Vilka är Kebonys mekaniska egenskaper?

Submitted by Anonymous (not verified) on Thu, 02/21/2019 - 05:01

Hårdheten förbättras normalt 30 till 50 % jämfört med ursprungsträet. Kebony som baseras på mjuka träslag blir då hårdare än ek medan Kebonyträ för båtdäck är hårdare än merbau och wenge.