Hvordan skal Kebony behandles ved slutten av levetiden?

Submitted by Anonymous (not verified) on Thu, 02/21/2019 - 05:01

Kebony-treverk behandles som vanlig treavfall. Kebony er fritatt fra EUs biociddirektiv (76/769/EEC).