Livsløpsanalyse

Nøyaktig transportavstand for Kebony Character varierer avhengig av hvilken skog tømmeret kommer fra, men i gjennomsnitt transporteres det omtrent 600 km på lastebil. Kebony Clear transporteres med båt fra New Zealand, via Hong Kong og Rotterdam, til Kebony i Skien, som utgjør i underkant av 28.000 km. Hvis man benytter EcoInvent 3.1 datasett for lastebil og skipstransport, og beregner klimapåvirkningen med IPCC 2013 beregningsmetode, får man omtrent 0,2 kg CO2 ekvivalenter per lengdemeter terrassebord, for begge materialene.

Råvarer

Kebony Character og Kebony Clear er produsert med FSC™-sertifisert trevirke. 

Kebony Character og Kebony Clear er basert på fra FSC™-sertifisert trevirke.

Transport

Kebony Character er laget av Pinus Sylvestris fra Sverige, mens Kebony Clear er laget av Pinus Radiata fra New Zealand. Grunnet lavere utslipp fra sjøtransport enn landtransport, er likevel klimapåvirkningen fra transporten av de to tresortene nesten identisk.

Nøyaktig transportavstand for Kebony Character varierer avhengig av hvilken skog tømmeret kommer fra, men i gjennomsnitt transporteres det rundt 600 km på lastebil. Kebony Clear transporteres med båt fra New Zealand, via Hong Kong og Rotterdam til Kebony i Skien, en avstand i underkant av 28 000 km. Hvis man regner ut utslippsmengden med EcoInvent 3.1 datasett for lastebil- og skipstransport, og beregner klimapåvirkningen med IPCC 2013 beregningsmetode, tilsvarer det omtrent 0,2 kg CO2 per lengdemeter terrassebord, for begge materialene.

 Kebony Character er basert på Pinus Sylvestris fra Sverige mens Kebony Clear er basert på Pinus Radiata fra New Zealand. Grunnet lavere utslipp fra sjøtransport enn landtransport er likevel klimapåvirkningen fra transporten av de to ulike tresortene nesten identisk.

Foredling

Kebony foredles ved at trevirket mettes med 100 prosent biobasert væske, hovedsakelig furfurylalkohol, som er et biprodukt fra sukkerrørproduksjon. Derfor er Kebony et giftfritt og bærekraftig produkt, som har blitt tildelt Svanemerket. De tekniske egenskapene til Kebony kan sammenlignes med andre typer naturlig holdbart trevirke, og vil ved normal bruk være et vedlikeholdsfritt treverk hele sin levetid, med unntak av normal rengjøring.

Til sammenligning er konvensjonelt trykkimpregnert trevirke impregnert med kobberforbindelser. Disse er ikke spesielt skadelige for mennesker, men er svært giftige for vannlevende organismer. Mange kobberimpregnerte produkter behandles med biocider for å øke motstandsdyktigheten mot soppangrep. Eksempler på slike biocider er klorerte triazoler, som har høy akutt giftighet og er farlige for vannlevende organismer. De kan også fremkalle allergier og hemme evnen til reproduksjon. Impregnert trevirke som er behandlet med slike stoffer, må ikke benyttes til oppsamling av drikkevann og må ikke komme i kontakt med dyrefor eller matvarer. Slikt impregnert trevirke kan heller ikke brennes andre steder enn ved godkjente anlegg.

 

Kebony foredles ved at trevirket mettes med 100% biobasert væske, hovedsakelig furfurylalkohol, som er et biprodukt fra sukkerrørproduksjon. Derfor er Kebony giftfritt, det er bærekraftig og har blitt tildelt Svanemerket. De tekniske egenskapene til Kebony er sammenlignbare med andre typer naturlig holdbart trevirke, og vil ved normal bruk være vedlikeholdsfritt hele levetiden, krever bare normal rengjøring.  Til sammenligning er konvensjonelt trykkimpregnert trevirke impregnert med kobberforbindelser. Disse er ikke spesielt skadelige for mennesker, men er svært giftige overfor vannlevende organismer. Mange kobberimpregnerte produkter er behandlet med biocider for å øke motstandsdyktigheten mot særlig soppangrep. Eksempler på slike biocider er klorerte triazoler, disse har høy akutt giftighet og giftige for vannlevende organismer. De kan videre forårsake allergier og skade reproduksjon. Impregnert virke som er behandlet med slike stoffer må ikke benyttes til oppsamling av drikkevann og får ikke komme i kontakt med dyrefor eller matvarer. Slikt impregnert virke må ikke brennes annet enn ved godkjente anlegg.

Bruk

Kebony er et vedlikeholdsfritt treverk (kun normal rengjøring) med lang levetid. Monteringskostnadene er noe høyere enn noen av de alternative materialene, men dette spares inn i produktets livsløp. I følgende eksempel sammenlignes kledning i Kebony Character med alminnelig malt panel på et hus med 200m2 kledning over en periode på 60 år. Dette er forventet levetid for kledning. 

Hvis vi tar utgangspunkt i at Kebony Character kledning koster omtrent kr 375,-/ m2, og at ferdig grunnet kledning koster omtrent kr 175,-/m2, får vi en innkjøpskostnad på kr 75 000,- for Kebony, og kr 35 000,- for den ferdig grunnede tre-kledningen. Begge kledningstypene vil ha godt av å vaskes fra tid til annen, men den tradisjonelle kledningen må males med jevne mellomrom, mens Kebony er vedlikeholdsfritt. Hvor ofte en kledning må males avhenger av malingstype, værforhold og lignende. I følge ifi.no er det vanlig å male en fasade omtrent hvert tiende år. Man kan velge å hyre inn profesjonelle malere eller gjøre jobben selv. Vi kan ta utgangspunkt i at et profesjonelt malerfirma tar kr 50 000,- inkl. mva., mens maling og utstyr koster i overkant av kr 8000,- hvis man skal gjøre det selv. Det innebærer at Kebony over en periode på 60 år vil koste kr 75 000,-, mens den tradisjonelle kledningen vil koste mellom kr 85 000,- og kr 335 000,-, avhengig om man maler selv eller ikke. Hvis man maler selv, vil man også ha brukt omtrent 500 timer på å male huset.

 

 Kebony er vedlikeholdsfritt og har lang levetid. Ved montering vil det være dyrere enn noen av de alternative materialene, men dette vil ofte spares inn i løpet av livsløpet. Følgende eksempel sammenligner Kebony Character kledning med konvensjonelt malt panel på et hus med 200m2 kledning over 60 år:

Avhending

Fordi Kebony er giftfritt og ikke trenger å males eller behandles med kjemikalier i løpet av levetiden, er det like rent og trygt som ubehandlet trevirke. Hvis man vil, kan man sage det opp og brenne det i peisen. Til sammenligning må trykkimpregnert og malt trevirke spesialbehandles ved avhending, og utgjør en miljøtrussel hvis det blir liggende ubehandlet i naturen.  

Fordi Kebony er giftfritt og ikke trenger å males eller behandles med kjemikalier i løpet av levetiden, er det like rent og trygt som ubehandlet trevirke gjennom hele livsløpet. Hvis man vil kan man sage det opp og brenne det i peisen. Til sammenligning må trykkimpregnert og malt trevirke spesialbehandles ved avhending, og vil kunne forårsake miljøproblemer hvis det blir liggende ubehandlet i naturen.