direktør, Hoffsveien 48, 0377 Oslo, Norge. 

Informasjonen på dette nettstedet er utelukkende beregnet for generelle informasjonsformål.

Informasjonen gis av Kebony AS og dets datterselskaper, og selv om vi bestreber oss på å holde informasjonen oppdatert og korrekt, gir vi ingen form for løfter eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, om fullstendighet, nøyaktighet, pålitelighet, egnethet eller tilgjengelighet med hensyn til nettstedet eller informasjonen, produktene, tjenestene eller tilknyttet grafikk som finnes på nettstedet, for et hvilket som helst formål. Dersom du setter din lit til slik informasjon, skjer dette derfor fullt og helt på ditt eget ansvar.
Vi er ikke under noen omstendigheter ansvarlige for eventuelle tap eller skader, herunder og uten begrensning indirekte skader eller følgeskader, eller for eventuelle tap eller skader som måtte oppstå som følge av tap av data eller fortjeneste som oppstår på grunn av, eller i forbindelse med, bruken av dette nettstedet.
Via dette nettstedet kan du via lenker komme til andre nettsteder som er utenfor Kebony AS og dets datterselskapers kontroll. Vi har ingen kontroll over karakteren til, innholdet i og tilgjengeligheten til disse nettstedene. Eventuelle lenker innebærer ikke nødvendigvis at vi anbefaler eller slutter opp om synspunktene som uttrykkes i disse.
Vi gjør det vi kan for å sørge for at nettstedet fungerer så smidig som mulig. Kebony AS og dets datterselskaper har ikke ansvar for og kan derfor ikke holdes ansvarlig for at nettstedet blir midlertidig utilgjengelig på grunn av tekniske problemer som er utenfor vår kontroll.
 
 
Personvernpolitikk for Kebony AS
Sist oppdatert: 28.06.2018

 
Ansvarlig for selskapets personvernpolitikk, i henhold til personvernforordningen, er Kebony AS, Norman Willemsen, administrerende direktør, Hoffsveien 48, 0377 Oslo, Norge. 
Innledning
 
Kebony AS tar ditt personvern svært alvorlig. Denne personvernpolitikken er utarbeidet i samsvar med EUs personvernforordning (GDPR). Personvernforordningen skal sikre at alle enkeltpersoner får en rettferdig og gjennomsiktig behandling av personopplysningene sine. Denne personvernpolitikken gjelder for alle opplysninger vi behandler, og ved å bruke Kebony AS samtykker du i at vi innhenter og bruker slike opplysninger. Hvis du ønsker å ta kontakt angående noe i denne personvernpolitikken eller angående personopplysningene dine, ber vi deg om å kontakte oss via kontaktskjemaet på nettstedet vårt, eller ved å sende en e-post til @email
 
Innhold
 
1.      Opplysninger vi innhenter.
2.      Hvilke personopplysninger deler vi med tredjeparter, og hvem er de?
3.      Hvorfor deler vi opplysninger utenfor EU/EØS?
4.      Hvordan sørger vi for sikkerheten til personopplysningene dine?
5.      Endringer i vår personvernpolitikk og kontroll
6.      Dine rettigheter
7.      Om oss

1. Opplysninger vi innhenter
 
Som behandlingsansvarlig innhenter vi en rekke opplysninger for å kunne levere våre tjenester. Når vi innhenter personopplysninger fra deg, gir vi deg beskjed om dette, og du får tilgang til følgende nøyaktige informasjon:
- opplysninger vi har innhentet fra deg
- på hvilket grunnlag vi oppbevarer dem (f.eks. fordi du har gitt oss samtykke)
- hva vi kommer til å gjøre med dem
- hvor lenge vi oppbevarer dem
- hvor de lagres
- hvem de kan komme til å bli delt med
- dine rettigheter med tanke på opplysningene, og
- informasjon om hvordan du får tilgang til og kan håndtere disse opplysningene
Nedenfor gir vi ytterligere detaljer om de spesifikke typene av opplysninger vi innhenter, og hvilke årsaker vi har til å gjøre dette.
 
1.1. Hvilke opplysninger ber vi deg om å gi oss, og hvorfor?
 
Vi ber deg om å oppgi personopplysninger, som navn, e-postadresse, sted, adresser og/eller mobil-/telefonnummer, avhengig av hvilken tjeneste du bruker, f.eks. kontaktskjema på nettstedet. Vi trenger denne informasjonen fra deg for å kunne kontakte deg, levere tjenestene eller produktene våre til deg og/eller gjennomføre eventuelle andre forretninger oss imellom som du har gitt ditt samtykke til på det tidspunktet du gav oss personopplysningene dine.
Vi kan komme til å innhente tilleggsinformasjon fra eller om deg når du kommuniserer med oss, kontakter vår kundestøtte eller svarer på en undersøkelse.
Vi kan også komme til å innhente tilleggsinformasjon fra deg, som fødselsdato, kjønn, kjøpshistorikk for Kebony-produkter, kjøpskvitteringer, bruk av Kebony-produkter osv.
Vi kan komme til å bruke denne informasjonen til å kontakte deg i forbindelse med for eksempel følgende formål:
 
• Garantiregistrering: Vi innhenter personopplysninger som navn, adresse og kjøpshistorikk for å kunne registrere garanti på Kebony-prosjektet ditt.
 
• Markedsføring: Vi kan komme til å sende deg markedsføringsinnhold om våre prosjekter, arrangementer, tjenester, produkter samt om tjenester fra tredjeparter som vi regner som våre partnere, eller fra medlemmer av Kebony AS Corporate-familien, via forskjellige kommunikasjonskanaler.

• Informasjonsformål og annet: Vi sender slik kommunikasjon til deg som er påkrevd eller nødvendig å sende til brukere av våre tjenester, meldinger som inneholder viktig informasjon og annen kommunikasjon som du ber om fra oss. Du kan melde deg ut fra å motta slik kommunikasjon, ved å kontakte oss og be om å få personopplysningene dine slettet fra våre registre.

1.2. Hvilke opplysninger innhenter vi når du besøker vårt nettsted, og hvorfor?

View the full cookie disclaimer, and review your consent. 

Vi innhenter cookies. Cookies er små informasjonskapsler som nettsteder sender til en brukers datamaskin, og som er lagret på denne brukerens nettleser. De sørger for at nettstedet husker informasjon, for eksempel hva en bruker kan ha lagt i en handlekurv.

Vi samarbeider med partnere og tredjeparts tjenesteleverandører om å tilby deg reklame ved hjelp av reklametilknyttede cookies og nettbeacons. Du kan melde deg ut fra tredjeparts reklametilknyttede cookies og nettbeacons, som i så fall betyr at vi ikke skal gi deg målrettet reklame. Du kommer fortsatt til å se vår reklame på tredjeparts nettsteder som ikke er under vår kontroll, og der kommer reklamen heller ikke til å være rettet spesielt mot deg.

2. Hvilke personopplysninger deler vi med tredjeparter, og hvem er de?
 
Vi deler personopplysninger med følgende tredjeparter for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Vi selger ikke dine personopplysninger til disse eller til noen tredjeparter.
 
Kebony-kontorer i Danmark, Sverige, Belgia – Opplysninger blir ikke overført utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).
 
Kebony-tilstedeværelse i USA, via Biewer Lumber – Opplysninger overføres utenfor EØS til USA under beskyttelse av EU-US Privacy Shield.
 
Amazon AWS, NVDS AS, Xledger, Axapta Dynamics 6.0, Planday, Stamina Interaktiv, SuperOffice, 24/7 Office – Opplysninger overføres ikke utenfor EØS.
 
Hubspot CRM, Emma Inc., Facebook Inc., Google Analytics, Google Adwords – Opplysninger overføres utenfor EØS til USA under beskyttelse av EU-US Privacy Shield.
 
Det forekommer visse situasjoner der vi kan komme til å dele tilgang til dine personopplysninger uten å innhente ditt uttrykkelige samtykke, for eksempel hvis det kreves ved lov, for å beskytte livet til en enkeltperson, eller for å overholde eventuelle gyldige rettslige prosesser, myndighetsanmodninger, regel eller forskrifter.

3. Hvorfor deler vi opplysninger utenfor EU/EØS?
 
Vi kan komme til å overføre personopplysninger til et land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), for eksempel hvis en tredjepart som vi deler opplysninger med, har servere plassert utenfor EØS. I så fall kommer vi til å innhente ditt samtykke eller på andre måter sikre at overføringen er lovlig, og at opplysningene dine er sikre, ved å følge EUs retningslinjer.
Ovenfor kan du se hvor vi sender opplysninger utenfor EØS, og på hvilket grunnlag vi gjør det.

4. Hvordan sørger vi for sikkerheten til personopplysningene dine?
 
Vi sørger for sikkerheten til opplysningene dine:
- ved å følge interne retningslinjer for beste praksis, og ved å gi medarbeiderne opplæring
- ved å kryptere sensitive personopplysninger
- ved å bruke teknologien Secure Socket Layer (SSL) når vi får tilsendt informasjon elektronisk
Hvis det mot formodning skulle skje et kriminelt sikkerhetsbrudd, gir vi relevant kontrollmyndighet beskjed innen 72 timer, og skulle personopplysningene dine være omfattet av bruddet, informerer vi også deg.

5. Endringer i vår personvernpolitikk og kontroll
 
Vi kan fra tid til annen komme til å endre denne personvernpolitikken. I så fall gir vi deg beskjed ved å varsle kundene der vi kan og legge inn meldinger på nettstedet. Ved å fortsette å gå inn i og bruke våre tjenester etter at disse endringene er trådt i kraft, samtykker du i å være underlagt den endrede personvernpolitikken.

6. Dine rettigheter
 
- retten til å være informert om innhentingen og bruken av personopplysningene dine
- retten til å ha tilgang til personopplysningene dine samt eventuell tilleggsinformasjon
- retten til å få eventuelle feil i personopplysningene dine rettet opp
- retten til å få personopplysningene dine slettet
- retten til å blokkere eller holde tilbake behandlingen av personopplysningene dine
- retten til å flytte, kopiere eller overføre personopplysningene dine fra ett IT-miljø til et annet
- retten til å motsette deg behandling av personopplysningene dine under visse omstendigheter, og
- rettigheter knyttet til automatisert beslutningstaking (dvs. uten innblanding av mennesker) og profilering (dvs. der visse personopplysninger behandles for å evaluere en enkeltperson).
Vi gir deg også mulighet til å håndtere personopplysningene dine via:
- konto på nettet, hvis du har registrert deg som kunde og har mottatt påloggingsinformasjon
- telefon
- ved å skrive til oss
Fordi vi ikke oppbevarer personopplysninger lengre enn vi har behov for, avhenger varigheten av ditt forhold med oss.

7. Om oss
 
Vi er Kebony AS, og vår adresse er Hoffsveien 48, 0377 Oslo, Norge. Du kan kontakte oss på @email / ved å bruke kontaktskjemaet på nettstedet.