Følger det en garanti med Kebony?

Submitted by Anonymous (not verified) on Thu, 02/21/2019 - 05:01

Kebony har 30 års garanti på terrassebord og kledning anvendt i bruksklasse 3. Garantien gjelder skade forårsaket av mykråtesopp og tre-nedbrytende sopper slik at produktene ikke oppfyller sin funksjon. Se nærmere informasjon på https://kebony.com/no/content/garantibevis