Förvaltning, drift & underhåll

1. Koncept och användningsområde                            

Kebony är det perfekta alternativet när du behöver träprodukter för utomhusbruk med lång hållbarhet, en bra miljöprofil och minimalt underhållsbehov.

Kebony baseras på hållbart trä och biobaserade kemikalier som härdas till ett fast ämne inne i träfibrerna. Kebony har lång livslängd utomhus.

2. Miljöhänsyn

Kebony är inte giftigt för människor eller miljö, vare sig vid användning eller som avfall.

Kebony kan förbrännas eller deponeras och är lika miljövänligt och ofarligt som obehandlat trä.

3. Bearbetning

Kebony kan bearbetas med vanliga träverktyg. Bredsidan bör inte slipas eller hyvlas.

  • Kebony Character kan kapas på samma sätt som traditionella träprodukter, men ändarna måste behandlas. Produkten bör inte hyvlas då detta kan blotta obehandlad kärnved.
  • Kebony Clear är genomimpregnerad och kan kapas och bearbetas på samma sätt som traditionella träprodukter.

4. Dimensionsstabilitet

Dimensionsstabiliteten hos Kebony är bättre än hos obehandlat trä, men Kebony sväller och krymper ändå något vid fuktvariationer. Svällningen i brädans bredd från absolut torrt till helt fuktmättat är ca. 6 procent för Kebony Character och ca. 4 procent för Kebony Clear. För obehandlat virke är motsvarande svällningsgrad 8 procent.

5. Utseende, ytbehandling och efterbehandling

Kebony är en naturlig träprodukt. Vid användning utomhus kommer ytan att påverkas av väder och vind över tid. Färgen liksom ytstrukturen kommer att påverkas och ytan kommer att anta en silvergrå ton. Variationer i färg och struktur kan komma att variera, något som tillverkaren inte kan hållas ansvarig för. Detta kommer dock inte att påverka träets tekniska egenkaper.

Kebony har en brun färg som med tiden bleknar och får en silvergrå patina. Den bruna färgen kan variera något från bräda till bräda. Vid utomhusbruk jämnas variationerna ut med tiden. Tak ljusnar relativt snabbt och får en silvergrå patina. Hur snabbt färgändringen sker beror på hur mycket brädorna utsätts för regn och solsken. Normalt sett sker en gradvis förändring under några månader. Den grå färgen påverkar inte träets hållbarhet eller andra produktegenskaper, bortsett från själva utseendet.

Om du vill fördröja grånandet eller förändra utseendet kan du ytbehandla Kebony: 

  • Alla Kebonyprodukter kan ytbehandlas med olja eller bets om du vill behålla den ursprungliga färgen så länge som möjligt. Kebony kan också målas eller betsas om du vill ha en annan färg.
  • Vid all ytbehandling är det viktigt att följa tillverkarens anvisningar.

6. Kebony i kombination med metall

Avrinning från Kebonybrädor kan orsaka missfärgning och korrosion vid användning av till exempel zinkbeslag och zinktakrännor. Vid användning av zink och patinerad zink tillsammans med Kebony måste vi hänvisa till dokumentationen från zinkprodukternas tillverkare.

Avrinning från Kebony på kopparbeslag kan orsaka färgvariationer i kopparen. Den koppar som kommer i kontakt med avrinningsvätskan håller sig blank, medan övriga koppardelar oxiderar och antar en mörkgrön eller svart färg.

Kebony kan kombineras med aluminiumbeslag utan att beslagen missfärgas.

Kebony frånsäger sig allt ansvar för produkter som inte tillverkas av Kebony Norge AS.

7. Underhåll av obehandlade Kebonyprodukter

Säkerhet vid användning av rengöringsprodukter

Följ anvisningarna på rengöringsmedlens förpackningar. Där hittar du instruktioner om hur medlen ska användas, säkerhetsföreskrifter och anvisningar för avfallshantering.  Använd lämplig säkerhetsutrustning, som skyddsglasögon, handskar och skyddskläder vid hantering av frätande rengöringsmedel. Blanda inte klorin med andra rengöringsmedel.

Rekommendationer vid användning av högtryckstvätt

Kebony kan tvättas med högtryckstvätt med lämplig borst. Men högtrycksspola inte direkt på träet. 

Smuts, svartmögel och alger

För att få bort dam, sand och pollen räcker det med regelbunden rengöring med vatten och borste.  Det är viktigt att ta bort löv och barr som fallit ned så att de inte hinner sätta sig fast. På ytor med inslag av mögel eller svartmögel används milt rengöringsmedel som hustvätt eller hushållssåpa. Följ tillverkarens anvisningar och skölj ordentligt med vatten.

Vid mycket smutsiga och svarta ytor, som stått ute i flera år utan rengöring, behövs produkter som innehåller alkaliska medel eller oxalsyra.  Det är viktigt att följa tillverkarens anvisningar.  Om du använder de starkaste rengöringsmedlen kan brädorna bli ljusare till en början och vissa delar av brädornas yta kan bli missfärgade.  Samma sak gäller vid användning av klorin.

Rostfläckar och missfärgning från skruvar och beslag

Kebony bör monteras med fästanordningar av rostfritt eller syrafast stål. Användning av andra typer av fästanordningar kan leda till missfärgning, till exempel svarta fläckar eller ränder, på brädornas ovansida vid fästanordningarna. Fläckarna kan tas bort med rengöringsmedel som innehåller oxalsyra.

8. Förvaring

Kebonybrädor bör förvaras torrt och luftigt. Brädorna bör förvaras övertäckta för att undvika färgvariationer. 

9. Avfallshantering

Kebonyträ kan deponeras som obehandlat trä. Kebony kan brännas som obehandlat trä. Det bildas inga andra rökpartiklar än vid förbränning av obehandlat trä.

10. Referenser

Som komplement till detta FDU-dokument kan följande dokument laddas ned:

  • Produktdatablad
  • Monteringsanvising
  • Hälso-, miljö- och säkerhetsdatablad
  • Environmental Product Declaration