Biehus i Kebony
Sunniva® & Miljøagentene
Norge
2018

Biehus i Kebony

Sunniva®

I den nasjonale kampanjen «Hjem til Naturen» som ble lansert av juicen Sunniva og Miljøagentene, blir folk oppfordret til å sette opp biehus, slik at biene har flest mulig steder å bo og få barn. Målet med kampanjen er å skape et folkelig engasjement der alle, liten og stor, bidrar til å gjøre verden til et bedre sted å være for biene. Biene gjør en fantastisk innsats for kloden. De bestøver planter, trær, vekster og busker. Alt som er grønt i naturen trenger derfor bienes hjelp. Men antallet villbier i verden synker drastisk og har gjort det lenge. Villbiene er truet av omlegging i landbruket. Færre blomsterenger medfører færre boplasser for biene og dårlig mattilgang. Skogbranner og kunstgjødsel som gir høyt gress er også med på å redusere biebestanden.

Til kampanjen ble det laget 10 000 biehus i Kebony som er delt ut til alle som vil skape et hjem for bier og bidra til å øke biebestanden.

 

Relaterte prosjekter

Finn en forhandler nær deg