Kommer Kebony med en garanti?

Submitted by Anonymous (not verified) on Thu, 02/21/2019 - 05:01

Kebony erbjuder upp till 40 års garanti mot röta för material monterat ovan jord och vatten, se Garantibevis detaljer.