Styrelsen & ledning

Styrelsen

Ordförande Thomas Høegh

är grundare och aktiv delägare i Arts Alliance och delägare i Høegh Capital Partners. Thomas har en magisterexamen i företagsekonomi från Harvard Business School och en kandidatexamen i fri konst från Northwestern University. För närvarande är Thomas Høegh aktiv i styrelserna för följande företag: Rift Valley Corporation som ordförande, Growth Street, Met Film School och Arts Alliance Media. Han är också en gästprofessor vid Kanasawa Institute of Technology.

 

Martin Kröner

är en aktiv delägare i München Venture Partners. Innan han kom till MVP var Martin en av grundarna och VD för Agnion Energy Inc. och arbetat på Linde Engineering som ledamot i forsknings-teamet vilket utvecklade grön vätgasproduktion. Före Linde, byggde Martin upp Thermotec Engineering Services, en avknoppning från det Tekniska universitetet i München. Martin har en M.S. i maskinteknik och en doktorsexamen i förbränningsteknik från Tekniska universitetet i München. Under sin industriella karriär gjorde han flera uppfinningar, vilka avspeglas i 10 internationella patentansökningar.

 

Henrik Olsén

är en av grundarna av Environmental Technologies Fund (ETF), en Londonbaserad riskkapitalfond. Före upprättandet ETF 2005, var Henrik VD för GE Equity, GE:s riskkapitalverksamhet. Under sina 13 år med GE var han involverad i transaktioner i en mängd olika branscher och marknader i hela Europa. Henrik har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm, som innehöll ett stipendium som utbytesstudent på New York University Stern School of Business. Han är också medlem i Europeiska rådgivande organet för Cleantech Venture Network.

 

Lindsay Poston

har en kandidatexamen i maskinteknik från Loughborough University och en MBA från Harvard Business School. Efter 12 år som delägare på McKinsey & Company, gick han vidare med att inneha ledande befattningar inom byggvaru-sektorn vid Meyer International Plc / Saint-Gobain, där han var VD för Träprodukter, VD för Jewson och VD för Meyer / Saint- Gobain Storbritannien. Dessutom var han i styrelsen för HSS Hire Service Group. Han är också en icke-verkställande direktör för The Brett Group, ett privatägd bygg- och byggmaterialgrupp i Storbritannien.

 

Iain Wilcock

Innan han kom till Seventure 2008, etablerade och förvaltade Iain hälsovårds-investeringar i Quester Capital i mer än 10 år. 2007 grundade Iain Vela Venture Partners för att rådge nystartade investerare i Storbritannien. Han är en erfaren icke-verkställande direktör, efter att ha suttit i styrelsen för bio- och medicinteknik företag, däribland Vivacta, Oxford Immunotec, Sterix, BiancaMed, Avidex, Lorantis, Oxxon Therapeutics och Xention. Iain har en magisterexamen i biokemi från universitetet i Oxford, och en finansexamen från London Business School.

 

Stig Andersen

anslöt sig till Investinor som Investment Director i början 2014. Han har tidigare arbetat som nordisk chef för Corporate Research på Nordea och haft olika positioner inom denna bank i mer än 19 år, t.ex. Director Corporate Finance, senioranalytiker och aktieanalytiker. Stig har också haft en nyckelroll i Nordeas bevakning av den globala skogsindustrin. Stig Andersen har en doktorsexamen i skogsekonomi från norska universitetet för biovetenskap och MBA-studier vid University of Colorado.

 

Ledning

Christian Jebsen, VD

utsågs till VD för Kebony 2008. Dessförinnan var han VD för VMETRO ASA, COO på Opera Software ASA och koncernchef för Stavdal ASA. Jebsen yrkeserfarenhet omfattar även sju år av Företagsfinans, utöver erfarenhet av investment banking i Nomura International i London och Enskilda Securities i Stockholm och Oslo. Jebsen har en B.S. examen i ekonomi och Filosofie kandidat från Handelshögskolan i Köpenhamn.

 

Jon Birger Syvertsen, Finansdirektör

anslöt sig till Kebony som finanschef 2014, och bidrog med sin erfarenhet inom affärsutveckling, finans och från sina roller på McKinsey & Company, EPAX AS och FMC Health and Nutrition. Birger har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU) och deltog i ett utbytesår vid Universität St Gallen i Schweiz.

 

Per Brynildsen, Teknisk chef

anslöt sig till Kebony som chef för forskning och utveckling under 2005. Dessförinnan arbetade han för Yara International ASA och Norsk Hydro ASA. Senaste positioner innefattar forskningschef på Yaras teknikcenter i Nederländerna, forskare vid Yaras teknikcenter i Norge och projektledare för satsningar för produktutveckling i Hydro Agri Europa. Brynildsen innehar en M.S. Examen i kemi vid universitetet i Oslo.

 

Sabine Domayer, Marknadsföringschef

anslöt sig till Kebony som marknadschef 2014. Hon har god sakkunskap från en mängd tidigare marknadsföringsroller såsom International Brand Manager på Red Bull i Österrike, marknadschef på Red Bull Danmark och CMO på Pioneers.io. Hon är doktor i företagsekonomi vid Vienna University of Business and Economics och en MS i International Business från University of Vienna.

 

Adrian Pye, Internationell försäljningschef 

anslöt sig till Kebony 2009 som Internationell försäljningschef. Dessförinnan har Adrian innnehållit poistioner som VD vid shrubland Sågverk och Senior Land Agent på Strutt & Parker. Han har en B.S. i Land Management från Kungliga Lantbruksuniversitet och är en professionell medlem på Royal Institution of Chartered Surveyors.

 

Mette Stavrum-Tång, Verkställande direktör Kebony Norge

anslöt sig till Kebony 2011. Dessförinnan, hade Stavrum-Tång olika roller inom olika branscher sedan 1987. Hon arbetade i 13 år med Norsk Hydro, 9 år med Isola och 2 år med Miljøinnovasjon / TATA. Stavrum-Tång har en ingenjörsbakgrund, och har även en Filosofie kandidat i Logistik och en magisterexamen från Norges School of Business.

 

Huvudägare

Arts Alliance Ventures

Arts Alliance Ventures är ett venture-företag som leds av Thomas Høegh. Företaget stödjer och möjliggör för högteknologiska företag med stark tillväxt att utvecklas. Thomas Høegh är ordförande i Kebony AS.

 

Höegh Capital Partners

Höegh Capital Partners är ett investmentbolag med intressen förknippade med Høeghs familj och deras professionella partners. 

 

Environmental Technologies Fund

Environmental Technologies Fund L.P. är en risk - och tillväxtfond med en omsättning kring £110m. Dess investeringspolicy beskrivs som: ”Att hitta och finansiera intressanta tillväxtföretag, vilkas affärsidéer genererar betydande vinster, både ekonomiskt och miljömässigt.” ETF hjälper europeiska entreprenörer inom Clentech med riskkapital. Fonden ägs av ledande institutionella investerare och har en lång erfarenhet av att investera riskkapital i bolag med särskild miljöprofil. ETF stöds av European Communities Growth and Employment Initiative.

 

Seventure Partners

Seventure är ett av de ledande riskkapitalbolagen i Europa med förvaltade tillgångar om $500. De har investerat i innovative företag, med hög tillväxtpotential, sedan 1997. Särskilt har man varit inriktad på Communication Technologies och Life Sciences. Nu är de prioriterade branscherna Biotech & Pharmaceuticals, Medtech, Industrial Biotech & Cleantech och Lifestyle Healthcare & Nutrition. En vanlig investering brukar vara i spannet €500k till €10m per tillfälle och upp till €20m per bolag. Seventure är ett dotterbolag till Natixis Private Equity, asset management-delen av Natixis. Moderbolaget förvaltar tillgångar över €4.2b. 

 

Munich Venture Partners

Munich Venture Partners är ett riskkapitalbolag. Bolaget ägs av seniora experter med bakgrund inom High Tech och energiindustri. Förvaltarna är erfarna riskkapitalförvaltare. Som huvudpartner till Fraunhofer-Gesellschaft, en av de världsledande forskningsorganisationerna inom “applied research” investerar Munich Venture Partners i utvalda high-tech startups inom miljöteknik och energi. 

 

Investinor

Investinor är ett vintergrönt investeringföretag som betalas av den norska regeringen som klarar av miljard för NOK 4.2 (€ 500m). Investeringen benämner och villkorar är liknande till privata aktieägare, med en frikänd går ut strategi för alla investeringar.  Investinor investerar, i att lova inte listad (privata) företag som siktar för landskamptillväxt och utvidgning. Investinor tar minoritetprispengar (mindre än 50%) i portföljföretagen och fokuserar på sektorer med kicken som är potentiell i Norge, och i vilket vårt lag har djup kunskap och omfattande fungerande att erfara e.g. ICT olja och gasar, Biotech, vattenbruket och skogsbruket.

 

PMV

PMV NV är ett flamländskt investeringsföretag, som finansierar lovande entreprenörer från start genom internationaliseringen av affärsrörelsen, investerar i stora infrastrukturprojekt. PMV har ett speciellt fokus på hållbar ekonomisk utveckling i Flanders, med demonstrativt tillagt värde för både ekonomi och samhälle. Flamländska regeringen och PMV har satt upp en unik investeringsfond som kallas TINA, som är en marknadsdriven investeringsfond hanterad av PMV, som aktiverar 200 million euros i risk kapital. Denna kapitalförstärkningsinnovation, låser upp strategisk potential och accelererar kommersialism.