CSR & miljön

Kebony definierar hållbarhet som att värderingarna hjälper till att skapa finansiellt mervärde med spetskompetens inom miljömedvetenhet och att ta ett socialt ansvar. Målet är att skapa långsiktiga vinster i gemenskap med alla intressenter, anställda, kunder, leverantörer och hela samhället i stort.

Kebonys etiska riktlinjer är ett viktigt instrument för att säkerställa att säkerhet, solidaritet och ansvarsfullt agerande genomsyrar hela företaget. Kebonys värdesätter en öppen dialog avseende de frågeställningar och konsekvenser som täcks av dessa riktlinjer. För att kunna urskilja viktiga CSRs (Corporate Social Responsibilities Issues), inbjuder Kebony till dialog med sina huvudintressenter. I detta sammanhang betraktar Kebony inte bara kunder, anställda, myndigheter som sina intressenter, utan även det allmänna. Vem som helst som antingen påtagligt berörs av företagets verksamhet eller i sin tur påtagligt påverkar av den tillhör denna kategori. 

 

Som en del av företagets CSR, stödjer och deltar Kebony i en rad initiativ:

001

The United Nations Global Compact bygger på tio principer avseende mänskliga rättigheter, nämligen: arbetsvillkor, miljö samt anti-korruption. Global Compact är ett globalt nätverk med deltagare ur näringsliv, statsmakt, fackliga organisationer, civilsamhället och FN. Initiativet har som syfte att stimulera dialog och samarbete mellan nätverkets medlemmar för att uppnå en hållbar och allomfattande global ekonomi. 

 

Kebony är certifierad i enighet med FSC® (Forrest Stewardship Council®), vars syfte är att globalt förbättra förutsättningarna för skogsbruk. Dess certifikat ska vara ett incitament för ägare och företagsledningar att följa bästa sociala och miljömässiga praxis. FCS® tillhandahåller en slags koppling mellan skogen och slutanvändaren, och det säkerställer att FSC® produkter är tillverkade enligt principer och kriterier för att uppnå maximala sociala och miljömässiga fördelar.

Kebony är certifierad i enighet med FSC® (Forest Stewardship Council®), vars syfte är att globalt förbättra förutsättningarna för skogsbruk. Dess certifikat ska vara ett incitament för ägare och företagsledningar att följa bästa sociala och miljömässiga praxis. FCS® tillhandahåller en slags koppling mellan skogen och slutanvändaren, och det säkerställer att FSC® produkter är tillverkade enligt principer och kriterier för att uppnå maximala sociala och miljömässiga fördelar. 

 

Kebony är certifierat enligt Nordic Ecolabel, inrättat av Nordiska Ministerrådet, som utfärdar licensen för svanmärkningen. Ecolabel bär en vision om ett hållbart samhälle där kommande generationer ska räkna med samma villkor och möjligheter som vi själva. Ett viktigt steg mot denna vision är att svanmärkningen ska hjälpa kunder att göra de mest miljövänliga valen. Svanmärkning är en försäkran om att en produkt är ett just ett sådant val.

Kebony är certifierat enligt Nordic Ecolabel, inrättat av Nordiska Ministerrådet, som utfärdar licensen för svanmärkningen. Ecolabel bär en vision om ett hållbart samhälle där kommande generationer ska räkna med samma villkor och möjligheter som vi själva. Ett viktigt steg mot denna vision är att svanmärkningen ska hjälpa kunder att göra de mest miljövänliga valen. Svanmärkning är en försäkran om att en produkt är ett just ett sådant val.  

 

Kebony Radiata och Kebony Fura har fått graderingen A - vilket är den högsta graderingen - av det Svenska webbaserade systemet SundaHus miljödata. Systemet används av husägare, arkitekter och byggmästare för val av husmaterial.

Kebony har fått graderingen A - vilket är den högsta graderingen - av det Svenska webbaserade systemet SundaHus miljödata. Systemet används av husägare, arkitekter och byggmästare för val av husmaterial.