Är Kebony stabilt?

Submitted by Anonymous (not verified) on Thu, 02/21/2019 - 05:01

Som ett resultat av Kebonyprocessen ökar träets stabilitet drastiskt vilket minskar underhållskostnaderna för att byta ut trasiga brädor..