Hva er forskjellen på Kebony og andre behandlede tresorter?

Submitted by Anonymous (not verified) on Thu, 02/21/2019 - 05:01

Kebony skapes ved å impregnere trevirke med en biologisk væske. Deretter varmebehandles det impregnerte treet på over 100°C. Dette skaper en kjemisk reaksjon og øker tykkelsen på treets cellevegger. Etter behandling er treets cellevegger over 50 prosent tykkere enn før. Impregneringsvæsken som brukes er ikke skadelig. Den kalles furfurylalkohol og er et biprodukt av sukker- eller mais-produksjon. Andre typer varmebehandlet tømmer blir kun utsatt for høye temperaturer (170°C - 215°C), ikke impregnert. Dette endrer ikke endrer treets cellestruktur, men fører til økt stivhet og skjørhet i celleveggene. Les mer om Kebony-prosessen her.