Hvor dimensjonsstabilt er Kebony?

Submitted by Anonymous (not verified) on Thu, 02/21/2019 - 05:01

Den kjemiske prosessen bak Kebony gjør treverk 50 prosent mer dimensjonsstabilt enn før behandling.