Utvendig kledning hus - Unikt kontorbygg kledd med Kebony
Exli AB
Mölndal, Sverige
2017

Utvendig kledning hus - Unikt kontorbygg kledd med Kebony

Utvendig kledning av unikt kontorbygg med miljøvennlig treverk

Bærekraft og miljøhensyn var ledetråden da et av Europas største kontor- og lagerbygg skulle etableres i Mölndal utenfor Göteborg. Med sin unike karakter og miljøaspekt var Kebony førstevalget som ytterpanel, og resultatet har blitt et helt enestående design. 

- Å bygge et av Europas største kontor- og lagerbygg i heltre har krevd både engasjement og nytenking. Resultatet er helt unikt, fastslår Johann Johansson hos entreprenøren Exli AB. 

Det var Exli som presenterte ideen om å bygge et kontorhus i heltre for Sjöklint Agenturer. Selskapet selger eksklusive klær og har moteagentur over hele verden. Det nye kontorbygget skulle være bærekraftig ved å bruke smarte, miljøvennlige og nye materialvalg og arbeidsmetoder. Exli tror på bruk av trevirke fra et rent miljømessig aspekt, men mener også at det vil ha en positiv effekt for omdømmet til Sjöklint.

- I motsetning til mange andre prosjekter som blir designet og bygget i dag så tror vi på merverdien av langsiktig, bærekraftig design. Tiden har endret synet på bygging av både private hjem og kontor og lager. Quik fix-konstruksjon er verken bærekraftig, billig eller spesielt smart over tid, mener Johansson.

Hele prosjektet av det såkalte «Kretskortet» var gjennomsyret av bærekraftkonseptet. Det ble fremhevet og diskutert på hvert design- og konstruksjonsmøte. Alle var involvert i diskusjonene. Resultatet er at både ansatte og underleverandører har bidratt og kan føle seg stolte over å være involvert i et prosjekt som dette.

Entreprenør Johansson hadde god erfaring med bruk av Kebony i private hjem, og opplever at kunder responderer svært positivt når Kebony blir foreslått som leverandør. 

- I tillegg til miljøaspektet og materialets natur, liker vi enkel installasjon og klare instruksjoner. Dessuten får vi alltid god støtte direkte fra fabrikken når det er uklarhet på byggeplassen, påpeker han, og legger til at responsen på «Kretskortet» har vært overveldende positiv. 

- Det har vært veldig positivt! Tilbakemeldingene er at folk liker både husets design og valg av materialer. Mölndal kommune har også kommentert bygningen og prosjektet som noe veldig positivt for området.

Fakta om «Kretskortet»

  • Kontor- og lagerbygg
  • Designet og bygget av Exli AB
  • 1750 m2 areal
  • Prosjektet pågikk i 2015-2017
     

Relaterte prosjekter

Finn en forhandler nær deg