Vil Kebony forandre seg utendørs?

Submitted by Anonymous (not verified) on Thu, 02/21/2019 - 05:01

Kebony er et naturlig treprodukt. Overflaten til alt treverk som anvendes utendørs vil over tid bli påvirket av vær og miljø. Fargeforandringer og overflatesprekker vil oppstå som en konsekvens av naturlig værslitasje. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for slike naturlige endringer. Endringene vil ikke påvirke holdbarheten eller produktets generelle egenskaper.