Forvaltning, drift & vedlikehold

1. Prinsipp og bruksområder                            

Kebony egner seg godt til all utvendig bruk av trevirke der det kreves lang holdbarhet, god miljøprofil og lavt vedlikehold. Kebony er basert på bærekraftig trevirke og bio-baserte kjemikalier som herdes til et fast stoff i trefibrene. Kebony har lang levetid utendørs.

2. Miljøhensyn

Kebony er ikke giftig for mennesker eller miljøet, verken i bruk eller som avfall.

Kebony kan brennes eller deponeres, og er like miljøvennlig og ufarlig som ubehandlet trevirke.

3. Maskinering / bearbeiding

Kebony kan bearbeides med vanlig trebearbeidingsverktøy. Bredsidene av bordene skal ikke slipes eller høvles.

  • Kebony Character kan kappes på samme måte som tradisjonelle treprodukter, men kuttflatene må behandles. Produktet bør ikke høvles da dette vil avdekke ubehandlet kjerneved.
  • Kebony Clear er gjennombehandlet, og kan kappes og bearbeides på samme måte som tradisjonelle harde treprodukter.

4. Dimensjonsstabilitet

Dimensjonsstabiliteten i Kebony-treverk er bedre enn for ubehandlet treverk, men Kebony vil likevel svelle og krympe noe ved fuktendringer. Svelling i bordets bredde fra absolutt tørt til helt mettet av fuktighet er ca. 6 % for Kebony Character, og ca. 4 % for Kebony Clear. For ubehandlet trevirke er tilsvarende svelling ca. 8 %.

5. Utseende, overflatebehandling og etterbehandling

Kebony er et naturlig treprodukt. Ved utendørs anvendelse vil overflaten til treverket over tid bli påvirket av de rådende værforholdene, og anta en sølvgrå nyanse. Fargeforandringer oppstår som en konsekvens av naturlig værslitasje, og produsenten kan ikke holdes ansvarlig for slike naturlige endringer. Dette vil ikke påvirke holdbarheten eller produktets generelle yteevne.

Kebony-tre har en brunfarge som over tid vil blekne og gå over i en sølvgrå patina. Brunfargen kan variere noe fra bord til bord, men ved utendørs bruk vil variasjonene jevnes ut over tid. Tak vil lysne relativt raskt og få en sølvgrå nyanse. Hvor raskt denne fargeendringen skjer, avhenger av hvor stor grad av regn og sollys trebordene utsettes for. Normalt vil det skje en gradvis overgang i løpet av noen få måneder. Gråningen har ingen innflytelse på holdbarhet eller andre produktegenskaper, bortsett fra selve utseendet. Ønsker man å forsinke gråningen eller forandre utseendet, kan Kebony overflatebehandles: 

  • Alle Kebony-produkter kan overflatebehandles med olje eller beis hvis man ønsker å beholde den opprinnelige fargen så lenge som mulig, eller ønsker å endre fargen.
  • Ved all overflatebehandling er det viktig å følge produsentens anvisninger.

6. Kebony i kombinasjon med metall

Avrenning fra Kebony-bord kan gi misfarging og tilløp til korrosjon i for eksempel sinkbeslag og takrenner av sink. Ved bruk av sink og patinert sink sammen med Kebony, må vi henvise til dokumentasjon fra produsenten av sinkproduktene.

Avrenning fra Kebony på kobberbeslag kan gi fargevariasjoner i kobberet. Kobber som er i kontakt med avrenning, vil holde seg blankt, mens det øvrige kobberet vil anta en mørkegrønn eller sort farge fra overflateoksidering.

Kebony kan kombineres med aluminiumsbeslag uten at det oppstår misfarging av beslagene.

Kebony fraskriver seg ethvert ansvar for produkter som ikke er produsert av Kebony Norge AS.

7. Vedlikehold av ubehandlet Kebony

Sikkerhet ved bruk av rengjøringsprodukter

Følg anvisningene på rengjøringsmidlenes emballasje for riktig bruk av midler, sikkerhetsregler og avfallshåndtering. Sørg for å bruke egnet sikkerhetsutstyr som briller, hansker og bekledning ved håndtering av etsende rengjøringsmidler. Ikke bland hypokloritt (klorin) med andre rengjøringsmidler.

Anbefalinger ved bruk av høytrykksvasker

Kebony kan vaskes med høytrykksvasker med egnet børste, men ikke benytt høytrykksspyling direkte på treverket. 

Smuss, svertesopp og alger

For å fjerne støv, sand og pollen er det tilstrekkelig med regelmessig rengjøring med kost og vann. Det er viktig å fjerne nedfall av løv og barnåler slik at dette ikke får mulighet til å feste seg over tid. På overflater med innslag av mugg og svertesopp benyttes milde vaskemidler som husvask eller husholdningssåpe. Følg produsentens anvisninger og skyll godt med vann.

Ved svært skitne og svarte overflater som har stått ute flere år uten rengjøring, bør det benyttes produkter som inneholder alkaliske midler eller oksalsyre. Det er viktig å følge produsentens anvisninger. Benytter man seg av sterke rengjøringsmidler, kan bordene bli lysere enn opprinnelig, og enkelte steder kan overflaten bli skjoldete. Det samme gjelder ved bruk av hypokloritt (klorin).

Rustflekker og misfarging fra skruer og beslag

Kebony skal monteres med festemidler av rustfritt eller syrefast stål. Ved bruk av andre typer festemidler kan det dannes misfarging, for eksempel sorte flekker eller render, på bordenes overflate i nærheten av festemidlene. Slike flekker kan fjernes med rengjøringsmidler som inneholder oksalsyre.

8. Lagring

Kebony-bord bør lagres luftig og tørt. Bordene bør dekkes til før bruk for å unngå fargevariasjoner. 

9. Avfallshåndtering

Kebony-tre kan avhendes på samme måte som ubehandlet trevirke. Kebony kan brennes, og avgir ingen andre røykgasser enn ved forbrenning av ubehandlet trevirke.

10. Henvisninger

I tillegg til dette FDV-dokumentet, kan følgende dokumenter lastes ned:

  • Produktdatablad
  • Monteringsanvising
  • Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad
  • Environmental Product Declaration