Forventninger til produktet

Kebony Clear

Kebony Clear er et modifisert trevirke som innebærer at egenskapene til treet er varig endret i en miljøvennlig prosess. Noen av egenskapene som endres, er treets hardhet, formstabilitet og evne til å ta opp vann. Disse endringene gjør at Kebony Clear er svært godt egnet til utendørs bruk uten noen overflatebehandling. Totalt sett får Kebony Clear egenskaper som kan sammenlignes med tropisk tre og er derfor et bærekraftig alternativ til tresorter som Teak, IPE, o.l. Kebony er et naturlig trevirke oppføre seg som dette.

Når trevirke monteres utendørs uten overflatebehandling, vil materialet bli direkte utsatt for påkjenninger som sol, regn, vind, forurensing og organiske overflateorganismer. Det er disse faktorene som bryter ned overflatesjiktet i treet og gjør at overflaten blir grå over tid. Installasjoner av trevirke vil hele tiden påvirkes av miljøet det er montert i og endre seg som følger av dette.

Trevirke som ikke overflatebehandles vil ta opp mer fuktighet enn hvis det f.eks. blir beiset eller oljet. Det vil oppta eller avgi fuktighet avhengig av påkjenningene og miljøet det er montert i, og materialet vil bevege seg som følger av dette. Fuktighet innebærer vann som regn, kondens, eller fukt fra luft. Når den relative luftfuktigheten øker, vil trevirke ta til seg fuktighet og stille seg i likevekt i forhold til dette. Dette fører til at treet utvider seg. Synker den relative luftfuktigheten, vil treet krympe.

Overflatesprekker oppstår på grunn av bevegelser i treet, som igjen kommer hovedsakelig fra endringer i fuktigheten i materialet. Mer konkret, så dannes overflatesprekker når materialet tørker, og overflaten på planken tørker raskere enn det innvendige tverrsnittet, som bruker lengre tid. Overflaten trekker seg da sammen raskere enn det innvendige tverrsnittet og sprekker i overflaten oppstår. Skal man unngå eller redusere sprekkdannelse må man begrense eller stoppe fuktigheten hvilket innebærer å overflatebehandle materialet. Jo større endringer i fuktigheten i trevirke, jo større sprekkdannelser vil oppstå.

Ved montering av Kebony Clear produkter uten overflatebehandling, må man regne med noe overflatesprekk og riss selv om vi har begrenset fuktopptaket i materialet gjennom vår behandling. Hvordan denne sprekkutviklingen blir, er avhengig av hvilke og hvor mye miljøpåkjenninger materialet blir utsatt for. Normalt vil slike sprekker på Kebony Clear være smale og ikke gå mer enn et par mm ned i materialet. Overflatesprekker og riss reduserer ikke kvaliteten til produktet.