Varför är Kebony ett miljövänligt alternativ?

Submitted by Anonymous (not verified) on Thu, 02/21/2019 - 05:01

Kebony har ett litet ekologiskt fotavtryck jämfört med de flesta andra träprodukter. Detta beror på två saker: 1) Kebonys långa hållbarhet - som garanterar att kolinnehållet binds under lång tid jämfört med tiden för återväxt av det trä som Kebony tillverkas av och 2) Kebonys policy att bara använda trä som har odlats och skördats på ett hållbart sätt. Kebonyträ för båtdäck är ett bra exempel: Den färdiga kebonyträprodukten för båtdäck har ett ekologiskt fotavtryck som är mindre än en fjärdedel av det från en produkt av teak. Kebonys hela produktflora innehar den nordiska miljömärkningen Svanen. Kebony använder jordbruksavfall som källa till den aktiva ingrediensen. Kebony minskar användningen av trä från sårbara och hotade regnskogar. Kebony tillverkas i anläggningar som är utformade enligt senaste teknik, utan utsläpp till den omgivande miljön.