Vilka är Kebonys fysiska egenskaper?

Submitted by Anonymous (not verified) on Thu, 02/21/2019 - 05:01

Kebony har en lägre fukthalt än obehandlat trä när det är i jämvikt med omgivande klimat. Denna effekt beror på bildandet av polymerer  inuti träfibern. Processen minskar även krympning och svällning hos Kebony jämfört med ursprungsträet, normalt med 50 %. Med andra ord, formstabiliteten vid fuktvariationer är kraftigt förbättrad.