Samfunnsansvar (CSR) & miljø

Kebony definerer bærekraft som å bruke selskapets verdier til å skape økonomisk suksess, miljømessig utmerkethet og samfunnsansvar i samarbeid med alle interessenter, for å levere langsiktige fordeler til eiere, ansatte, kunder, leverandører og samfunnet vi opererer i.

Kebonys etiske retningslinjer er et viktig verktøy for å sikre trygg, lojal og ansvarlig atferd i hele selskapet. I Kebony verdsettes en ærlig og åpen dialog rundt spørsmål og problemstillinger knyttet til de etiske retningslinjene. For å prioritere hvilke CSR-problemstillinger selskapet skal fokusere på, har Kebony tett dialog med selskapets hovedinteressenter. Disse inkluderer Kebonys kunder, ansatte og eiere, samt myndigheter og samfunnet i sin helhet. I dette henseende er en interessent enhver person som enten er sterkt påvirket av selskapets drift eller kan yte sterk påvirkning på selskapet.

 

Som et ledd i selskapets samfunnsansvar har Kebony valgt å støtte og delta i et utvalg av initiativer:

001

FN-initiativet Global Compact er et rammeverk for bedriftens samfunnsansvar og bygger på medlemsbedriftenes implementering av ti prinsipper for menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og korrupsjonsbekjempelse. Global Compact er et globalt nettverk bestående av bedrifter, stater og regjeringer, arbeidstakerorganisasjoner, ikke-statlige organisasjoner og FN. Initiativet har som mål å tilrettelegge for dialog og samarbeid mellom partene i nettverket for å fremme en bærekraftig og inkluderende global økonomi.

 

Kebony bruker FSC®-sertifisering. Forest Stewardship Council® (FSC®) arbeider for å utvikle et miljømessig, samfunnsnyttig, sosialt og økonomisk godt skogbruk i verdens skoger gjennom sertifisering som et incentiv for skogseiere og –forvaltere til å følge sosialt og miljømessig beste praksis. FSC® skaper en forbindelse mellom skogen og forbrukeren, og forsikrer at produkter som bærer FSC®-merket overholder prinsipper og kriterier som skaper sosiale og miljømessige fordeler.

Kebony bruker FSC™-sertifisering. Forest Stewardship Council™ (FSC™) arbeider for å utvikle et miljømessig, samfunnsnyttig, sosialt og økonomisk skogbruk i verdens skoger. Gjennom sertifisering oppfordres skogseiere og -forvaltere til å følge beste praksis både sosialt og miljømessig. FSC™ skaper en forbindelse mellom skogen og forbrukeren, og sikrer at produkter som bærer FSC™-merket overholder prinsipper og kriterier som skaper sosiale og miljømessige fordeler. 

 

Kebony bruker det nordiske miljømerket, Svanemerket, som ble etablert av Nordisk Ministerråd. Svanemerkets visjon er et bærekraftig samfunn hvori fremtidige generasjoner kan nyte de samme forutsetninger og muligheter som man gjør i dag. Et viktig steg i retning av denne visjonen er å, ved hjelp av miljømerking, gjøre forbrukere i stand til å velge de mest miljøvennlige produktene. Svanemerket signaliserer at et produkt utgjør et godt miljøvalg.

Kebony bruker det nordiske miljømerket, Svanemerket, som ble etablert av Nordisk Ministerråd. Svanemerkets visjon er et bærekraftig samfunn hvor fremtidige generasjoner kan nyte av de samme forutsetninger og muligheter som man har i dag. Et viktig steg er ved hjelp av miljømerking å gjøre forbrukere i stand til å velge de mest miljøvennlige produktene. Svanemerket signaliserer at et produkt utgjør et godt miljøvalg.

 

NGBC er en medlemsorganisasjon for hele verdikjeden innen bygg og eiendom. Foreningens formål er å drive norsk byggenæring til økt kvalitet og miljøstandard gjennom å tilby opplæring og miljøklassifiseringsverktøy.

NGBC er rettighetshaver til LEED og BREEAM, og utvikler og forvalter BREEAM-NOR – markedets foretrukne miljøklassifiseringsverktøy for bygg. Medlemmer gir avgjørende bidrag til å øke miljøstandarden i norske bygg – ut over myndighetenes minimumskrav – og bidrar til å drive seg selv og resten av bygge- og eiendomsnæringen i en mer bærekraftig retning.

NGBC er en medlemsorganisasjon for hele verdikjeden innen bygg og eiendom. Foreningens formål er å drive norsk byggenæring til økt kvalitet og miljøstandard gjennom å tilby opplæring og miljøklassifiseringsverktøy. NGBC er rettighetshaver til LEED og BREEAM, og utvikler og forvalter BREEAM-NOR – markedets foretrukne miljøklassifiseringsverktøy for bygg. Medlemmer bidrar til å øke miljøstandarden i norske bygg – utover myndighetenes minimumskrav – og bidrar til å drive seg selv og resten av bygge- og eiendomsnæringen i en mer bærekraftig retning.