Hvilke sertifiseringer har Kebony?

Submitted by Anonymous (not verified) on Thu, 02/21/2019 - 05:01

Kebony er sertifisert av Forest Stewardship Council (FSC) og The Programme for Endorsement of Forest Certification (PEFC). Kebony har også Svanemerket.