Morgan AS

Kebony PRO Team terrasseinstallatører hos Morgan AS

Om oss

Morgan AS er et nyetablert selskap, men bygger på familiens håndverkstradisjoner helt tilbake til 1918. 60% av aksjene er eiet av familiens holdingsselskap, resterende 40% er eiet av daglig leder Ole August Karlsen. Morgan AS leverer kostnadsoptimale løsninger for byggherrer i alle størrelser av prosjekter.

Ingen fordyrende grensesnitt fra ide til drift:

  • Løsningsorienterte ideskisser
  • Arkitekt
  • Bygningsmessige beregninger
  • Søkeprosess Plan og Bygningslov
  • Byggeprosess
  • Drift og vedlikehold

Samarbeidspartnere

Oppføring og rehabilitering av bygg er komplekst og suksessfaktoren er å ha kompetente samarbeidspartnere som leverer de teknisk/økonomiske beste løsningene for prosjektet. Morgan AS har som mål å ha to til tre faste samarbeidspartnere i alle faggrupper. Ved dette har vi alltid riktige kapasitet og kostnadsnivå.

Kontakt

Skippergt. 12, 3921 Porsgrunn

✆ 977 45 943

[email protected]

Kebony PRO Team terrasseinstallatører hos Morgan AS

Amund Kristian Strand

Kebony PRO Team terrasseinstallatører hos Morgan AS Amund Kristian Strand

 

Kenneth Sørlie

Kebony PRO Team terrasseinstallatører hos Morgan AS Kenneth Sørlie