Hur är Kebonys hållbarhet?

Submitted by Anonymous (not verified) on Thu, 02/21/2019 - 05:01

Kebonys motståndskraft mot röta uppfyller Hållbarhetsklass 1, vilket är den mest hållbara kategorin enligt den Europeiska normen EN 350. Denna hållbarhetsklass garanterar att Kebony har en lång livstid även vid markkontakt. Genom sin hårdhet är Kebony också  mer robust mot slitage än de flesta andra träslag.