Kan Kebony bearbetas som normalt trä?

Submitted by Anonymous (not verified) on Thu, 02/21/2019 - 05:01

Ja, Kebony bearbetas (hyvlas, kapas, profileras, slipas etc.) som annat hårdträ. Som med all bearbetning av hårdträ bör du vidta åtgärder för att skydda personal från dammet som bildas under bearbetningen.