Företaget

Kebony® är ett norskt företag med målsättning att bli ett av de ledande inom skogsindustriteknik. Affärsidén är att använda beprövade tekniska metoder för att producera trävaror av högsta kvalitét på ett både miljövänligt och kostnadseffektivt sätt.

Företagets huvudkontor ligger i Oslo och tillverkningen sker i Skien, söder om Oslo. För närvarande har företaget 60 anställda. Kebony har filialer i Norge, Danmark och Sverige. De har även försäljningsansvariga i Tyskland, Frankrike, UK och USA. Företaget har mottagit flera priser för sin innovativa och miljövänliga teknik, bl.a. World Economic Forum Technology Pioneer. 

Kebonys teknik går ut på att på ett hållbart sätt förvandla trädarter såsom fura till Kebonys trä, d.v.s. trä med egenskaper som är jämförbara, och ibland överlägsna, tropiskt ädelträ. Denna unika och miljövänliga process är också ett överlägset alternativ till den traditionella metoden att skydda trä med biocider (s.k. träkonservering). Företaget patentskyddade produktionsprocess skapar produkter med stora förbättringar inom hållbarhet och dimensionsstabilitet, samtidigt som de är högst attraktiva. Kebonys produkter, med dess design, passar för en mängd användningsområden, både för inom - och utomhusbruk.

Kebonys vision är att genom ständigt nya innovationer, kvalitétstänk och förståelse för kommersiella möjligheter, erbjuda marknaden vackra, hållbara och miljövänliga träprodukter. Företaget tar ett proaktivt socialt ansvar och har en tydlig miljöprofil.

 

Kebony® är ett norskt företag med målsättning att bli ett av de ledande inom skogsindustriteknik. Affärsidén är att använda beprövade tekniska metoder för att producera trävaror av högsta kvalitét på ett både miljövänligt och kostnadseffektivt sätt.

 

Kombinationen tåligt och resistent trä som är lämpat för utomhusbruk är inte längre en självmotsägelse. Nu finner man Kebonys träprodukter, i en ökad omfattning, på svenska terrasser, fasader och även som del i kreativ design. Startsignalen för denna omvälvning var byggnationen av Scandic Victoria Towers terrass i Stockholm. Där ställde arkitekterna höga krav på trämaterialets bärkraft, livslängd och hållbarhet. Numera återfinns Kebonys träprodukter bland annat i fasader på Lidingö, på Lidingövallen och Lunds Tekniska Högskola. Gångvägarna i Hjorthagsparken i Stockholm har Kebony trä som underlag, då det skiftande nordiska klimatet kräver särskilda egenskaper. Arkitekterna till Livereds Kapell i Mölndal, valde Kebony som material för fasaden.

Kebony grundades i Norge 1997. Affärsidén var att utveckla och marknadsföra en banbrytande uppfinning av den kanadensiske professorn Marc H. Schneider, kallad Kebony-teknologin. Ett revolutionerande tillvägagångssätt ger virket i en mjuk fura

extraordinära egenskaper som vanligen förknippas med tropiska träslag. Pilotprojektet gick i produktion under 2003. Under åren 2004 till 2007 inhämtade Kebony  värdefulla erfarenheter som leverantör till olika prestigeprojekt i Norge. En anläggning för produktion i industriell skala invigdes 2009 varvid global export kunde inledas.

Idag erbjuder Kebony ett marknadsledande och väl utprovat alternativ för utrotningshotat tropiskt ädelträ, liksom för trä behandlat med giftiga substanser. Den unika teknologin förbättrar permanent mjukare trädslag, som fura, och ger dem egenskaper som på intet sätt är underlägsna de bästa ädelträarterna. Kebony-trä erbjuder arkitekter och designer en produkt vars kvalitét är oöverträffat, samtidigt som den maximerar kombinationen av estetik och kapacitet.

Kebonys patenterade teknik, som är i överstämmelse med de europeiska skogsbrukslagarna, är en miljövänlig processteknik. Träet impregneras med en flytande mix bestående av bl.a. bioalkohol, utvunnen ur rester från jord – och åkerbruk. Genom uppvärmning tränger furfurylalkoholpolymer in i träets cellväggar, vilket skapar en extremt förbättrad kapacitet och stabilitet. Härigenom skyddas också träet från biologisk nedbrytning och inverkan av extrema väderförhållanden. Processen innebär varken merkostnader eller föroreningar. Resultatet övertrumfar alla existerande, alternativa behandlingsmetoder för trä ur mängder av aspekter.

Processen förbättrar träets hållbarhet och motståndskraft och förlänger dess livslängd. Några ytterligare tillsatser av konserveringsmedel behövs inte, vilket sparar både tid och pengar. I stället för att träet ger efter då det utsetts för extrema väderförhållanden som hetta, sol, köld och snö, bildas en vacker silvergrå yta över tid, vilket ytterligare skyddar träet. Kebony är dessutom även skyddat mot svampangrepp, förruttnelse och olika mikroorganismer vilket gör det idealiskt för alla klimat. Kebony trä är FSC® och SundaHus certifierat och bär Nordiceros svanmärkning.

Med trä behandlat på detta sätt slipper man åtgärder som oljning eller annan ytbehandling. Det är därför inte förvånande att det är förstahandsval för många inom byggnadsbranschen. Vad vi kan lära av ny teknologi och nya metoder, är att i framtiden kommer trä bli ett allt vanligare inslag vid inom byggnadssektorn då det, på ett innovativt sätt, möter de ökade kraven som ställs på hållbar nyproduktion. Med ett växande nätverk av internationella handelspartners, har Kebony som mål att stuva om träindustrin och vara en garant för trä som ett hållbart byggnadsmaterial.

Företaget har en imponerande portfölj av internationella prestigeprojekt att visa upp, och har redan varit inblandade i ett flertal rubrikskapande projekt. KREOD, tre paviljonger i form av sädeskapslar, tillverkades av Kebony och möttes av ett stort medieintresse under de Olympiska spelen i London, 2012. Hunter’s Point New York South Waterfront Park, Kebonys prestigeprojekt I USA, består sedan 2013 av en spatiös strandpromenad belagd av Kebony. En ljudisolerat luxuös trädkoja, med panel av Kebony, stal all uppmärksamhet under Ideal Home Fair i London, 2014.

Kebony tillverkar också vardagsföremål, vilket ytterligare bevisar träets kvalitét. Den danska designstudion Wahl&Ross använder uteslutande Kebony för den köksutrustning den tillverkar för NOMA restaurangerna i Köpenhamn. Handgjorda föremål – från klädbetjänter till iPhone-laddare har tillverkats av Kebony. Designers är exalterade över Kebonys mångsidighet. Det är ett material vars användningsområden endast kan mätas med ädelträets.

Kebony har vunnit otaliga priser för sitt miljömedvetna synsätt. Global Clentech 100 har vid fyra tillfällen utnämnt Kebony  till världens mest lovande företag inom ren teknik. Kebony har beskrivits som ett av de 50 företag som permanent skulle kunna förbättra vår värld och det uppbär Nordiska ministerrådets miljömärkningar, svanen och glasbjörnen för sitt miljövänliga och hållbara produktion.

Valet av hållbart material är avgörande för en byggnads livslängd. Kebony som byggnadsmaterial öppnar dörren till en helt ny värld för arkitekter, vilka är receptiva för dagens ekologiska nödvändigheter, men som inte vill kompromissa avseende estetik och funktionalitet. Medan försöken att skapa nytt, mer hållbart byggnadsmaterial ständigt pågår,  är det Kebony som ligger i täten. Nya användningsområden dyker upp runt hela världen. Tack vare företagets imponerande kundportfölj, har Kebony bevisat sin bredd genom att finnas såväl inomhus som utomhus och i de mest komplicerade designprodukter.