Hva er Kebonys karbonfotavtrykk sammenlignet med tropiske tre?

Submitted by Anonymous (not verified) on Thu, 02/21/2019 - 05:01

Kebony har et betydelig lavere karbonfotavtrykk enn tømmer som er hugget i tropiske strøk.