Kebony Character D-fals K75 hyvlad 21 x 98 mm

ProdNo
2651
Dimensions
21 x 98 mm

Kebony Character produceras av FSC®-certifierad furu som modifieras med en biobaserad vätska.

Den patenterade Kebony®-teknologin skapar en permanent förändring i träcellen och ger den färdiga träprodukten mycket lång hållbarhet och inget underhållsbehov utöver normal rengöring.

Kebony Character innehåller kvistar och obehandlad kärnved. Mängden kärnved varierar från bräda till bräda

Kebony Character är producerad av FSC®-certifierad Pinus Sylvestris, som är impregnerad med en biobaserad och förnybar vätska.

Kebony-teknologin skapar ett trä med en djupt brun kulör (vissa naturliga färgvariationer kommer att förekomma och även mörkare områden som en följd av processen) Efter påverkan av sol och regn kommer materialet att utveckla en silvergrå patina där ytliga sprickor kan förekomma, detta är en naturlig del av processen och kommer inte inverka på materialets förmåga eller hållbarhet.

Kebony teknologin förändrar permanent den icke hållbara ytveden medans den obehandlade, naturligt hållbara, kärnveden kommer att vara synlig i brädornas ändar

Hitta en återförsäljare nära dig