Gård 2.0
LINK Arkitektur
Fredrikstad, Norge
2015

Gård 2.0

© Hundven-Clements Photography

Rett etter tusenårsskiftet ble det nedslitte hovedbygget av den vakre trekantgården revet. Når familien Lersch kjøpte eiendommen ønsket de å gjenskape den historiske gården og ba om en utvidelse av eksisterende bolighus fra 1850-tallet med et tilbygg som erstatter det tidligere revne hovedhuset. Med dette grepet kunne en av de siste historiske gårdsanlegg som tidlig på 1900-tallet preget østsiden av Glomma gjenskapes.

Bygget er kledd med låvepanel av Kebony både i fasaden og på taket. Fallrør og takrenner er plassert skjult bak kledningen slik at vann dreneres bort bak fasaden mens snø sklir av taket med god avstand til takrennene. Men dette holdes rennene alltid fri for is.

 

Related projects

Finn en forhandler nær deg