Vad är skillnaden mellan Kebony och värmebehandlade träslag?

Submitted by Anonymous (not verified) on Thu, 02/21/2019 - 05:01

Kebony teknik är en kombination av behandling med bio-baserad vätska och exponering för värme på över 100 °C, vilket gör att träets cellvägg permanent tjocknar. Värmebehandlat trä är endast uppvärmt till en hög  temperatur (170 °C - 215 °C), vilket inte förändrar cellstrukturen i virket utan gör cellväggarna sprödare.