Styret & ledelse

Styret

Styreformann Thomas Høegh

er gründeren og managing partner av Arts Alliance og partner i Höegh Capital Partners. Thomas har en mastergrad i bedriftsadministrasjon fra Harvard Business School og en bachelorgrad i kunstvitenskap fra Northwestern University. Nå er Thomas Høegh aktiv i styret til flere firma: Rift Valley Corporation som styreformann, Growth Street, Met Film School og Arts Alliance Media. Han er også besøkende professor ved Kanasawa Institute of Technology.

 

Martin Kröner

er managing partner av Munich Venture Partners. Før han ble med på MVP-laget, var Martin grunder og direktør i Agnion Energy Inc. og jobbet i Linde Engineering som en medlem av forskningsteamet i utviklingen av grønn hydrogen produksjon. Før han begynte hos Linde, bygget Martin opp Thermotec Engineering Services, en spin-off fra Technische Universität München. Martin har også en mastergard i ingeniørvitenskap og en doktorgrad i forbrenningsvitenskap fra Technische Universität München. I hans industrielle karriere har han gjort flere oppfinnelser, noe som gjenspeiles i hans 10 internasjonale patentsøknader.

 

Henrik Olsén

er en grunder av Environmental Technologies Fund (ETF), et investeringsfond basert i London. Før etableringen av ETF i 2005, var Henrik daglig leder i GE Equity. I hans 13 år med GE var han involvert i transaksjoner i et bredt omfang av industrier og markeder i Europa. Henrik har en MBA fra Handelshögskolan i Stockholm, noe som inkluderte et utveksling med NYU Stern School of Business i New York. Han er også medlem av European Advisory Board av Cleantech Venture Network.

 

Lindsay Poston

har en bachelorgrad i ingeniørvitenskap fra Loughborough University og en MBA fra Harvard Business School. Etter 12 år som partner i McKinsey & Company, gikk han videre til høyere stillinger i bygningsbransjen i firma som Meyer International Plc/Saint-Gobain, hvor han var direktør for Timber Products, daglig leder i Jewson og COO i Meyer/Saint-Gobain UK. I tillegg var han styremedlem for HSS Hire Service Group. Han er også styremedlem for The Brett Group, et privateid bygningsmateriale firma i Storbritannia.

 

Iain Wilcock 

Før han begynte i Seventure i 2008, etablerte og ledet Iain helseinvestering-avdelingen til Quester Capital i mer enn 10 år. I 2007 grunnla Iain Vela Venture Partners til å gi råd til early-stage investorer i Storbritannia. Han er en erfaren styremedlem, og har vært på styret til flere biotech og medtech firma, inkludert Vivacta, Oxford Immunotec, Sterix, BiancaMed, Avidex, Lorantis, Oxxon Therapeutics og Xention. Iain har en mastergrad i biokjemi fra University of Oxford, og en finanskvalifikasjon fra London Business School.

 

Stig Andersen

joined Investinor as Investment Director in early 2014. He previously worked as Nordic Head of Corporate Research at Nordea and held various positions in this bank for more than 19 years, e.g. Director Corporate Finance, Senior Analyst and Equity Analyst. Stig has also played a key role in Nordea’s coverage of the global forest industry. Stig Andersen holds a Ph.D in Forestry Economics from the Norwegian University of Life Sciences and MBA studies at University of Colorado.

 

Ledelse

Christian Jebsen, Administrerende Direktør

ble ansatt som daglig leder i Kebony i 2009. Jebsen kom fra stillingen som daglig leder i VMETRO (2007-2008) og var før dette CFO/COO i Opera Software. Tidligere erfaring inkluderer syv år i Investment Banking / Corporate Finance i Nomura i London og Enskilda Securities i Stockholm og Oslo. Jebsen er utdannet økonom fra Handelshøyskolen i København.

 

Per Brynildsen, Teknisk Direktør

begynte i Kebony som leder for R&D i 2005. Før det jobbet han i Yara International ASA og Norsk Hydro ASA. De siste stillingene hans inkluderer forskningsleder ved Yaras teknologisenter i Nederland, principal scientist ved Yaras teknologisenter i Norge og project manager for produktutviklings initiativer i Hydro Agri Europe. Brynildsen har en mastergrad i kjemi fra Universitetet i Oslo.

 

Adrian Pye, Internasjonal Salgsdirektør

begynte i Kebony i 2009 som internasjonal salgsdirektør. Før det var Adrian daglig leder i Shrubland Sawmill og Senior Land Agent i Strutt & Parker. Han har en bachelorgrad i Land Management fra Royal Agricultural University og er en profesjonell medlem av Royal Institution of Chartered Surveyors.

 

Mette Stavrum-Tång, Daglig Leder, Kebony Norge

begynte i Kebony i 2011. Før det har Stavrum-Tång fra 1987 hatt forskjellige roller innen diverse industrier. Hun jobbet i 13 år i Norsk Hydro, 9 år i Isola og 2 år i Miljøinnovasjon/TATA. Stavrum-Tång har en ingeniør bakgrunn, og har også en bachelorgrad i Logistics Management og en mastergrad fra den Norske Handelshøyskolen.

 

Hovedeiere

Arts Alliance Ventures

Arts Alliance Ventures er et ventureselskap ledet av Thomas Høegh. Selskapet støtter hurtig ekspanderende teknologiavhengige bedrifter i Europa. Thomas Høegh er styreleder i Kebony AS. 

 

Höegh Capital Partners

Höegh Capital Partners er et investeringsselskap med interesser knyttet til Høegh familien og deres profesjonelle samarbeidspartnere.

 

Environmental Technologies Fund (ETF)

Environmental Technologies Fund L.P. er et 110 millioner pund investeringsfond for venture- og vekstkapital med en svært spisset målsetning: «å støtte og finansiere fantastiske vekstselskaper hvis produkter og tjenester leverer betydelige miljømessige og økonomiske fordeler». ETF gir entreprenører og gründere tilgang til et topp europeisk venture-kapitalselskap dedikert til miljøvennlig og ren teknologi. Fondet er finansiert av ledende institusjonelle investorer og har lang erfaring med risikokapital og «grønne» selskaper. ETF støttes av Europakommisjonens initiativ for vekst og sysselsetting.

 

Seventure Partners

Som et av de ledende venture-kapitalselskapene i Europa forvalter Seventure Partners 500 millioner Euro og har siden oppstarten i 1997 investert i innovative selskaper med stort vekstpotensial innen infomasjons- og kommunikasjonsteknologi, og bioteknologi. Bioteknologigruppen investerer i hele Europa innen fire foretrukne sektorer; bioteknologi og legemidler, medisinsk teknologi, industriell bioteknologi og miljøteknologi, og livsstilhelseprodukter og ernæring. En typisk investering ligger mellom 500 000 til 10 millioner Euro per runde, og opp til 20 millioner Euro per selskap, fra tidlig til senere faser. Seventure Partners er et datterselskap av Natixis Private Equity, formuesforvaltningsselskapet til Natixis, med over 4,2 milliarder Euro i private equity-investeringer.

 

Munich Venture Partners

Munich Venture Partners er et venture-kapitalselskap. Selskapet styres av partnere fra høyteknologi- og energiindustri, og erfarne venture-kapitalinvestorer. Som hovedpartner til Fraunhofer-Gesellschaft, en av verdens ledende forskningsorganisasjoner for anvendt forskning, investerer Munich Venture Partners i et utvalg av høyteknologiske oppstartsselskaper innen miljø- og energisektoren.

 

Investinor

Investinor er et investeringsselskap opprettet av den norske stat og forvalter 4,2 milliarder kroner (500 millioner Euro). Investeringsvilkårene og –betingelsene er tilsvarende som for private investorer, med en klar exit-strategi for alle investeringer. Investinor investerer i lovende, unoterte (private) selskaper med internasjonal vekst og ekspansjon som målsetning. Investinor tar minioritetsandel (mindre enn 50%) i sine porteføljeselskap og fokuserer på sektorer med høyt potensial i Norge og som de har omfattende kunnskap og operasjonell erfaring med, for eksempel IKT, olje og gass, bioteknologi, fiskeoppdrett/havbruk, og skogbruk.

 

PMV

PMV NV er et flamsk investeringsselskap, finansiering og lovende gründere fra unnfangelse gjennom internasjonalisering av sin virksomhet, investerer i store infrastrukturprosjekter. PMV har et særlig fokus på bærekraftig og økonomisk utvikling i Flandern, med påviselig merverdi for både økonomi og samfunn. Flamske regjeringen og PMV har satt opp et unikt investeringsfond kalt TINA, som er et markedsstyrt investeringsfond forvaltet av PMV med 1,8 milliarder kroner (200 millioner Euro) i risikokapital. Denne finansieringen styrker innovasjon, låser sin strategiske muligheter og akselererer kommersialisering.