Selskap

Vedlikehold og behandling av treverk kan være tidkrevende, kostbart og miljøskadelig. Ved hjelp av en unik prosess har Kebony skapt et alternativ til ordinært treverk som gir myke bartrær de samme egenskapene som harde løvtrær og kan sammenlignes med eksklusivt, tropisk trevirke. Det gjør etterspørselen etter truet, tropisk treverk mindre, og demper noe av presset på regnskogen. Kebony går dermed foran for å skape nye muligheter for tre som bærekraftig byggemateriale.

Kebony har dokumentert gode egenskaper for en rekke forskjellige bruksområder, særlig mye brukt til terrasse og fasadekledning.

Kebony®-teknologien

Kebony teknologien

Kebony bruker en væske basert påfurfurylalkohol, et organiskog giftfritt biprodukt fra landbruket. Ved å varme opp det væskebehandlede treet, blirfurfurylalkoholen permanent låst inn i treets cellevegger. Det gjør treverket sterkere og mer motstandsdyktig mot biologisk nedbrytning og tøffe værforhold– helt uten kostbarog miljøskadelig etterbehandling.

Snarere enn å bli forringet i ekstreme værforhold eller ved eksponering for varme, lys og slitasje, utvikler Kebony over tid en naturlig og attraktiv sølvgrå patina. Kebony er beskyttet mot sopp, råte og andre ødeleggende mikroorganismer, noe som gjør det ideelt for alt fra varmt, tropisk klima til våte, kalde og forblåste kyststrøk.

Allsidig

Allsidig

Ikke overraskende har Kebony blitt det foretrukne materialet til mange i byggebransjen. Ved å bruke treverk på innovative og fantasifulle måter, vil bransjen værebedre rustet til å møte krav til bærekraft i bygninger.

Kebony gir også arkitekter en rekke muligheter for å overholde økologiske retningslinjer, samtidig som de slipper å gå på akkord med utseende og estetikk. Kebony leder an i forsøkene på å skape nye og bærekraftige materialer for byggenæringen, og er i mange deler av verden en pioner innen dette arbeidet. Uansett om det blir utsatt for bitende kalde norske vintre, stekende sol, gjørmete støvlereller klissete hender, vil Kebony-treverk tåle påkjenningen.

Anerkjenner tre som byggemateriale

Hus

Kebony har en imponerende portefølje av internasjonale og høyt profilerte prosjekter, og har vært delaktigiflere arkitektoniske milepæler. Dette er en viktig anerkjennelse av tre som byggemateriale. Utstrakt bruk av treverk i store offentlige prosjekter har vært ansett som miljømessig uansvarlig, men produkter som Kebony har gjort at treverk igjen har blitt et fast innslag i store byggeprosjekter.

Priser

Kebony
Kebony har mottatt en rekke priser og utmerkelser for sin miljøvennlige teknologi og innovasjon. Blant annet ble selskapet utnevnt som Technology Pioneer 2014 av Verdens økonomiske forum. Kebony har blittkalt énav verdens mest lovende rene teknologibedrifter, og Global Cleantech 100 har hele syv gangeroppført Kebony på sin liste over50 selskapersom kan forandre verden.
Kebony har også fått Nordens miljømerke, Svanen, og Glassbjørnen for bærekraftig forbruk og produksjon. Et vell av ytterligere utmerkelserfor innovasjon i næringslivet, bærekraft og arkitektoniske prestasjoner dekorerer pokalskapene påKebonys kontor rundt om i verden.

Hovedkontoret til Kebony ligger i Oslo, mens produksjonsfasilitetene ligger i Skien sør for Oslo og i Belgia. Kebony har datterselskap i Norge, Sverige og Danmark, salgsrepresentanter i Tyskland, Frankrike, Storbritannia og USA, og et verdensomfattende distribusjonsnettverk. På eiersiden er ledende tyske, franske, britiske og norske venture- og private equity-investorer tungt inne.

Gjennom aktiv innovasjon, kvalitetstenkning og forståelse for kommersielle muligheter, ønsker Kebony å gi verden estetisk vakre, langvarige og miljøvennlige treprodukter. Selskapet viser proaktivt samfunnsansvar og bidrar til å bedre miljøet på en måte som bygger en bedre fremtid.