Hvordan skal Kebony bearbeides?

Submitted by Anonymous (not verified) on Thu, 02/21/2019 - 05:01

Kebony bør bearbeides på samme måte som tropisk tre eller «hardwood», det vil si med en lavere hastighet på produksjonslinjen med skjæreredskaper av herdet stål.