Hur bör Kebony hanteras som avfall?

Submitted by Anonymous (not verified) on Thu, 02/21/2019 - 05:01

Avfall från Kebony hanteras på samma sätt som avfall från obehandlat trä. Det finns inga giftiga eller långlivade kemikalier i Kebony som utgör någon risk mot människors säkerhet eller miljön, inte ens om Kebony eldas upp.